Projektstöd med anledning av Corona-pandemin

Publicerad 2020-03-19

På grund av spridningen av Corona-viruset (COVID19) har vi på Alltomkreditkort.se beslutat att sponsra projekt som på ett eller annat sätt kan avlasta viktiga samhällsfunktioner. Det kan t.ex. gälla tillverkning av handsprit, distribution av varor till personer i riskgrupper.

Pengarna som vi betalar ut ska användas för att täcka exempelvis bensinkostnader. Vi kommer löpande att betala ut ekonomiska bidrag till privatpersoner och föreningar som uppfyller dessa kriterier:

  1. Ett färdigt koncept ska finnas.
  2. Genomförandet av projektet ska kunna påbörjas i princip omgående.
  3. Projektet ska kunna medföra samhällsnytta relativt snabbt.
  4. Eftersom vår budget inte är obegränsad ser vi helst att kostnaderna för genomförandet understiger 15 000 kr.

Skicka din ansökan så fort som möjligt till [email protected]. Beskriv projektet kort i din ansökan och specificera hur mycket pengar som behövs och vad pengarna ska användas till. Bifoga även ditt telefonnummer.