Amazon lanserar kreditkortsprogram för kreditsvaga

Publicerad: 2021-05-04

Amazon lanserar snart ett nytt kreditkort som primärt vänder sig till kreditsvaga personer. Med ett kreditkortsprogram hjälper de personerna att få bättre kreditvärdighet vilket i längden kan ge tillgång till kortet. Med kreditkortet ges inte bara bonusar och förmåner utan även, för många, tillgång till helt nya finansiella tjänster.

I Sverige krävs det att man har god ekonomi och inte några betalningsanmärkningar för att man ska få ett kreditkort. Därmed ställs en relativt stor del utanför kreditkortsmarknaden. Detsamma gäller i USA men det är något som Amazon kommer att ändra på med sitt nya kreditkort. Ett kort som tydligt vänder sig mot ”kreditsvaga” personer.

Orsaken att Amazon gör denna satsning är att man vill vända sig till en målgrupp som länge stått utanför deras loyalitetsprogram via deras kort. Däremot kommer man inte att få tillgång till kortet direkt – det krävs att personerna går via ett speciellt kreditkortsprogram som Amazon driver tillsammans med Synchrony Financial. Ett program som hjälper personer att förbättra sin kreditvärdighet och få kunskap inom privatekonomi. Efter att man fått tillräcklig med kunskap ges tillgång till det nya kreditkortet.

Låg kreditnivå – med säkerhet

De som får tillgång till kreditkortet får en kreditnivå på samma summa som är insatt på kortet. Därmed blir det generellt en låg kreditnivå och en viss säkerhet att pengarna kommer betalas tillbaka. Men det blir även ett sätt för en helt ny målgrupp att utnyttja fördelarna med kreditkort vilket de tidigare inte kunnat. Sedan länge har exempelvis lojalitetskortet från Amazon gett 5 % i bonus. En mycket hög bonus i förhållande till vad som ges på svenska kreditkort. Dessutom medföljer flera andra förmåner.

Stor andel utanför finansiella systemet

Även i Sverige skulle alltså ett liknande koncept kunna fungera för att få personer med svag kreditvärdighet att få tillgång till kortens fördelar. Däremot finns det en fundamental skillnad mellan USA och Sverige gällande tillgång till det finansiella systemet.

Enligt en undersökning är det ca 25 % av invånarna i USA som antingen är helt utanför systemet (kallas för att vara unbanked) eller har tillgång till färre banktjänster än man har behov av (underbanked).

Upplägget med det nya kreditkortet handlar alltså inte bara om att ge tillgång till bonusar och förmåner i lojalitetskortet utan att även ge tillgång till nya finansiella tjänster till personer som står utanför detta system.