Curve avslutar Curve Reward

Den 9:e mars 2023 avslutas förmånen Curve Reward för samtliga Curvekort. Detta efter att förmånen inte levt upp till de förväntningar som företaget, och kunderna, haft. 

Curve Reward är ett cashbackprogram som lanserades för europeiska kortinnehavare under 2022. Via samarbeten med internationella företag har kortinnehavarna kunnat få cashback om de genomfört köp via länkar i appen. I början av 2023 var det exempelvis möjligt att få 2,6 % i cashback från Asos samt 2,6 % från Homeroom. Genom att klicka på dessa erbjudanden i appen, samt genomföra köp, aktiverades cashback som sedan betalades ut i Curve Cash.  

Avslutas 9:e mars

I ett mail till användarna framgår att Curve Reward kommer att avvecklas och därmed inte längre vara tillgänglig från och med den 9:e mars 2023. Det sker på grund av att förmånsprogrammet inte kunnat leva upp till de förväntningar som kunderna och företsget haft. 

…the experience has not lived up to the standards you expect and deserve from us. / Från mailet till kunderna

Enligt mailet kommer Curve utveckla ett nytt förmånsprogram med både bättre användarvänlighet och förmåner. 

Cashback hos utvalda butiker kvarstår

Ändringen påverkar alltså enbart den cashback som nås via tabben ”Rewards” i appen. Den cashback som betalas på Curve Black och Curve Metal påverkas inte. Med dessa kort ges alltså fortfarande 1 % i cashback vid inköp hos tre respektive sex valbara butikskedjor.