Så fungerar Meniga Rewards

Meniga Rewards är ett cashbackprogram som läser av dina korttransaktioner och därmed skapar individuellt anpassade erbjudanden. Det sker på följande sätt:

 1. Ladda hem appen
  Börja med att ladda hem appen Meniga Rewards på AppStore eller Google Play. 
 2. Personliga erbjudanden
  Eftersom cashbackprogrammet är kopplat till ditt kort kan personliga erbjudanden skapas utifrån dina köpmönster. Därmed är chansen stor att erbjudanden ges i butiker där du ofta genomför köp. Alla erbjudanden presenteras med aktuell rabatt samt var inköpet behöver ske. 
 3. Utnyttja erbjudande
  För att utnyttja ett erbjudande behöver enbart kortköp ske i aktuell butik. Eftersom koppling redan finns mellan kortet och cashbackprogrammet behöver alltså inte någon specifik aktivering ske inför inköpet. Det innebär även att du ibland kan få cashback på inköp utan att veta om det. 
 4. Cashback och utbetalning 
  Ungefär 3 – 4 dagar efter inköpet kommer cashback att synas i appen och efter 1 - 2 veckor finns pengarna på kortkontot. Används ett kreditkort kommer alltså återbäringen att betalas till kreditkortskontot vilket innebär att en lägre summa behöver betalas på kommande kreditkortsfaktura.  

Alternativ – andra cashbackprogram

Att använda kreditkort med cashback är ett enkelt sätt att få tillbaka pengar på vardagsinköpen. Utöver Meniga rewards finns exempelvis följande cashbackprogram kopplade till kreditkort. 

Re:member rewards

Re:member rewards är ett cashbackprogram som är kopplat till kreditkortet re:member flex. Kortföretaget har samarbete med över 300 E-butiker vilka ger ca 1 – 15 % i cashback. För att utnyttja dessa erbjudande behöver kortägaren klicka på butikslänken, på re:member rewards hemsida, inför att ett kortinköp sker. Då registreras köpet och cashback betalas ut till kortkontot.  

Marginalen Handla Smart

Marginalen Handla Smart har stora likheter med re:member reward. Däremot är det något färre anslutna E-butiker med ca 200 stycken. För att få cashback krävs att kortägaren klickar på butikslänken på Marginalens hemsida. Intjänad cashback betalas sedan ut till kortkontot. Handla Smart nås med bland annat Marginalen Gold och Marginalen Traveller

Det finns däremot flera skillnader mellan Meniga Rewards och cashbackprogrammen som nämns ovan. 

 • Automatiskt – Meniga Rewards fungerar helt automatiskt. Sker inköp med kortet kommer cashback att betalas ut förutsatt att det finns ett aktuellt passande erbjudande. De ovan nämnda programmen kräver att aktivering sker via deras hemsida inför varje nytt köp.
 • Fysiska butiker – Meniga Rewards ger cashback både i fysiska butiker och E-butiker. De andra har i stort sett enbart E-butiker anslutna. 
 • Personligt anpassade – Meniga Rewards har personligt anpassade erbjudanden. De andra cashbackprogrammen har exakt samma erbjudanden till alla. 
Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 1/23/2023

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.