Nu lanseras kreditkortet med egen koldioxidgräns

Publicerad: 2021-05-04

Enligt Agenda 2030 behöver koldioxidutsläppet över världen halveras fram till år 2030. Det kan exempelvis ske med hjälp av ökning av alternativa drivmedel, minskad konsumtion - och ett helt nytt kreditkort. Med kreditkortet Doconomy får nämligen användarna se sin påverkan på miljön och möjligheten att göra något åt det.

En väg för att minska det totala koldioxidutsläppet är att konsumera mindre och handla mer miljömedvetet. Det är vad appen och kreditkortet Doconomy vill hjälpa konsumenter att göra. Detta genom att mäta det dagliga koldioxidavtrycket, visa på hur stora avtryck olika inköp ger och möjliggöra enkel klimatkompensation.

Följ din egen miljöpåverkan

Det unika med kreditkortet från Doconomy är främst kopplingen mellan de inköp som sker och hur stor klimatpåverkan detta innebär. Via en app, som kortet är kopplat till, visas koldioxidutsläppet för varje inköp. Detta uträknat utifrån Åland Index som är en beräkningsmodell som är framtagen av Ålandsbanken.

Genom att bli medveten om hur vardagliga beslut skapar olika stora utsläpp förväntas man långsiktigt ändra sitt beteende och ta fler miljömässiga beslut. Utöver det går det även att kompensera och spara hållbart.

Självklart är kortet tillverkat av biologiskt nedbrytbart material och har tryck med Air Ink (färg av återvunna avgaser).

Kompensera för utsläpp

Utöver att upplysa kortanvändarna hur mycket koldioxidutsläpp som sker vid inköp av olika produkter ges även möjlighet att kompensera för dessa. Detta genom att bidra till projekt så som vindkraft, bättre avfallshantering och förändrad förbränning. Investeringarna sker i FN-certifierade klimatkompensationsprojekt.

Ännu ett alternativ för att klimatkompensera är att välja ett hållbart sparande. Det sker genom att överföringar sker från lönekontot till hållbara fonder som enbart investerar i företag inom specifika branscher.

Bonus som minskar istället för att öka utsläpp

Många kreditkort har bonusar eller rabatter som premierar inköp. Om inköpet sker med kortet kan exempelvis lägre pris ges. Men istället för att öka konsumtionen är Doconomys kreditkort ”ett radikalt och innovativt verktyg för att skydda vår planet”, enligt ett pressmeddelande från företaget. Det är därmed det allra första kreditkortet som bidrar till en hållbar livsstil.

Den bonus som ges, DO-credits, kallas för ”världens första klimatåterbäring” och används till klimatkompensation istället för ytterligare shopping. Detta antingen genom att krediterna ges till projekt eller sparas i hållbart sparande.

Kortet presenterades på Black Friday förra året och är nu tillgänglig att teckna. Det är ett samarbete mellan Doconomy, Ålandsbanken och Mastercard.