För vem gäller reseförsäkringen?

Publicerad: 9/25/2022

Många vet att reseförsäkring är en av den mest förekommande försäkringar på ett kreditkort. Det är en riktigt betryggande förmån – men visste du att reseförsäkringen ibland täcker fler än bara dig som kortägare? 

Vad som inkluderas i försäkringen hos olika kreditkort varierar, likaså vilka krav som behöver uppfyllas. Vi har valt ut tre kreditkort som har en försäkring där även andra, förutom kortinnehavaren, är försäkrade. Här kan du läsa om deras olika försäkringar, vad som ingår, och när försäkringen gäller och inte. 

Grundläggande krav för att reseförsäkringen ska gälla

Det finns generellt några saker som de allra flesta kreditkort kräver för att försäkringen ska gälla. 

  1. Du behöver ha köpt resan med kreditkortet. Somliga kort kräver endast en procentuell del, någonstans mellan 50-75% av resan, med andra kräver att hela resan ska vara betald med kortet. 
  2. Utresan behöver i de flesta fall vara från ett av de skandinaviska länderna.  
  3. Du behöver ha ett giltigt kort genom hela resan. Se alltså till att utgångsdatumet är efter att resan tagit slut. 

Collector Easyliving

Easyliving-kortet erbjuder en reseförsäkring där det bland annat ingår allriskförsäkring,  avbeställningsskydd samt ersättning vid reseförsening och baggageförsening. Du har även skydd om något skulle hända med din bostad när du är borta. 

Försäkringen täcker den som äger kortet samt dennes sammanboende partner och hemmavarande barn under 23 år. Barnen och partnern behöver alltså vara folkbokförda på samma adress som kortinnehavaren. 

Exempelscenario på när försäkringen gäller alla resenärer:

Kortinnehavare X har betalat minst 50% av din resa med Collector Easyliving-kortet till ett värde av minst 1000 kronor per person, och börjar sin resa från ett nordiskt land.  När X och hens sambo samt barn är på flygplatsen upptäcker ni att ert flyg är försenat, och de landar på deras slutdestination mer än 6 timmar efter utsatt tid.

Här har alla tre resenärer rätt till ersättning för förseningen. 

Exempelscenario på när försäkringen INTE gäller alla resenärer: 

Kortinnehavare X har bokat en resa enligt ovannämnda krav, och har även bjudit med sin sambo, deras gemensamma barn på 16 år och deras nyligen utflyttade barn på 22 år på resan. 

Barnet på 22 år blir akut sjuk dagen innan resan och har ett sjukintyg som styrker detta. 

Här gäller inte avbeställningsskyddet för det 22-åriga barnet. Här gäller försäkringen enbart för X, X´s sambo och hemmaboende barn. Detta beror på att dottern inte är folkbokförd på samma adress som övriga familjemedlemmar.

Resurs World 

Resurs World har en reseförsäkring som börjar gälla när minst 75% av den totala kostnaden av resan med kortet. I reseförsäkringen ingår avbeställningsskydd, försening av allmänt transportmedel, baggageförsening och självriskskydd. Du är försäkrad förutsatt att resan inte överstiger 45 dagar. 

Här gäller försäkringen för den försäkrades (alltså kortinnehavarens) familjemedlemmar – det vill säga kortägarens make/maka/sambo samt dess barn under 23 år. Försäkringen gäller också om en familjemedlem skulle resa på helt egen hand – detta om kortinnehavaren har gjort köpet med kortet under samma premiss som skrivet ovan. 

Försäkringen gäller också endast personer som är både folkbokförda och bosatta i Norden.

Exempelscenario på när försäkningen gäller:

Kortinnehavare X har bokat en resa korrekt enligt villkoren, med ett minimumbelopp på 1000 kronor. På resan ska X sambo och deras gemensamma barn åka med. Dagen innan blir en nära anhörig till X´s sambo akut sjuk. Sjukdomen är inte känd sedan innan utan kommer helt oväntat. 

