Snart kommer kreditkort för barn

Publicerad: 2021-05-04

Skulle du känna dig bekväm om ditt barn hade ett kreditkort med sig under shoppingturen? Det är inte speciellt många föräldrar som lämnar ut sitt kreditkort till de yngre i familjen. Men det behöver de inte heller – för snart kan barnen ha ett eget kreditkort.

Med en bit över 100 kreditkort i Sverige gäller det att sticka ut ur mängden för att synas och bli ett eftertraktat kreditkort hos konsumenterna. Företaget Current har valt vägen att satsa på ett kreditkort anpassat för barn/ungdomar som är kopplad till en app som föräldrarna har på sina telefoner.

Tanken med kortet är att skapa större frihet för ungdomarna samtidigt som föräldrarna får en större inblick i ungdomarnas sätt att hantera pengar. När köp sker med kortet sker detta med de pengar som sitter på deras bankkonto. Det är därmed inte ett kreditkort med exakt samma funktion som ett kreditkort för vuxna.

Föräldrarna kan, via appen, se vilka butiker som kortet använts i och även spärra för användning inom vissa branscher. Det är exempelvis möjligt att spärra kortet för inköp av alkohol samt på onlinecasinon. Utöver det kan föräldrarna spärra tillgång till pengarna på kortet om inte vissa kriterier är uppfyllda. Om det är sagt att ungdomen ska ha hjälpt till ett visst antal timmar i hushållet för att kreditkortet ska fungera kan kortet tillfälligt spärras om detta inte är uppfyllt.

Current, som är ett VISA-kort, finns dagsläget enbart i USA men man har påbörjat samarbeten med banken i andra länder för att bredda marknaden för kortet.

Kreditkort?

I en artikel på tidningen M3 benämns Current som ett ”kreditkort för barn”. Om kortet skulle få samma funktion i Sverige som det idag har i USA är chansen däremot stor att det inte kan marknadsföras som ett kreditkort. I och med att pengarna dras direkt från ungdomens konto är det snarare ett bankkort med möjlighet för föräldrar att på ett smidigt sätt övervaka och reglera inköpen.

I Sverige kan ungdomar få bankkort hos flera olika banker redan från 11 års ålder. Däremot är det 18 års gräns på de allra flesta kreditkort. Det är även lätt för föräldrar att gå in och se på kontoutdrag var inköp har skett. Däremot har det tidigare inte funnits någon enkla spärrfunktion som denna app har. Om den funktionen upplevs så positiv att Current slår igenom i Sverige återstår däremot att se.