Inaktivitetsavgift är en avgift som kan tas ut av kortutgivaren om kortet inte har använts under lång tid. Avgiften är inte vanlig men förekommer både på kredit- och debetkort.  

Avgift om ingen transaktion sker

Vad som krävs för att en inaktivitetsavgift behöver betalas varierar mellan olika kort och konton. Framförallt är det två faktorer som varierar:

  • Tidsgränsen – Efter hur många månader tas avgiften ut vid inaktivitet?
  • Transaktion – Vilka transaktioner kan genomföras för att inaktivitet inte längre ska gälla? Krävs det ett kortköp eller räknas även insättning eller överföring som godkända transaktioner?

Exempel – Rocker

Ett exempel på debetkort med inaktivitetsavgift är Rocker. Förutsatt att ingen aktivitet har skett på kontot under 6 månader debiteras 15 kronor per månaden. Däremot kan inte debitering ske om det inte finns pengar på kontot. 

Med aktivitet menas transaktion som därmed ändrar saldot. Det kan vara insättning, uttag eller korttransaktion. 

Exempel – SAS Amex Classic

Ett exempel på kreditkort med inaktivitetsavgift är SAS Amex Classic. Förutsatt att det inte sker någon korttransaktion på 12 månader debiteras 200 kronor. Eftersom det är ett kreditkort kommer krediten automatiskt utnyttjas varpå kostnaden betalas via kommande månadsfaktura. Exakt samma villkor gäller på Amex Green

(Dessa villkor kan ha ändrats och ska enbart ses som exempel på hur en inaktivitetsavgift kan vara utformad)

Undvik avgiften

  • Välj kort utan inaktivitetsavgift

Vissa väljer att teckna ett kreditkort för att ha som ”ekonomisk buffert”. Kortet förväntas därmed enbart användas vid ett fåtal, om ens några, gånger per år. Om denna funktion önskas är en rekommendation att välja ett kreditkort utan avgift vid inaktivitet. 

  • Säg upp kreditkortet

Ett annat alternativ är att säga upp de kort som uppenbarligen inte används. Det är framförallt fördelaktigt med kreditkort då dessa alltid belastar kreditvärdigheten negativt. Det spelar alltså ingen roll i vilken omfattning krediten utnyttjas då kreditvärdigheten alltid påverkas utifrån hela kreditbeloppet. 

  •  Välja kort med andra fördelar?

Om ett kreditkort inte har använts på flera månader kan en orsak vara att kortet har förmåner som inte passar kortinnehavaren. Se över vilka förmåner, i form av exempelvis rabatter och försäkringar, som önskas och byt till ett kort som har dessa.