Kreditkort

Vanliga frågor & svar

Här samlar vi de vanligaste frågorna om kreditkort samt våra experters svar.

Hitta bästa kreditkortet

Vad är ett kreditkort?

Ett kreditkort är ett kort som används vid betalning av varor eller tjänster och som har en bestämd kredit man kan utnyttja. Krediten är egentligen ett typ av lån då du använder pengar som måste betalas tillbaka till kreditgivaren.

Samtliga köp som görs med kreditkortet registreras av kreditgivaren som sedan sammanställer dessa på en månadsfaktura. Fakturan skickas ut till kortägaren månaden efter inköpen. Exempelvis skickas en faktura ut i februari för de inköp som skett under januari. Denna faktura kan kortägaren välja att betala helt och hållet eller välja delbetalning. Om delbetalning väljs tillkommer en räntekostnad på beloppet.

Kreditkort har även alltid ett flertal förmåner såsom rabatter, bonusprogram och försäkringar som man får utnyttja oavsett hur krediten används.

Vilket är det bästa kreditkortet?

Denna fråga har ett individuellt svar då alla har olika krav på ränta, bonusar, försäkringar m.m. Men genom att jämföra kreditkort i vår tabell här ovan kan du snabbt hitta ett kreditkort som är bäst för just dig.

Vad är fördelarna med kreditkort?

Det är framförallt tre fördelar du får med ett kreditkort och det är:

 • Överblick – Alla inköp som sker med ett kreditkort samlas på en och samma faktura som skickas ut till kortägaren kommande månad. Därför får man lätt en överblick över månadens samtliga inköp och ”var pengarna tar vägen”
 • Bonus och förmåner – Vilka bonusprogram och förmåner som ingår varierar kraftigt mellan kreditkorten. Men alla har någon form av rabatt och förmån.
 • Flexibel återbetalning – När fakturan på en utnyttjad kredit ska betalas finns alltid möjligheten att betala en mindre summa och skjuta skulden framåt. Kreditkortet blir därför en enkel och flexibel buffert de månader som kostnaderna är ovanligt höga. I detta fall uppkommer däremot räntekostnad på det belopp som skjuts upp.

Läs mer om för- och nackdelar med kreditkort

Är det viktigt att välja ett kreditkort med låg ränta?

Så länge hela kreditkortsskulden betalas tillbaka varje månad uppstår ingen räntekostnad. Men om man väljer att delbetala skulden tillkommer en räntekostnad på det obetalda beloppet. För dem som vet att man kommer utnyttja delbetalningsmöjligheten på kortet bör även kolla på räntenivån när man väljer kreditkort. Kreditkort med låg ränta har en räntesats kring 10 %, medel är 15 % och hög är 20 % eller mer.

De som inte tänker utnyttja delbetalning speciellt ofta behöver inte låta ”ränta” väga lika tungt i valet av kreditkort.

Ingår alltid reseförsäkring?

På samtliga kreditkort i Sverige ingår en kompletterande reseförsäkring. Med ”kompletterande” menas att den passar som ett komplement till den reseförsäkring som ingår i hemförsäkringen. De som inte har någon hemförsäkring bör teckna en separat reseförsäkring innan resan. Kortets försäkring är alltså enbart kompletterande och skapar förbättrade villkor.

För att reseförsäkringen ska gälla krävs däremot att resan betalats med kortet. Ett vanligt krav är att minst 75 % av resan betalats med kreditkortet, men på vissa kort är kravet enbart 50 %. Är kortet knutet till en bank (exempelvis Skandia) kan försäkringen även aktiveras om resan betalas via banken.

Vilka förmåner finns på ett kreditkort?

Alla kreditkort har förmåner och rabatter. Däremot skiljer det sig rejält mellan korten beroende på om det är så kallat bensinkort, matkort, shoppingkort eller allmänt kreditkort.

 • Bonusprogram: Med bonusprogram samlas poäng vid alla inköp. Poäng som sedan växlas in mot varor eller kontanter. Läs mer nedan under ”Hur fungerar bonusprogram på kreditkort?”
 • Rabatter: Kortföretagen har ofta samarbeten med flera företag och kan därför ge ett flertal rabatter. Det kan vara allt från 20% vid bilhyra till 5% på böcker. Genom att utnyttja rabattprogrammen går det att spara relativt mycket pengar.
 • Försäkringar: Alla kreditkort har en reseförsäkring men utöver det finns en rad olika försäkringar. Det kan exempelvis vara leveransförsäkring (vid E-handel), prisförsäkring, allrisk och överfallsförsäkring.
 • Reserelaterade tjänster: På så kallade resekreditkort ingår ofta tillgång till flygplanslounger och billigare hotell. På de lite dyrare kreditkorten ingår även conciergeservice.

Vad är betalskydd?

Till vissa kreditkort går det att teckna betalskydd som ett tillval. Om kortägaren har detta tillval och blir arbetslös eller sjukskriven aktiveras skyddet. Det är även vanligt att det aktivas om kortägaren avlider.

Det kan däremot skilja mellan korten för om det krävs 100% sjukskrivning eller om ersättning även ges vid 50% sjukskrivning.

Det finns alltid en karenstid innan försäkringen aktiveras.

Försäkringen innebär att månadskostnaden för kreditkortet betalas av försäkringen. Därför behöver man inte oroa sig för denna kostnad i de fall där inkomsten minskas på grund av sjukskrivning eller arbetslöshet.

