Hård kritik mot Bank Norwegians sänkta bonus

Publicerad: 2021-05-04

Bank Norwegians kreditkort har länge fått mycket högt betyg och varit uppskattat av användarna. Detta inte minst tack vare bonusen på 1% på alla inköp. Men när de nu sänkt sin bonus har många användare klagat och delvis valt andra kort med bättre förmåner.

Den första augusti 2018 ändrade Bank Norwegian kraftigt i deras bonussystem. Att det skulle komma en ändring var inte helt oväntat med tanke på att så många andra kreditkort sänkt sina bonusar de senaste åren. Men oavsett om andra kort har sänkt eller inte så mottogs sänkning knappast positivt av användarna.

Sänkning till mindre än hälften

Fram till första augusti gavs 1 % i bonus på alla inköp. Denna bonus gavs i bonuspoäng som sedan främst användes till att betala delar av, eller hela, resor hos flygbolaget Bank Norwegian. Genom att använda kortet vid vardagsinköp kunde många få ihop poäng till gratisresor inom Europa minst en gång per år.

Nu har däremot bonusen sänkts till 0,5 %. Utöver det har man satt ett övre tak. Bonus ges enbart för inköp på upp till 100 000 kr. När man nått denna nivå kan man fortfarande få poäng men det ges då enbart för inköp som sker i utländsk valuta, dagligvaruhandeln samt bensin.

Utöver att bonusen halverades har alltså begränsningar införts så att inköp av kapitalvaror inte ger bonus efter man nått denna nivå. En nivå som nås relativt snabbt om kortet används till de flesta vardagliga inköp.

Lag från EU kan vara orsaken

Vad som ligger bakom sänkningen framgår inte på Norwegians hemsida. Men ett EU-direktiv kan vara en orsak. Detta direktiv infördes för ett par år sedan och innebar att kortföretagen maximalt fick ta ut 0,8 % i avgift från de handlare som tar emot korten som betalningsmedel.

Detta var vad många kreditkortsföretag angav som orsak när de genomförde sina sänkningar. Bland kort som sänkt sin bonus finns exempelvis Shell, Preem, OK/Q8 och Re:member (som tagit bort bonuskortet).

Snabb kritik

Kritiken lät inte vänta på sig efter denna sänkning. Vid vår recension finns möjlighet att kommentera och betygsätta kortet. Signaturen ”Rogge” ger kortet en enda stjärna av fem möjliga och anger just bonusändringen som den stora orsaken. Han påpekar att kortet var ett ”toppenkort” fram till ändringen och att villkoren nu ändrats ”kraftigt till det sämre”. Även ”Anders” ger samma betyg och skriver att ”Nya villkoren är skräp – Undvik”.

Två andra signaturer håller med om avtalet försämrats men att det inte sänker det slutgiltiga betyget till enbart en etta. ”Jonas” ger tre av fem poäng och pekar på att det finns bättre alternativ för att tjäna bonus och cashback. Detta via kort som remember flex och Coop. Det första kortet ger höga rabatter vid onlinehandel medan Coop visserligen bara ger 0,5% i bonus men mångdubbelt när köp sker på Coop.