För tillfälligt går det inte att ansöka om kreditkortet NK Nyckeln Mastercard. Orsaken är planerat underhåll samt utveckling av det system som kreditkortet använder. Enligt hemsidan kommer ”mer information under våren 2024”. 

För personer som gärna handlar på NK är det fördelaktigt att gratis bli medlem i NK Nyckeln. Ett förmånsprogram som både ger personligt anpassade erbjudanden samt poäng på alla inköp i varuhuset. Vid 2500 poäng kan dessa användas för att delbetala ett inköp på NK med 50 kronor. Det motsvarar en bonus på 2% på inköpen. 

Ju större summa som spenderas i varuhuset desto bättre nivå nås även inom förmånsprogrammet. Genom att exempelvis samla ihop minst 10 000 poäng under ett år ges tillgång till en timmes gratis personal shopper på NK. 

Ytterligare poäng med kreditkort

Utöver de poäng som tjänas via medlemskapet går det att få ytterligare poäng via kreditkortet NK Nyckeln Mastercard. Oavsett om inköp sker på NK, eller i annan butik, tjänas 0,5 poäng per krona. Det innebär att om inköp sker med kreditkortet till ett belopp av 50 000 kronor tjänas 2500 poäng vilket motsvarar 50 kronor hos NK. Dessa poäng är däremot inte nivågrundande.

Tillfällig paus

För tillfälligt går det däremot inte att ansöka om NK Nyckeln Mastercard. NK anger att ”underhåll och utveckling” sker av deras system och att mer information kommer att presenteras under ”våren 2024”. Om detta underhåll innebär att kortets funktioner kommer att förändras eller inte framgår inte. De som har ett NK Nyckeln Mastercard idag kan däremot använda det som vanligt. Det är alltså bara ansökningsprocessen till kreditkortet som är låst.