Ansök om kreditkort online

När ansökan sker online behöver personuppgifter och uppgifter kring den egna ekonomin anges. Dessutom krävs verifiering av identitet. Det varierar däremot i vilket ordning detta sker. De punkter som nämns nedan kan alltså komma i olika ordning hos de olika kreditkortsföretagen. 

 1. Ange personuppgifter
  De personuppgifter som behöver anges är namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Kom ihåg att ange en mailadress som du använder frekvent då information och fakturor eventuellt skickas till denna adress. 
 2. Ange uppgifter kring ekonomi
  Nästa steg är att ange uppgifter kring den egna privatekonomin. Det kan exempelvis vara anställningsform, månadsinkomst före skatt samt om det finns barn eller andra vuxna i hushållet. 
  Det är utifrån dessa uppgifter, samt de som inhämtas via kreditupplysningen, som kortföretaget kan göra den kreditbedömning som avgör om kreditkortet beviljas eller inte. 
 3. Välja kreditnivå
  Vid ansökan till vissa kort anges önskad kreditnivå, exempelvis mellan 5 000 kr och 150 000 kr. På andra ansökningar markeras enbart en ruta som anger att du ”ansöker om en kredit på mellan 5 000 kr och 150 000 kr”. I detta fall kommer kreditbolaget att bevilja en så hög kreditgräns som möjligt inom detta kreditspann. 
 4. Godkänna villkoren & PEP
  Det är vanligtvis en eller två rutor som ska markeras för att bevisa att man tagit del av de allmänna villkoren, att banken får skicka relevanta erbjudanden m.m. 
  Du behöver även ange att du inte är en PEP (Person i politiskt utsatt ställning).
 5. Verifiera identitet
  Om inte identiteten verifierades som ett första steg behöver detta ske nu. Detta vanligtvis med hjälp av BankID eller Mobilt BankID. 

Ansök om kreditkort via pappersblankett

Det blir allt färre kreditkortsföretag som erbjuder ansökningar via pappersblankett. Detta både utifrån ett säkerhetsperspektiv och ett administrativt perspektiv. I det fall som detta erbjuds behöver fortfarande samma uppgifter som nämns ovan anges på blanketten. Som bevis på identitet behöver kopia på exempelvis körkort bifogas. 

Har du inte BankID? Personer som av någon anledning inte har tillgång till BankID bör kontakta kreditkortsföretaget och höra med dem om det finns möjlighet att ansöka via pappersblankett eller med annat verifieringsalternativ. 

Ansök om kreditkort via banken – Bankdosa eller BankID

Det går även att ansöka om kreditkort direkt via den bank som ger ut kortet. Detta är exempelvis vanligt hos Nordea, Swedbank och Handelsbanken. I detta fall kan inloggning ske med bankdosa eller BankID varpå en ansökan fylls i. 

Eftersom banken redan har personuppgifter och kontaktuppgifter behöver enbart månadsinkomst och ett par andra frågor besvaras kring den egna ekonomin. Ansökan behöver till sist skrivas under med bankdosa eller BankID. 

Varför behöver dessa uppgifter anges?

Det är inte möjligt att ansöka om kreditkort utan UC. Detta eftersom kreditkortsföretaget måste ha information om kortsökaren innan de kan bestämma sig för att neka eller bevilja ett kreditkort. Anledningen till varför dessa uppgifter krävs kan delas upp i två kategorier:

Personuppgifter

Person- och kontaktuppgifter behöver anges för att kortföretaget ska kunna skriva avtal med rätt person samt kunna skicka ut information och vara säker på att kortägaren får ta del av informationen. 

Uppgifter om privatekonomin

Alla lån- och kreditgivare i Sverige har ett ansvar att endast bevilja lån/krediter till personer som förväntas kunna hantera dessa. Detta för att minska risken för överskuldsättning i samhället. Det är därför som de bland annat behöver få information om inkomst och andra eventuella lån och skulder. 

Vad händer sen?

 1. Kreditupplysning och kreditbedömning
  Så fort som ansökan kommer in tas en kreditupplysning och en kreditbedömning sker av personen.
 2. Få svar direkt – ofta inom någon minut
  Svar på ansökan ges oftast direkt online eller via mail, vanligtvis inom någon minut. I svaret anges även hur stor kredit som beviljats.
 3. Kortet skickas ut
  Kortet skickas ut inom ett par dagar och koden i ett separat brev efter ytterligare någon dag. I vissa fall kan koden nås via inloggning på kortföretagets hemsida eller app. Orsaken att kort och kod inte skickas samtidigt beror på att den ökade risken för bedrägeri om någon skulle komma över brevet. 
 4. Aktivera kortet
  Första gången som kortet används brukar det krävas att PIN-kod används. Därefter kan kortet även användas med ”blipp-funktion”. 

Vad krävs för att bli beviljad kreditkort?

Kreditkortsbolagen har olika krav på exempelvis ålder, inkomst och sammanlagd kreditvärdighet. Några grundläggande krav är däremot:

 • Minst 18 år 
  Krediter får enligt lag inte ges till personer under 18 år.
 • Ej betalningsanmärkningar
  Än så länge finns inget kreditkort som beviljas till personer med betalningsanmärkning
 • Tillräckligt hög deklarerad inkomst
  En del kortföretag nämner specifika inkomstkrav medan andra inte gör detta. En vanlig lägsta gräns är däremot 120 – 140 000 kr per år. Hur hög den deklarerade inkomsten är avgör även hur hög kredit som kan beviljas. 
 • Skriven i Sverige
  För att ett kreditkort ska kunna beviljas krävs i regel att personen är skriven i Sverige. 
 • Tillräcklig god kreditvärdighet
  När kortföretaget får in en ansökan tar de en kreditupplysning (UC) och avgör därefter hur kreditvärdig personen är. Det som bland annat påverkar det sammanlagda kreditvärdigheten är inkomst, andra lån och krediter, betalningsanmärkningar och fastighetsägande. 

Vanliga frågor om kreditkort ansökan

Funkar det att ansöka om kreditkort och få svar direkt?
Vad behövs för att kunna ansöka om kreditkort online?
Varför får jag nej på min kreditkort ansökan?
Är det säkert att ansöka om kreditkort online?