Handelsbanken säljer sin kortinlösenverksamhet

Publicerad: 2021-07-27

Handelsbanken har tecknat avtal om att överlåta sin kortinlösenverksamhet - Worldline tar över.

Handelsbanken har kommit överens med Worldline om ett distributionsavtal. Vid överlåtelsen erhåller Handelsbanken ersättning på ca 2 miljarder kronor. Affären beräknas kunnat slutföras innan årsskiftet. 

I ett pressmeddelande bekräftar Handelsbanken att överlåtelsen av kortinlösen är ett led i översynen av bankens betalaffärs som inleddes hösten 2020. Handelsbankens kortinlösenverksamhet har ett provisionsnetto på ca 190 miljoner kronor under 2020 samt externa kostnader på ca 20 miljoner kronor. Affären beräknas kunnat slutföras innan årsskiftet. 

Worldline är en global aktör inom betaltjänster och har sedan tidiga 70-talet försett kunder med säkra betallösningar. Idag omsätter verksamheten ca 5 miljader Euro och är bland de största aktörer inom betaltjänster i världen.