Vår KORT-policy bygger på följande hörnstenar

Kunskap

Vi som jobbar med Alltomkreditkort.se har tillsammans en lång erfarenhet av att skriva om, jämföra och använda kort. Vi prioriterar att våra medarbetare har hög kunskap inom deras förväntade arbetsområden vilket är en förutsättning för att innehåll på sidan ska hålla hög kvalité. 

Opartiskt

Vi ska alltid sträva efter att ha ett opartiskt arbetssätt. De som skapar innehåll får därmed ”fria händer” och förväntas inte gynna, eller missgynna, specifika kort. Oavsett om Alltomkreditkort.se har, eller inte har, samarbetsavtal med en kortutgivare ska korten jämföras på samma villkor. 

Relevans

Innehåll på Alltomkreditkort.se ska vara relevant för personer som vill jämföra och teckna ett kort eller redan har kort och vill läsa guider, tips och nyheter. Relevansen är viktig för att möta målgruppen för webbplatsen. 

Transparens

Att vara transparent är viktigt för att skapa trovärdighet och förtroende. Det innebär exempelvis att vi hänvisar till källor, visar räkneexempel samt visar författare, publiceringsdatum m.m.  Det ska vara tydligt att vi inte har någon dold agenda. 

Praktisk tillämpning

De fyra hörnstenarna som presenteras ovan är grunden för vårt långsiktiga arbete att bygga en komplett jämförelsesida där besökarna får relevant och korrekt information. Detta oavsett om målet är att teckna ett nytt kort eller se aktuella villkor för ett eget kort. Den praktiska tillämpningen av vår policy kan ses i vår arbetsprocess via exempelvis:

  1. Oberoende skribenter

De interna och externa skribenter som skriver till Alltomkreditkort.se har alltid som mål att vara oberoende i de recensioner, nyheter och andra texter som publiceras. Deras arbete är fokuserat på att förmedla information och jämförelser utan att premiera specifika kort. 

I uppdragsbeskrivningarna framkommer exempelvis enbart att en nyhet önskas inom ett ämne eller att ett kort behöver recenseras. Därefter är det upp till skribenten att skapa innehåll utifrån personens erfarenheter och kunskap inom området.  

  1. Granskning innan publicering

Alla texter granskas, av en person som inte skapat materialet, innan publicering. Detta för att minimera risken att faktafel eller syftningsfel finns i texterna. Det framkommer även vid varje text vem som skrivit den, vem som granskat den samt publiceringsdatum. 

  1. Externa omdömen

Vid samtliga recensioner finns det möjlighet för besökare att lämna egna kommentarer och omdömen. De presenteras med namn/alias samt datum för publicering. Oavsett om de är positiva eller negativa blir de publicerade. Det är enbart om kommentarerna exempelvis är rasistiska, totalt irrelevanta eller uppenbara ”spam” som de inte blir publicerade. Kommentarerna skapar en transparens och ett mervärde för besökarna då de kan tillföra viktig information inför val av kort. 

  1. Bevakning och nyheter

Vi bevakar den svenska marknaden för kort och strävar att så fort som möjligt publicera nyheter kring exempelvis ändrade kortvillkor, kampanjer och nya kort. Vi vill vara den primära informationskällan för personer som vill följa med i utvecklingen av denna marknad. Om det gynnar läsaren hänvisar vi även till den källa som informationen kommer ifrån. Detta som ett led i att besökaren ska kunna gå vidare och se varifrån vi inhämtat vår information.  

  1. Fakta och uppdatering

Vi strävar alltid efter att all fakta ska vara uppdaterad och korrekt. Utöver att vi regelbundet ser över samtliga recensioner sker löpande uppdateringar så fort som information om förändringar når oss. Eftersom korrekt fakta är grundläggande för en rättvis jämförelse av korten ser vi det som ytterst viktigt att jobba aktivt med dessa uppdateringar. 

Besökarens ansvar och avtal med kortutgivare

Även om vårt mål är att uppdatera information löpande förekommer det situationer då kortutgivare har uppdaterat sina villkor utan att vi fått kunskap om det. Det innebär att det ibland kan vara felaktig fakta i exempelvis en recension eller guide. Vi avsäger oss därför ansvaret för eventuella skillnader som kan förekomma mellan kortutgivarens avtal och den information som publiceras på Alltomkreditkort.se. 

Det är mycket viktigt att besökarna noggrant läser villkoren på kortutgivarens hemsida för att se gällande villkor. Det är även med kortutgivaren som kreditkortsavtalet tecknas. Alltomkreditkort.se är en jämförelseplattform och ingen kortutgivare. 

Målet med Alltomkreditkort.se är att vara…

  • Den ledande jämförelsesidan i Sverige inom kreditkort
  • Guidande vid användning av kort, förmåner, försäkringar m.m. 
  • Den självklara källan till Kunskap som är Opartisk, Relevant och Transparent. 

Läs mer om oss och hur vi arbetar med Alltomkreditkort.

Håkan Eriksson Publicerad 2/26/2024

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.