Resurs bank flyttar till ett nytt kontor på 5 500 kvm

Publicerad: 2/9/2023

Resurs bank kommer flytta sin verksamhet till ett nytt huvudkontor strax utanför Helsingborg. Inflyttningen till den nya lokalen är planerad att ske under sommaren 2024. 

Sedan 1977 har Resurs haft ett antal olika lokaler i runt om i Helsingborg, numera har de även kontor i Stockholm , Malmö samt Borås. Resurs har dessutom expanderat sin verksamhet under den senaste perioden med kontor i Köpenhamn, Helsingfors samt Oslo. 

Fastigheten som Resurs avser att hyra ägs av bostadsbolaget Ikano Bostad och är belägen i Välen, ett industriområde straxt utanför Helsingborg. Lokalen byggdes år 2007 och består av fem våningar med en sammanlagd kontorsyta på drygt 5 500 kvm. Hyreskontraktet avser en hyresperiod på sex år.

Ambitionen bakom flytten är att Resurs bank ska ses som en attraktiv arbetsgivare bland arbetstagare samtidigt som man vill erbjuda en förbättrad arbetsmiljö till de 400 medarbetarna som ska flytta in i den nya lokalen. 

I ett  pressmeddelande beskrivs flytten som ett steg mot vidare utveckling för Resurs. 

"Detta skapar möjligheter för co-working, samskapande och innovation i ett aktivitetsbaserat kontorledarskap anpassat efter nya hybrid-arbetssätt, vilket är en viktig förutsättning för vår transormationsresa som företag"

- säger Nils Carlsson, VD på Resurs bank. 

Reaktionerna från hyresvärden Ikano Bostad är likaså  positiva i samband med den kommande flytten.

"Vi är väldigt glada över att välkomna Resurs Bank som ny hyresgäst hos oss. Tillsammans kommer vi att skapa ett huvudkontor utifrån deras behov med fokus på en aktivitetsbaserad kontorsmiljö"

- säger Fredrik Sörling, förvaltningschef syd på Ikano Bostad.

Aktivitetsbaserat arbete är ett modernt förhållningssätt till kontorsdesign och ledning som fokuserar på att skapa en flexibel, mångsidig arbetsmiljö som stödjer de anställdas behov och aktiviteter. Tanken bakom aktivitetsbaserade arbetsplatser är att tillhandahålla en mängd olika utrymmen, var och en designad för en specifik uppgift eller aktivitet, såsom privata arbetsstationer, mötesrum, relax-områden samt gemensamma utrymmen.

Detta ger mer frihet till de anställda att välja den bästa platsen för sin specifika arbetsuppgift och främjar samarbete, kreativitet och produktivitet. Aktivitetsbaserade arbetsplatser har blivit populära under den senaste tiden med allt fler företag som väljer att införa konceptet i sina verksamhet.

Lozan
Lozan Hamid Uppdaterad 3/23/2023

Lozan arbetar som content writer sedan början av 2023 på Alltomkreditkort och har erfarenhet inom finans och privatekonomi.