Från den första maj 2024 gäller nya villkor för SAS EuroBonus Premium. Fördelen är att minst 500 statuspoäng tjänas varje månad. Nackdelen är att månadsavgiften blir 40 kronor dyrare. 

Under de senaste månaderna har stora förändringar skett både för flygbolaget SAS och dess kreditkort SAS Mastercard. I oktober blev det klart att flygbolaget köps upp av Air France och därmed troligtvis byter flygnätverk till Skyteam Alliance. Hur det kommer att påverka de som samlar EuroBonus-poäng är däremot ännu inte helt klart.

Den 6:e februari försvann sedan möjligheten att använda SAS Mastercard tillsammans med Curve vilket knappast var en uppskattad nyhet för de som samlar EuroBonuspoäng. I maj kommer ytterligare en förändring, denna gång för kreditkortet SAS Eurobonus Premium. 

Högre årsavgift

Idag kostar SAS Eurobonus World Premium 1855 kronor per år vilket motsvarar ca 155 kronor per månad. Från och med i maj kommer månadsavgiften att höjas vilket innebär att årsavgiften höjs från 1855 kronor till 2335 kronor. En höjning på cirka 26%. SAS anger att orsaken till höjningen är ”högre kostnader för att driva bonusprogram”. 

Alltid minst 500 statuspoäng

I likhet med tidigare kommer statuspoäng att tjänas in utifrån hur många extrapoäng som tjänats under en månad. Statuspoängen motsvarar 25% av Extrapoängen. 

Däremot införs det, i maj, en lägsta nivå på statuspoäng som alltid tjänas oavsett hur stort belopp som betalats med kortet en månad. Förutsatt att minst ett kortinköp har skett tjänas nämligen 500 poäng.  Om en person lyckas få ihop 1000 Extrapoäng en månad har det alltså tidigare inneburit 250 statuspoäng. Men från och med maj innebär det att personen ändå får 500 statuspoäng. 

Så många poäng tjänas

Med SAS Eurobonus World Premium tjänas 15 SAS Extrapoäng för varje 100 kronor som spenderas med kortet. Inköp i utländsk valuta ger 20 poäng och hos SAS tjänas 25 poäng. De flesta inköp ger därmed 15 poäng per 100 kronor. 

Månadsköp på 10 000 kronor

Spendera 10 000 kronor med kortet och tjäna 1500 Extrapoäng samt 375 statuspoäng. I maj skulle det istället ge 500 statuspoäng. Du får visserligen en högre årsavgift men når snabbare högre statusnivåer. 

Månadsköp på 20 000 kronor

Spendera 20 000 kronor med kortet och tjäna 3000 Extrapoäng samt 750 statuspoäng. Du får högre årsavgift men gynnas inte av den nya regeln kring statuspoäng.