Vilken trygghet ger Nyckelförsäkring?

Med en hem- och bilnyckelförsäkring blir det både enklare och billigare vid tillfällen då nyckeln exempelvis har tappats bort, blivit stulen eller inlåst. Detta både för hemmet och bilen. 

Vid dessa tillfällen kan hjälp behövas med att ”dyrka” upp låset och byta ut dessa till nya lås. Är det bilnyckeln som är borttappad kan det även ta ett par dagar till att nya nycklar har beställts och tillverkats. Under dessa dagar kan försäkringen eventuellt ge ersättning för hyrbil. 

Då gäller inte hem- och bilnyckelförsäkring

 • Egen bil – eget hem
  Vid inlåsning gäller försäkringen enbart om inlåsningen är i egen bostad eller egen bil. 
 • Geografisk begränsning
  Försäkringen gäller enbart inom ett specifik geografiskt område, exempelvis Sverige eller Norden. 
 • Gett bort nycklarna
  En hem- och bilnyckel försäkring ger inte ersättning om personen som äger bilen har gett bort nycklarna till någon annan person. 
 • Fordon – Bostad
  Det finns alltid begränsningar för vilka nycklar som försäkringen omfattar. En del kreditkort har enbart försäkring för nycklar till fordon medan andra även täcker hemmet. Vad som klassas som ”fordon” och ”hem” definieras i villkoren. 

Ersättningsnivåer – Exempel från Marginalen Gold

Nedan visas tillfällen och ersättningsnivåer på hem- och bilnyckelförsäkring från Marginalen Bank Gold. De ska enbart ses som exempel men de flesta kreditkort har liknande villkor. 

 • Ersätter vid:
  Vid borttappad hem- eller bilnyckel samt vid ”ofrivillig inlåsning” kan försäkringen ge ersättning. Detsamma gäller vid rån eller överfall som innebär att nyckeln förloras. Ersättning kan ges både för att öppna låset samt för installation av nytt lås. 
 • Ersätter med:
  Kostnader för låssmed – ”Nödvändiga och skäliga kostnader
  Nya nycklar & lås – 3 000 kr
 • Begränsning:
  Försäkringen gäller inom Norden. Vid inlåsning gäller försäkringen enbart om inlåsningen är i egen bostad eller egen bil. 

Kom ihåg att…

Dokumentera!

Spar kvitton och dokumentera alla kostnader som uppstår. 

”Nödvändiga och skäliga kostnader”

Det är försäkringstagarens ansvar att kunna påvisa de kostnader som uppstått. Men det är försäkringsbolaget som avgör vad som är ”nödvändiga och skäliga kostnader”. De kan alltså neka ersättning om de anser att problemet hade kunnat lösas på ett bättre ekonomiskt sätt. 

Kontakta försäkringsbolaget först

Ofta krävs att försäkringsbolaget kontaktas inför att låssmed anlitas för dyrkning. Om detta krav finns kan alltså ersättning utebli om ansökan sker efter att låssmed anlitats och problemet lösts. 

Spar numret

Lägg in numret till försäkringsbolaget i telefonboken. Det är inte alltid enkelt att hitta dessa nummer på kreditkortsföretagens hemsidor.

 Exempel från kreditkort

 • Marginalen Gold 
  Marginalen Gold är ett kreditkort med ”oväntat vassa försäkringar”. Kortet passar utmärkt för personer som vill få mer trygghet i vardagen. Med kortet ingår nyckelförsäkring, tanka-fel-försäkring, allrisk och självriskeliminering vid bilbärgning och assistans.  Dessutom ingår reseförsäkring och rabatter i över 200 E-butiker. 
 • Lån & Spar Bank
  Med kreditkort från Lån & Spar ingår nyckelförsäkring både för hemmet och bilen. Kortets fördelar hittas just primärt inom dess försäkringar. Detta med allrisk-, rese-, Tanka-fel- och nyckelförsäkring. 
 • Shell Mastercard
  Shell Mastercard har nyckelförsäkring som gäller för bilnyckeln samt flera andra försäkringar och förmåner för bilägaren. Bland annat Tanka-fel-försäkring, Självriskskydd vid bärgning/assistans samt rabatter hos Shell. 

(Dessa kort hade nyckelförsäkring 2022. Utbud av försäkringar samt villkor i dessa kan ha ändrats sedan dess)

Alternativ till nyckelförsäkring

 • Separat nyckelförsäkring - Det finns försäkringsbolag som erbjuder specifika nyckelförsäkringar. Dessa ger ungefär samma skydd som den försäkring som beskrivs ovan och som ingår i flera kreditkort. Försäkringen kan kosta ett par tior per månad vilket gör att det ofta blir billigare att teckna ett kreditkort för att få detta försäkringsskydd. 
 • Vägassistans - Vägassistans är en försäkring som kan tecknas hos flera bärgningsföretag. Det innebär att bärgare kommer till undsättning vid inlåsning av nyckeln. Oftast kan de ”dyrka” bilen eller på annat sätt hjälpa bilägaren.

Vanliga frågor om Nyckelförsäkring

Vem ska jag ringa vid borttappad bilnyckel?
Gäller nyckelförsäkringen enbart för bilnyckeln?
Kan jag få ersättning flera gånger per år?
Håkan Eriksson Publicerad 1/20/2022

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.

Uppdaterad 8/2/2023