Nedan är några exempel på banker och kreditkortsföretag som använder IBAN;

 • Swedbank
 • Handelsbanken
 • SEB
 • Nordea
 • Danske Bank
 • Wise 
 • Revolut 
 • Resurs Bank

Det är alltså inte bara banker som använder IBAN. Andra finansiella institutioner som t.ex. betalningsförmedlare och kreditkortsföretag kan också använda IBAN för att underlätta internationella transaktioner. 

Hur fungerar IBAN?

IBAN fungerar genom att tillhandahålla ett standardformat för bankkontonummer som gör att banker kan behandla gränsöverskridande överföringar automatiskt. IBAN består av en kombination av bokstäver och siffror och innehåller information som landskod, kontrollsiffror och kontonummer.

När en gränsöverskridande överföring påbörjas använder avsändarens bank IBAN för att verifiera att kontonumret är giltigt och för att fastställa i vilket land och bank mottagarens konto finns. Avsändarens bank använder också IBAN för att verifiera routing-information, såsom bankens SWIFT-kod, för att säkerställa att pengarna skickas till rätt bank.

Efter överföringen använder mottagarens bank IBAN för att verifiera att överföringen tagits emot och krediterats på rätt konto. Om IBAN är felaktigt avvisar banken transaktionen och pengarna återförs till avsändarens konto.

Fördelar med IBAN

 • Ökad noggrannhet
   IBAN tillhandahåller ett standardformat för bankkontonummer som banker enkelt kan bekräfta, vilket eliminerar risken för misstag vid internationella transaktioner.
 • Snabbare bearbetning
  Med hjälp av IBAN kan man snabbt och enkelt göra internationella överföringar utan att behöva vänta på att en bank manuellt bekräftar överföringen. Detta sparar tid och kräver mindre manuellt arbete.
 • Ökad säkerhet
  IBAN erbjuder ett säkert sätt att överföra pengar mellan olika länder, vilket minskar risken för bedrägerier och missriktade betalningar.
 • Lägre kostnader
 • IBAN kan hjälpa till att sänka kostnaderna för internationella transaktioner genom att minska risken för misstag och öka hastigheten och effektiviteten i dessa transaktioner. Många pengaöverförings-tjänster som exempelvis Western Union debiterar kunden en hög avgift vid internationella transaktioner, med IBAN kan man slippa liknande transaktionsavgifter. 
 • Internationell kompatibilitet
  Eftersom IBAN är standardiserat globalt kan gränsöverskridande transaktioner genomföras lättare, oavsett ursprungs- eller destinationsland.

Nackdelar med IBAN

 • Komplexitet
  Människor och organisationer kan tycka att det är svårt att förstå IBAN-formatet, särskilt om de inte är bekanta med det globala betalningssystemet.
 • Begränsad tillgänglighet
  Inte alla nationer eller banker använder IBAN eftersom det inte har anammats över hela världen än. Detta kan göra internationella transaktioner mer utmanande för människor och företag utan IBAN-aktiverade konton.
 • Tekniska utmaningar
  Speciellt i länder med mindre etablerade banksystem kan vissa institutioner tycka att det är utmanande att använda den teknik som behövs för att möjliggöra IBAN.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är IBAN en nyckelkomponent i det internationella betalningssystemet, och tillhandahåller ett standardiserat format för bankkontonummer som gör att gränsöverskridande överföringar kan behandlas automatiskt och korrekt.

Håkan Eriksson Publicerad 2/15/2023

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.

Uppdaterad 11/16/2023