Kreditkort med lång räntefri period

Re:member flex
re:member flex
 • Rabatt hos 300 e-butiker
 • Drivmedelsrabatt på Preem
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 120 000 kr
 • Effektiv ränta: 8,12 - 24,95 %
 • Räntefritt: 56 dagar
Mer information
Jämför kort
Resurs Gold
Resurs Gold
 • 0.5 poäng per spenderad krona
 • 6 månaders räntefri delbetalning
 • Betala räkningar med kortet
 • Årsavgift: 245 kr
 • Högsta kredit: 150 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,95 - 27,43 %
 • Räntefritt: 60 dagar
Mer information
Jämför kort

Räntefri kredit och räntefria dagar

Alla kreditkort har en räntefri kredit – under ett visst antal dagar. Det är dessa dagar som kallas för ”räntefria dagar” vilket vanligtvis är 40, 50 eller 60 dagar. Med andra ord den maximala tiden från inköpstillfället till att fakturan måste vara betald. 

Räntefria dagar = Maximalt antal dagar från inköp till fakturans förfallodatum

Det är alltså skillnad mellan räntefria dagar och en helt räntefri kredit – vilket förklaras utförligare nedan. 

Exempel - Kreditkort med 60 dagars fri kredit

I följande exempel illustreras hur ett kreditkort med 60 dagars fri kredit (60 dagar räntefria dagar) fungerar. 

Datum - Händelse

29:e mars - Inköp sker med kreditkortet på 1 000 kr. Krediten utnyttjas alltså med 1 000 kr. 

4:e april - Inköp sker med kortet på 400 kr. Krediten utnyttjas på ytterligare 400 kr

25: april - Kreditkortsfakturan skickas ut till kortägaren. På fakturan finns bägge inköpen ovan.

25: maj - Fakturans förfallodatum, dvs. 30 dagar efter att den skickades ut

I detta exempel har det gått 57 dagar från att inköpet genomfördes, den 29e: mars, till att fakturan behövde vara betald, den 25:e maj. Under denna period har därmed krediten utnyttjats räntefritt. Någon ränta eller avgift har inte uppstått under dessa dagar. 

På inköpet som genomfördes 4:e april utnyttjades däremot enbart 50 räntefria dagar. Detta genom att inköpet genomfördes några dagar närmare fakturans förfallodatum. 

Hur många dagar, av de räntefria dagarna, som utnyttjas beror alltså på vilken dag i månaden som köpet genomförs och när kreditkortsföretaget skapar samlingsfakturan. 

”Upp till….”

Nästan alla kreditkort presenteras med att ha ”upp till X antal räntefria dagar”. Orsaken att kortutgivarna skriver så är att antalet räntefria dagar som kan utnyttjas beror på när inköpet sker (se exempel ovan). Det krävs alltså att inköpen sker en specifik dag på månaden för att maximalt räntefri period ska kunna utnyttjas. 

Vad menas med räntefri kredit?

Räntefri kredit är en kredit som återbetalas utan ränta. Den kredit som finns på ett kreditkort är därmed delvis räntefri. Det uppstår ingen räntekostnad så länge som fakturan betalas inom de räntefria dagarna. Men om beloppet önskas skjutas upp till kommande fakturor uppstår räntekostnad. På en helt och hållet räntefri kredit ska däremot aldrig räntekostnad uppstå. 

Räntefri kredit - Kredit som återbetalas utan räntekostnader

Exempel:

Skodakortet har 39 räntefria dagar. Men om inköp sker hos Skoda kan en räntefri kredit utnyttjas och delbetalas i upp till 12 månader. Detta alltså helt utan ränta eller avgifter. Att erbjuda detta alternativ är ett sätt att premiera inköp och service hos auktoriserade Skodaåterförsäljare. 

Räntefri kredit brukar även erbjudas av rese- möbel- och elektronikföretag. Kunderna erbjuds köpa en vara och delbetala summan, utan ränta, över en förutbestämd period. Det är däremot viktigt att komma ihåg att räntefritt ändå kan innebära kostnader så som aviavgift och uppläggningsavgift. 

Finns det räntefri kredit eller räntefritt kreditkort?

Kreditkort har alltid en räntefri period, något som även andra krediter kan ha. Det förekommer även helt räntefria krediter även om dessa i så fall har begränsningar. 

Kredit

Räntefri kredit förekommer framförallt i butiker där större inköp förväntas genomföras. Det kan exempelvis vara möbel- eller elektronikbutiker. Ofta erbjuds kunderna att delbetala inköpet räntefritt över exempelvis 12 månader. I vissa fall uppstår aviavgift och uppläggningsavgift medan vissa erbjuder både ränte- och avgiftsfri kredit. 

Kreditkort

Det finns inget kreditkort som är helt och hållet räntefritt. Däremot har alla kreditkort ett antal räntefria dagar. Så länge som kreditkortsfakturan betalas innan förfallodatum utnyttjas kortets kredit räntefritt. 

Som exempel visar ovan finns det även kort som erbjuder helt räntefri kredit vid inköp hos specifika butikskedjor. Men även i detta fall finns begränsningar exempelvis i belopp samt hur inom hur många månader som krediten ska varit återbetald. 

Återbetalning av kreditkortsskuld

Så länge som utnyttjad kredit återbetalas inom de räntefria dagarna uppstår alltså ingen räntekostnad. Detta förutsatt att hela fakturabeloppet betalas varje månad. 

Alternativet är att återbetala kreditkortsskulden över flera månader. Som lägst måste då det belopp som anges som ”lägst att betala” på fakturan återbetalas varje månad. Hur mycket som lägst måste betalas varierar mellan olika kortutgivare. Ett exempel är 3% av utnyttjad kredit och som minst 150 kronor. 

Detta visas i exemplet nedan där en kredit på 10 000 kronor utnyttjas på ett kreditkort med 15% ränta. I detta exempel är kravet att kortinnehavaren lägst betalar 3% och som minst 150 kronor. 

I exemplet visas även att återbetalning av skulden tar mycket lång tid om enbart ”lägst att betala” väljs. Det beror på att ränta tillkommer varje månad på utnyttjat kreditbelopp. 

Månad Skuld Ränta Lägst att betala Skuld som skjuts upp

Månad 1

10 000 kr

0 kr

300 kr

9 700 kr

Månad 2

9 700 kr

121 kr

295 kr

9 526 kr

Månad 3

9 526 kr

119 kr

289 kr

9 356 kr

Månad 4

9 356 kr

117 kr

284 kr

9 189 kr

Månad 5

9 189 kr

115 kr

279 kr

9 025 kr

Månad 6

9 025 kr

113 kr

274 kr

8 864 kr

Vanliga frågor om räntefri kredit och räntefria dagar

Har alla kreditkort en räntefri kredit?
Var kan jag se när räntefria perioden tar slut?
Vad innebär räntefri delbetalning via kreditkort?
Finns det andra räntefria krediter än kreditkort?
Håkan Eriksson Publicerad 1/21/2022

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.

Uppdaterad 2/2/2024