I detta fall gäller avbeställningsskyddet och X med familj har rätt att få ersättning för den förlust som gjort vid avbokning. Maxbeloppet är totalt 60 000 och 20 000 per försäkrad, i detta fall X, Xs sambo och deras barn. 

Exempelscenario på när försäkringen INTE gäller: 

Kortinnehavare X har bokat en resa till Thailand korrekt enligt ovanstående villkor. Dagen innan avfärd upptäcker X att hen fått avslag från de thailändska myndigheterna, och att hen därför inte har ett giltigt visum. X vill då avboka och utnyttja avbeställningsskyddet. 

Detta är inte en giltig anledning för att få ersättning, då orsaken är självförvållad enligt villkoren i avtalet. Resenären behöver själv ordna alla dokument och se till att hen har giltiga resehandlingar. 

Re:member flex 

Re:member flex-kortet är numera känt för att ha en av de mest omfattande reseförsäkringarna på kreditkortsmarknaden idag. I reseförsäkringen ingår avbeställningsskydd, resestartskydd, ersättning för missat anslutningsflyg, försening av allmänt färdmedel vid avresa, bagageförsening, kapitalbelopp vid olycksfall, självriskskydd, självriskeliminering hyrbil och ID-stöld. 

Försäkringen gäller när mer än 50% av resan är betald med kortet, och försäkringen täcker kortinnehavaren samt dennes sambo/make/maka/registrerad partner som har gemensamt hushåll med kortinnehavaren.  Deras hemmavarande barn under 25 år är också försäkrade. Barnen behöver vara folkbokförda hos en eller båda vårdnadshavare/föräldrar. Familjemedlemmarna är också försäkrade när de reser på egen hand, förutsatt att resan, enligt villkor ovan, är betalda med Re:member Flex-kortet. 

Försäkringen gäller från att du lämnar hemmet eller annan plats i Norden där resan påbörjas tills du kommer hem, såvida inte resan överskrider 90 dagar. 

Exempelscenario på när försäkningen gäller:

Kortinnehavare X med medföljande familjemedlemmar har bokat sin resa korrekt enligt villkoren, och har precis satt sig på tåget som ska ta dem till flygplatsen. Halvvägs på tågresan stannar tåget och det visar sig att det uppstått ett tekniskt fel. Detta gör att X med familj inte kommer hinna med sitt flyg. 

Familjen har härmed rätt till ersättning för försening av allmänt färdmedel på upp till 30 000 kronor per försäkrad. 

Exempelscenario på när försäkringen INTE gäller: 

Kortinnehavare X har bokat sin resa korrekt enligt villkoren. Väl på flygplatsen får hen reda på att det pågår en strejk på destinationen där mellanlandningen ska ske, och till följd av detta har anslutningsplanet ställts in. Detta innebär att X inte kommer att komma fram till sin slutdestination i tid. 

Här gäller inte ersättning för missat anslutningsflyg. Detta på grund av att försäkringen inte gäller omständigheter såsom strejk, konkurs, myndighetsingripande, lockout eller andra fackliga åtgärder.

Läs försäkringsvillkoren noga!

Det är lätt att snabbt skumma igenom diverse avtal när man är lite stressad. Det rekommenderas ju såklart aldrig att man gör det, men kanske är det extra viktigt när det kommer till försäkringar som ju är livsviktiga för oss. Så, nu när du kunnat läsa lite mer om hur reseförsäkringar kan se ut hos de olika kreditkorten så har du förhoppningsvis lite mer vetskap kring vad som brukar gälla och inte. Men! Kom ihåg att noggrant läsa igenom avtalet innan du bestämmer dig. Kolla efter undantagen som finns och se till att du uppfyller villkoren när du bokar resan- så att försäkringen gäller. På så sätt kan du sedan njuta av en stressfri semester och känna dig trygg att både du och dina familjemedlemmar är försäkrade om något händer. 

Med det sagt så önskar vi dig en trevlig och trygg resa! 

Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 10/14/2022

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.