Skandia slutar med kreditkort

Publicerad: 10/13/2022

I våras beslutade Skandia att inte längre bevilja kreditkort till nya kunder. De som har kort från banken får behålla det men nya kunder kan alltså inte ansöka om kortet.  Orsaken anges vara den hårda konkurrensen inom betalmarknaden. 

De senaste åren har antalet aktörer som konkurrerar om betalmarknaden ökat kraftigt. Det handlar både om nya aktörer inom kreditkort samt att butiker i större utsträckning erbjuder egna kreditlösningar. Dessutom erbjuds idag betydligt fler betalningslösningar än tidigare som exempelvis direktbetalningar via Trustly och Swish. 

Efter att allt färre använder bankens kreditkort togs därför beslutet av Skandia, under våren 2022, att inte längre bevilja fler kort. 

Påverkar inte nuvarande kunder

De som idag har ett kreditkort från Skandia påverkas inte av förändringen. Kortet kan användas som tidigare även om det kan upplevas något svårare att hitta information kring villkor, försäkringar och förmåner på hemsidan. 

Det finns inte heller något beslut om att kreditkortet ska tas bort permanent ur utbudet eller om det eventuellt kan komma tillbaka senare. 

Även Swedbank ser minskad efterfrågan

Det är inte bara Skandia som tydligt märkt av en minskad efterfrågan på deras kreditalternativ. I ett uttalande till Aftonbladet anger Swedbank att de kommer att ta bort alternativet ”kortkredit” från sitt kreditutbud. Detta just på grund av den minskade efterfrågan hos kunderna. Banken har även ett flertal olika kreditkort som däremot inte påverkas av denna förändring. 

Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 12/5/2022

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.