Grundläggande information

Den grundläggande information som presenteras är till stor del samma information som går att läsa i kreditkortets SEKKI-blankett (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation). Denna information presenteras högst upp i våra recensioner och kan bland annat vara:

Kredithantering

Det är viktigt att kortinnehavaren förstår hur krediten fungerar på ett kreditkort samt när det uppkommer räntekostnad. På ett flertal kort finns det även olika sätt att återbetala utnyttjad kredit som exempelvis via räntefri delbetalning och betalningsfri månad. Vi presenterar därför de olika vägarna samt de kostnader som dessa medför. Exempel på punkter vi granskar inom kredithantering är:

 • Lägsta belopp att betala varje månad
 • Ränta på utnyttjad kredit
 • Villkor kring räntefri delbetalning
 • Villkor kring saldoöverföring

Bonus, Cashback & Rabatter

Många som jämför kreditkort lägger stort fokus på kortens bonusprogram, rabatter och förmåner. Det är även denna punkt, tillsammans med reseförmåner, som skiljer sig mest mellan de olika kreditkorten. Av den anledningen har vi valt att fokusera extra på dessa förmåner. Vi presenterar och jämför bland annat:

 • Hur bonus och cashback tjänas in och används
 • Om bonusen är hög eller låg
 • Rabatter hos samarbetspartners
 • Vilka begränsningar som finns

Försäkringar

Samtliga försäkringar som ingår i kortet presenteras i korthet. Det blir därmed ett sätt för besökaren att skapa sig en bild av vilket försäkringsskydd som ingår. För aktuella ersättningsnivåer och annan detaljerad information bör besökaren däremot läsa aktuella försäkringsvillkor. Vid granskning av försäkringar ser vi exempelvis på:

 • Vilka försäkringar, utöver reseförsäkring, ingår?
 • Vid vilka tillfällen ger de ersättning?
 • Är villkoren extra förmånliga i jämförelse med andra kort?
 • Vad krävs för att försäkringarna ska gälla?

Resefördelar

Det finns flera fördelar i att betala med kreditkort inför och på utlandsresan. Inom denna kategori jämför vi de unika fördelarna med respektive kort. Utöver reseförsäkring kan det ingå flera olika reseförmåner som är viktiga att jämföra för de som vill ha ett riktigt bra resekreditkort. Vi jämför bland annat:

Övrigt

För att vår jämförelse ska vara så komplett som möjlig har vi även en öppen kategori där information förväntas presenteras som inte hamnar in någon de ovan nämnda kategorierna. Bland annat kan det vara information kring extrakort, digitala plånböcker och unika funktioner.