Var noga med att läsa avtalen då dessa kan skilja sig på ett flertal punkter mellan bolagen.

Hur fungerar bonusprogram på kreditkort?

Ett stort antal kreditkort har bonusprogram. Varje gång kortet används samlas automatiskt poäng. Det kan exempelvis vara att 1 poäng ges varje gång du spenderar 10 kr med kreditkortet. Hur dessa poäng sedan används skiljer sig något mellan kreditkorten.

Ett alternativ är att poängen kan användas för att köpa prylar och tjänster i en poängshop som är knuten till kreditkortsföretaget. Så fungerar exempelvis Bank Norwegians kort där poängen löses in till främst flygbiljetter och reserelaterade produkter.

Ett annat alternativ är att poängen omvandlas till pengar. Antingen i form av en värdecheck som gäller i en specifik butikskedja, kontantutbetalning eller som avdrag på kommande kreditkortsskuld.

Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är ett begrepp som gör det lättare för konsumenten att jämföra olika lån och krediter. Den speglar den totala kostnaden för en utnyttjad kredit under ett år. Man lägger alltså ihop räntekostnader, aviavgifter och andra kostnader som kan tillkomma.

Det finns flera kreditkort som har relativt låg räntesats men där det tillkommer höga aviavgifter. Räntan kan vara lockande men genom att istället jämföra effektiva räntan på kreditkort kan du tydligt se vilket kort som är billigast att använda.

Så länge du betalar fakturan i sin helhet uppkommer däremot aldrig någon räntekostnad.

Finns det gratis kreditkort?

Ja, det finns ett flertal kreditkort som är gratis vilket betyder att de inte har någon årsavgift. Men det betyder inte per automatik att de är helt utan avgifter. Läs mer nedan under rubriken ”Finns det kreditkort helt utan avgifter?”.

Finns det kreditkort helt utan avgifter?

Det finns ett par enstaka kreditkort som inte har några avgifter alls. Ett exempel är Santander Mitt Kort som varken har årsavgift, uttagsavgift eller valutapåslag.

Kreditkort som är helt gratis har ofta mindre förmåner.

Hur tjänar kortföretagen pengar på gratis kreditkort?

Den största intäkten till kortföretagen kommer från de butiker där korten används. Varje gång en betalning sker med ett kort skapas en kostnad för butiken till kortföretaget.

Vilka kostnader uppkommer med ett kreditkort?

 • Årsavgift – En avgift som betalas en gång per år. Många kreditkort har ingen årsavgift första året.
 • Uttagsavgift – En avgift som uppstår när du tar ut pengar ur en bankomat med kreditkortet. En vanlig nivå är 3% av uttaget belopp men minst 35 kr. På många kreditkort är det samma kostnad i utlandet som i Sverige men det kan skilja en del.
 • Valutapåslag – Om kreditkortet används utomlands tillkommer ofta ett valutapåslag. Det är brukar vara 1-3 % av beloppet som nyttjas. För dem som är utomlands under en längre tid bör undvika denna avgift.
 • Ränta – Vid delbetalning av fakturan uppkommer en räntekostnad. Räntan är oftast mellan 10-20%.
 • Aviavgift – Vid delbetalning kan aviavgift tillkomma.

Hur mycket tjänar man på ett bonusprogram?

Det är tre faktorer som avgör hur lönsamt ett bonusprogram är.

 • Hur många procent i återbäring som ges.
 • Var bonusgrundande inköp kan göras.
 • Hur mycket kortägaren köper med kortet.

Exempel 1: Re:member More ger 1 % i bonus på alla inköp oavsett var dessa sker. En person som handlar med kortet för 10 000 kr per månad får tillbaka 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Exempel 2: Coop Mer ger 2 % i bonus på inköp hos Coop och 0,5 % på inköp hos alla andra butiker. En person som handlar mat för 5000 kr per månad och övriga inköp för 5000 kr får tillbaka 125 kr per månad eller 1500 kr per år.

Även om korten med bonusprogram ofta har årsavgift så är bonusen man tjänar in betydligt högre än kreditkortets avgift.

Vilka kreditkort bör man undvika?

Ett kreditkort kan ha sin fördel i låga avgifter eller stora och specifika förmåner. Vi anser därför att kreditkort som inte utmärker sig på någon av dessa två punkter bör undvikas.

Vad är Blippa?

Det blir allt vanligare att kortföretag har ”Blipp-funktion” på sina kreditkort. Det innebär att kortbetalning kan ske mycket snabbt genom att kortet hålls upp en sekund nära betalterminalen. Någon PIN-kod behöver vanligtvis inte användas vilket gör att betalningen går mycket fort.

Generellt ingår denna funktion som standard på kreditkorten och i så fall finns en markering på kortet som anger detta. En markering som ser ut som symbolen för Wi-Fi.

För att öka säkerheten vid ”blippning” kan PIN-kod behöva anges vid slumpmässiga tillfällen. Utöver det finns gräns för hur hög summa som det går att köpa för (ofta på 200-250 kr) samt att PIN-kod krävs efter ett antal köp.

Flera kortutgivare anger att denna betalningsmetod är lika säker som att betala med chip och PIN-kod. Bland annat anger Re:member ( en av Sveriges största företag inom kreditkort) detta.

Vill du inte ha denna funktion måste du kontakta kortutgivaren och avaktivera funktionen.