Den 27:e april kommer Lunar att uppdatera villkoren kring förnyelse av deras fysiska kort. Avtalsvillkoren uppdateras för samtliga kort men det är enbart för Lunar Light en förändring uppstår för kortinnehavaren. 

Lunar Light lanserades som en fjärde kortnivå hos Lunar under sommaren 2023. Kortköp kan antingen ske med det digitala kortnummer som nås via appen eller med det fysiska kort som kan beställas för en leveranskostnad på 79 kronor. I de nya avtalsvillkoren, som börjar gälla 27:e april, finns ändrade villkor för förnyelse av deras fysiska kort. Med andra ord vad som händer när giltighetstiden gått ut och ett kortinnehavaren behöver få ett nytt kort.

Inget nytt kort för inaktiva användare

Förutsatt att någon av följande två kriterier är uppfyllda, 80 dagar innan giltighetstiden löpt ut, kommer nytt kort att skickas ut. 

  • Korttransaktioner har skett någon gång de senaste tre månaderna
  • Det finns minst 79 kronor på kortkontot (motsvarar leveransavgiften)

När detta kort levereras dras automatiskt leveransavgiften från kortkontot. Skulle inte någon av dessa kriterier vara uppfyllda kommer alltså inget nytt kort att skickas ut automatiskt. Däremot är det fortfarande möjligt att ansöka om ett manuellt, vilket sker via appen. 

Förändringen påverkar därmed inte de som använder sitt Lunarkort några gånger per kvartal och alltså enbart så kallade inaktiva användare. 

Alla kort får uppdaterade villkor kring förnyat kort

Samtliga kort får uppdaterade användarvillkor den 27:e april. Detta genom att det tillkommer ett kapitel i villkoren med rubriken ”Kort”. I villkoren för Lunar Light finns de förändringar som beskrivs ovan medan det i villkor för resterande kort bara anges att ”Innan kortets giltighetstid går ut får du automatiskt ett nytt kort”. Det är därmed bara ett förtydligande i villkoren och inte något som påverkar de som har Lunar Standard, Lunar Plus eller Lunar Unlimited

Även ändrade avgifter

I de nya villkoren förändras även två avgifter för Lunarkorten. Dessa kan ses i fet stil i deras prislista och innebär två förändringar. 

För det första införs ett valutaväxlingspåslag på 1,5 % vid köp i utländsk valuta med Lunar Standard. Kortet hade tidigare inte denna kostnad och det innebär att det bara är Lunar Plus och Lunar Unlimited som nu kan användas utan denna kostnad. 

För det andra införs en serviceavgift på 75 kronor på samtliga kort. Denna avgift tas ut av Lunar om kundtjänst kontaktas och en tjänst önskas som kunden kunde ha utfört själv via appen. I prislistan anges ett exempel med att kunden vill ha hjälp med kontoutdrag.