EU vill sänka och förtydliga avgifterna vid kreditkortsbetalningar

Publicerad: 2021-05-04

Det är idag för dyrt för konsumenter att överföra valutor mellan olika länder inom EU och dessutom är det ofta svårt att se vad transaktioner och betalningslösningar innebär för kostnader. Det anser EU-kommissionen som nu kommer med ett förslag till lösning.

Många drar sig för att köpa produkter från utländska företag eller föra över pengar till släkt och vänner i andra länder. Detta utifrån att det kan uppstå stora kostnader. Det kan exempelvis kosta 100 kr att överföra pengar från Storbritannien till ett Euro-land. Dessutom förlorar konsumenterna miljarder vid kortbetalningar på grund av otydlig information från kortföretagen. Men en ändring på gång. I förslaget från EU-kommissionen finns några tydliga punkter.

Samma pris vid E-handel

När en person i Sverige genomför en beställning av varor från exempelvis en fransk E-butik uppstår extraavgifter. Det kan både vara bankens transaktionsavgift samt växlingsavgifter. Det är därmed inte helt lätt att jämföra det totala priset för en vara från dessa E-butiker mot om de köps via svenska butiker. Det är en av de punkter som förväntas ändras framöver genom det nya förslaget.

Tanken är att priset ska vara exakt detsamma varifrån man än beställer. Därmed skulle gränsöverskridande betalningar, oavsett mellan vilka valutor detta sker, maximalt kosta någon krona. Däremot kan självklart E-butiken ta olika avgift i frakt utifrån om det ska skickas inom landet eller till ett annat land.

Billigare överföringar

EU-kommissionen anser att kostnaden för att överföra pengar mellan olika nationer är för hög. Mellan två Euro-länder kan det idag vara helt gratis medan transaktioner mellan ett land med Euro och ett land med nationell valuta kan vara relativt dyrt. Överlag vill kommissionen hålla nere kostnaderna och ser alltså över detta.

Kreditkorten – Tydligare information

När det kommer till kreditkorten finns förslag kring hur kostnader vid betalning i utlandet ska presenteras tydligare. När ett kreditkort används behöver man välja mellan om betalningen ska registreras i lokala valutan eller i den egna valutan. De allra flesta vet inte vad som är ekonomiskt bäst utan ”väljer bara på måfå”. Mycket få vet hur mycket man betalar till kortföretaget och vilka avgifter som kan uppstå.

EU kommissionären Valdis Dombrovskis sammanfattar det med:

” Ofta när man tar ut pengar eller betalar med kort i EU-länder med annan valuta så är det nästan omöjligt att veta hur mycket det kostar. Ofta vet vi först efter flera dagar när vi ser kontoutdraget”

Det kan tyckas vara småpengar och många bryr sig därmed inte speciellt mycket gällande kortens avgifter. Men samtidigt visar utredningar att det handlar om ”miljardtals euro” som helt i onödan betalas till kortföretaget bara för att man väljer fel betalningsalternativ i kassan.

Kreditkortsavgifter utomlands

De två kostnader som oftast förknippas med kreditkort, vid betalning utomlands, är uttagsavgift och valutaväxlingsavgift. Men det kan även uppkomma andra kostnader.

När betalning sker inom EU gäller en förordning (från 2009) som säger att betalningsmottagaren eller betaltjänsteleverantöreren inte får ta ut avgifter om inte samma avgifter tas ut av ett nationellt kort.

Om ett kreditkort är utan uttagsavgift i Sverige så får alltså inte uttagsavgift tas när kortet används i ett annat land. Därmed finns ingen ”diskriminering mellan nationella och gränsöverskridande transaktioner”.

Har du ett kort som inte har uttagsavgift i Sverige så kan du alltså ta ut pengar i ett annat EU-land utan att kortutgivaren kan ta någon avgift. Däremot behöver det inte vara gratis. Om den utländska banken (som tillhandahåller bankomaten) alltid tar ut en avgift vid uttag så gäller detta oavsett om det är ett nationellt kreditkort eller ett kreditkort från ett annat land. Därmed finns ingen diskriminering då alla får betala samma avgift.

I nuvarande EU-förordning framgår även att länderna får införa frivilliga, nationella, lagar kring kortbetalningar. En del har därmed valt att förbjuda betalningsmottagare att ta ut extraavgifter om betalning sker med kort. Det gäller då avgifters som specifikt uppstår vid en kortbetalning. Bland annat Sverige har detta förbud.

I exempelvis Belgien, Irland och Finland är det däremot lagligt att ta ut en generell avgift om betalning sker med kort. Danmark har avgiften enbart på kreditkort och i Portugal är det bara tillåtet när betalningar sker på bensinstationer.

Att nu EU ser över reglerna och lagarna för att skapa en större tydlighet för konsumenten är uppskattat av flera konsumentorganisationer.

Källor: