Enligt en undersökning av det danska fintech-företaget Lunar tycker 75% av deras kunder att det är viktigt att få ränta på sina sparpengar. Samtidigt var det bara 38% av de som var missnöjda med sin bank som hade jämfört villkoren hos andra banker. 

Genom att jämföra villkor på allt från sparräntor och kreditkort till låne- och kreditprodukter går det att spara en hel del. Men trots detta är det många som enbart använder en enda bank för samtliga privatekonomiska tjänster. Detta trots att många är missnöjda med de villkor som banker ger. Att många är missnöjda, men ändå inte byter bank, bekräftas av en kundundersökning genomförd av Lunar. 

De flesta vill ha sparränta

Tre av fyra tillfrågade ansåg att det var viktigt att få ränta på sina sparpengar. För att nå de högre nivåerna på sparränta krävs däremot ett konto på en annan bank än hos storbankerna. Detta inte minst om sparränta önskas från första kronan och på ett konto dit ett kort kan vara kopplat. 

I slutet av januari 2024 gav exempelvis Swedbank 0,30 % i ränta på deras lönekonto. Visserligen gick det att få 2,55% på konton med fria uttag men till dessa konton var det inte möjligt att koppla ett kort. 

Betydligt högre räntenivå kunde nås via mindre banker. Bland annat gav Lunar vid samma tillfälle 3,75% från första kronan. I och med att Lunarkortet är kopplat till kontot nås den högre räntan både på sparkapital och det som förväntas användas under månaden. 

Missnöjd – men jämför inte

Undersökningen visade även att 34% hade fått ett försämrat förtroende för sin huvudbank. Av dessa var det däremot bara 38% som aktivt hade valt att jämföra villkoren hos andra banker. Trots ett missnöje upplevs det alltså som ett stort steg att jämföra och nå de bättre villkoren.   

Räkna på räntan

För att underlätta för kunderna att jämföra, och räkna på, sparräntan har Lunar skapat en räntekalkylator där startbelopp, månadssparande och tidsperiod kan anges. Detta för att snabbt kunna räkna ut hur mycket pengarna skulle växa med Lunars aktuella sparränta. 

Ett exempel är att ett månadssparande på 1000 kronor, i 3 år, skulle totalt ge 2040 kr i ränta. Detta förutsatt att sparräntan är på 3,75 % under hela perioden. Hade pengarna istället varit placerade på ett lönekonto hos Swedbank hade den totala räntan blivit 157 kronor.