Det finns flera appar som kan användas för att skapa, och följa upp, en egen budgeten. En stor fördel är om appen automatiskt kan kategorisera inköpen. Det är då möjligt att i realtid se om du följer budgeten. Här presenteras sex alternativ. 

1. Rocker

Rocker är en ekonomiapp med tillhörande debetkort. Inloggad i appen går det att koppla de flesta banker till Rocker. En smidig lösning som innebär att samtliga transaktioner blir registrerade på ett och samma ställe. Detta även om du använder flera banker. 

Transaktionerna kategoriseras automatiskt utifrån var inköpet har skett, exempelvis ”Mat & Dryck” eller ”Transport”. Det går därmed att tydligt se var man lagt sina pengar under en månad, samt jämföra mot tidigare månader. 

I appen finns flera funktioner som uppmanar till en hållbar budget och sparande. Detta via bland annat budgetfunktion, ett hälsoindex samt ”medaljer” för uppnådda mål. 

2. Zlantar

Zlantar är en ”heltäckande ekonomiapp” som strävar efter att göra ekonomin överskådlig och hanterbar. De flesta banker och kortföretag kan kopplas till appen vilket innebär att samtliga inkomster och utgifter går att se på ett och samma ställe. 

Alla kostnader kommer automatiskt kategoriseras och därmed matchas mot din budget. Dessutom går det sätta ”taggar” på utvalda transaktioner för att exempelvis se vad semesterkassan räckte till eller liknande. 

3. Lunar

Via Lunar Standard nås flera budget- och sparfunktioner. I budgetfunktionen går det exempelvis att ange separat budget för varje inköpskategori. Detta som exempelvis shopping, försäkringar och bil. Dessutom kan du ange hur stor summa som totalt får spenderas per månad.

De inköp som sedan sker kategoriseras automatiskt och matchas mot din budget. En fördel är att även andra banker kan anslutas. Det innebär att andra bankkonton blir synliga från Lunars app och därmed att dess transaktioner kan ingå i budgeten. 

4. Revolut

Med Revolut Standard ingår flera finansiella tjänster, bland annat budget, kategorisering och sparfunktioner. När en budget skapas är första steget att ange hur stor summa som totalt får spenderas varje månad. Därefter fördelas detta över flera olika kategorier, som exempelvis livsmedel, lån och resor. 

När inköp sedan sker med Revolutkortet kommer dessa att automatiskt kategoriseras. Du ser därmed hela tiden hur du ligger till mot din budget. Än så länge går det inte att koppla externa bankkonton till Revolut men det finns tecken på att det är något som kommer i framtiden. 

5. Mina utgifter

Appen Mina Utgifter kan liknas med ett digitaliserat noteringsblock. Du behöver nämligen manuellt skriva in datum, belopp, kategori m.m. Skapa en budget och se löpande om du följer den eller inte. 

Problemet är att allt måste anges manuellt och glömmer man bort vissa utgifter är risken att budgeten snart inte stämmer. För automatiserad kategorisering är exempelvis Lunar och Rocker bättre. 

6. Utgiftskollen

Utgiftskollen är egentligen inte en budgetapp. Den presenteras ändå på denna lista då funktionen är inbyggd i Swedbanks app, vilken används av över 4 miljoner privatpersoner i Sverige. Dessutom fyller den en god funktion för att ge överblick på månadens inköp. 

Utgiftskollen aktiveras i Swedbanks app och kommer därefter automatiskt registrera alla transaktioner på valda konton hos banken. Det går däremot inte att koppla ytterligare banker eller kort till tjänsten. 

Inköpen kategoriseras automatiskt och självklart går det, i likhet med apparna ovan, att ändra kategori. Du ser nu enkelt hur stor summa som betalats inom de olika utgiftskategorierna. Däremot matchas inte dessa utgifter mot någon budget.