Se upp med aviavgiften hos IKANO

Publicerad: 2021-05-04

IKANO erbjuder ett kreditkort utan årsavgift. Men det betyder inte att det är gratis för här tillkommer aviavgifter – i vissa fall fast kortet inte ens används.

Att välja ett gratis kreditkort kan vara lockande eftersom man då slipper betala en fast årsavgift. Men det gäller att se på andra kostnader som kan uppstå. Ett tydligt exempel på det kan tas från IKANO´s kreditkort där användare har klagat på aviavgifterna.

Aviavgift vid tillgodo

En del kreditkortsföretag väljer att lägga på en aviavgift i det fall som delbetalning väljs. Det skapar en extrakostnad utöver räntekostnaden. Men i dessa fall uppkommer avgiften enbart när inköp skett och delbetalning väljs.

Med IKANO behöver däremot aviavgift betalas även om delbetalning inte väljs. Detta i alla fall om det finns tillgodo på kortet.

En del personer väljer att sätta in pengar i förväg på kortet. Det kan vara för att öka den totala summa man kan handla för med kortet varje månad (vanligt vid låg kreditgräns) eller för att sätta undan pengar till kommande faktura. Därmed kan det även finnas ett tillgodo på kortet i slutet av månaden.

Vid ett tillgodo behöver inte någon inbetalning ske eftersom krediten inte utnyttjas. Men trots detta behöver en aviavgift betalas till IKANO.

I februari skickades frågan in till företaget och under Frågor och Svar går det att läsa:

”Eftersom kostnaderna för avisering är de samma oavsett om det avser ett tillgodo eller en skuld har vi beslutat att aviavgiften tillkommer oavsett om det finns en skuld eller ett tillgodo på kontot såvida kortet används”

Att sätta in pengar på detta kreditkort kan alltså betyda att man får betala 25 kr per månad även om någon delbetalning inte önskas.

Även aviavgift vid Kivra

Det är relativt vanligt att kreditkortsföretag tar ut aviavgift om en faktura skickas hem till kortägarens postadress. En del väljer däremot att ta bort aviavgiften i det fall fakturan kan skickas digitalt via mail eller digitala brevlådor så som Kivra. De som har kreditkortet från IKANO kan välja att få fakturan via Kivra men aviavgiften kommer ändå att finnas kvar.

Som svar ges att avgiften inte enbart är tänkt att täcka ”kostnaden för själva utskicket utan även för den administrativa hanteringen i samband med krediten och tjänsten Kivra”.

Med andra ord är det extra svårt att komma ifrån aviavgiften hos IKANO. Det finns därmed fördel att inte enbart titta på årsavgiften utan även aviavgiften.