Med flera nya funktioner ökar Betalo användarvänligheten i deras app. Bland annat går det nu att schemalägga betalningar, namne korten i appen samt få notiser vid händelser. 

Att betala fakturor via Betalo är ett populärt sätt att tjäna bonus på kreditkort. Detta inte minst under kampanjperioder då exempelvis dubbla poäng kan tjänas. Nu har Betalos app både fått fler funktioner och bättre användarvänlighet. 

Schemalagd betalning

Schemaläggning av betalningar är en funktion som tidigare funnits på Betalo men som tagits bort. Denna funktion återinförs nu vilket innebär att det blir enklare att hantera alla betalningar på en och samma gång. Registrera fakturorna och välj sedan vilket datum som överföringen ska ske från kreditkortet. 

Få notiser vid händelse

Med notiser i mobilen blir det enklare att ha kontroll på olika händelser. En notis skapas exempelvis när kortet debiteras eller om en debitering inte kunnat genomföras på grund för lågt saldo på kortet. 

Högre säkerhet via 3D Secure

En säkerhetsuppdatering är att Betalo nu använder 3D Secure vid alla transaktioner. Därmed blir tjänsten ännu säkrare. 

Namnge korten i appen 

I Betalos app kan flera kort registreras vilket gör det enkelt att debitera det kort som önskas vid en överföring. Nu går det även att namnge korten till exempelvis ”matkort” eller ”bensinkort”. Det blir därmed lättare att skilja dem åt. 

Fem senaste betalningsmottagarna sparas 

I appen sparas automatiskt betalningsmottagare för de fem senaste transaktionerna. Önskas en ny överföring ske till någon av dessa kan det alltså ske smidigare än tidigare. Denna funktion gynnar därmed främst de som regelbundet överför pengar till samma mottagare. 

Kvitto som PDF

Efter att en överföring genomförts skapas ett kvitto på transaktionen. Detta kvitto kan nu laddas hem som PDF-fil från appen. En funktion som underlättar för de som spar dessa kvitton för att kontrollera transaktioner och kostnader i efterhand.