Kreditkortet som inte gynnar sina egna kunder

Publicerad: 2021-05-04

Det finns en rad kreditkort med bonusfunktioner. Kort som ger poäng på alla inköp som sker och där poängen sedan ger pengar eller produkter - en slags ”återbäring”. I vissa fall är dessa kort utgivna av specifika butikskedjor och ger därmed störst bonus vid inköp hos dessa butiker. Men granskas villkoren visar det sig att bonusprogrammen inte alltid är så förmånliga. Utifrån ett bonusperspektiv finns ibland bättre alternativ.

Bensinkortet – Inte alltid bäst

Är det alltid bäst att ha ett kreditkort från det bensinbolag man ofta tankar hos? Nej, de som främst tankar på obemannade stationer kan i vissa fall tjäna på att lägga bort och teckna ett annat kreditkort. I alla fall om det enbart är bonusen som ska optimeras.

I följande exempel beräknas en liter bensin kosta 15kr

Circle K – För låg bonus öppnar upp för bättre alternativ

Kreditkortet från Circle K ger 15 öre rabatt på drivmedel på bemannade stationer. Det motsvarar en bonus på 1%. Sker tankning på obemannade stationer ges däremot den generella bonusen vilket är på 0,3%. Om minst 1000 liter drivmedel tankas per år ökar däremot den allmänna bonusen till 1%. Men allmän bonus menas att bonus ges på samtliga inköp oavsett var inköpen sker (ej konkurrerande stationer).

En person som inte tankar minst 1000 liter får alltså 0,3% i bonus på obemannade stationer. Detta kan ställas mot att ha ett kreditkort som ger 1% i bonus på samtliga inköp. I detta fall gynnar alltså inte Circle K sina kunder tillräckligt vilket gör att man får större bonus på kreditkort från annan utgivare. Det finns ytterligare en punkt som visar att Circle K inte tillräckligt gynnar kunderna med deras eget kreditkort.

Rabatten kan kopplas till annat kreditkort

Circle K har en kundklubb som heter Circle Extra Club. En stor fördel är att det går att koppla valfritt konto-, betal-, eller kreditkort till denna klubb. Så länge som det knutna kortet används för betalning hos Circle K så ges rabatterna som kundklubben ger. Det är till stora delar samma fördelar som går att få med ett kreditkort från Circle K. Det som skiljer är att kundlkubben bara skapar bonus hos Circle K medan kreditkortet ger bonus oavsett var det används.

Därmed ges följande alternativ:

  • Circle K kreditkort – Vid köp på bemannade stationer ges 1% i bonus och vid obemannade stationer 0,3%. Skulle tankning ske med minst 1000 liter ges 1% oavsett hur tankningen sker.
  • Re:member More – Kortet kopplas till kundklubben vid första betalningen. Därmed får kunden tillgång till rabatterna samtidigt som bonusen på kreditkortet ges på alla inköp. Vid inköp på bemannade stationer ges därmed 1%+1% i bonus. Det är då 15öre per liter via kundklubben och 1% av kreditkortsbonusen. På obemannade stationer ges 0+1%. Det ger ingen kundklubbsbonus men 1% i kreditkortsbonus. Därmed ger denna kombination ofta högre bonus än vad Circle K ger till de som har deras kort – vilket kanske inte var tanken.

Kostnader, Rabatter och andra förmåner

Vad som är anses vara viktigast i val av kreditkort varierar kraftigt. En del vill ha så hög bonus som möjligt och använder kreditkortet främst som ett sätt att få ta del av förmåner, rabatter och bonusar. Andra lägger större vikt vid möjlighet till delbetalning, låga räntor och avgifter eller att kortet kan användas för att betala räkningar.

För vissa kan alltså Circle K vara det absolut bästa kreditkortet. Allt handlar om vad man prioriterar för förmåner. Men handlar det främst om att tanka så billigt som möjligt bör inte kortet primärt väljas.