Den 10:e juni sänker Lunar räntan på transaktionskontot till 0,25 %. För att få deras högre ränta, på 3,75 %, krävs därefter som lägst Lunar Standard. Detta eftersom gratisnivån, Lunar Light, inte ger åtkomst till sparkontot. 

En av styrkorna med Lunar är att de hittills har erbjudit gratis kortkonto med hög sparränta. Detta ändras däremot i början av juni i år då Lunar uppdaterar sina villkor.  

Transaktions- och sparkonto

Tidigare har sparränta betalats ut för alla pengar på kortkontot. Detta förändras i juni genom att sparkonto införs och kortkontot blir ett transaktionskonto. På transaktionskontot ges, efter ändringarna, 0,25 % i ränta. De som vill ha högre avkastning kan öppna ett sparkonto och föra över pengar dit. På sparkontot ges 3,75 %. 

Det går alltså att få samma sparränta som tidigare men enbart genom att flytta över pengarna från transaktionskontot till sparkontot. Ett sparkonto med fria insättningar och uttag. 

Inte för Lunar Light

Den största skillnaden kommer kunder på kontonivån Lunar Light att uppleva. Detta utifrån att något sparkonto inte går att öppna på denna nivå. Med enbart ett transaktionskonto ges 0,25 % i sparränta vilket kan jämföras mot dagens 3,75 %. 

I en kommentar till Privata Affärer säger Compricers sparekonom, Christina Sahlberg, att ”buffertsparande kunder gör bäst i att flytta sina pengar till en annan bank”. 

För att använda Lunars resurser mer effektivt

I det mail som skickats ut till alla kunder anger Lunar att räntesänkningen har införts bland annat för att ”använda Lunars resurser mer effektivt” samt ”hantera ökade kostnader för kapitalanskaffning”.

Prova Lunar Standard gratis

För att bibehålla sparräntan på 3,75 % krävs alltså minst kontonivån Lunar Standard vilken kostar 29 kronor i månaden. Fram till den 16:e maj kan Lunars kunder uppgradera till Lunar Standard kostnadsfritt under två månader. De som vill testa den högre kontonivån har därmed möjlighet att göra detta utan kostnad. Den som sedan inte vill fortsätta på denna nivå kan nedgradera till Lunar Light i appen när som helst under dessa två månader. I annat fall löper kontonivån Standard vidare.