Vilken skydd ger försäkringen?

Vid ett försäkringsärende behöver generellt en självrisk betalas. En vanlig nivå på hemförsäkring är 1500 kr och på bilförsäkring 4000 – 8000 kr. Ofta går det att välja självrisknivå på flera olika nivåer vilket även påverkar vilken premie som måste betalas. 

Med försäkringen ”Självriskskydd” ges ersättning för denna kostnad. Skulle det exempelvis bli en skada på bilen täcker bilförsäkringen reparationen (vid helförsäkring) men du som bilägare kan behöva betala exempelvis 4 000 kr i självrisk. Den som har självriskskydd, via kreditkortet eller tilläggsförsäkring, får därmed 4 000 kr utbetalt som kan användas för denna kostnad. Detta efter att skadan är reglerad.

Via kreditkortet…

Det är mycket vanligt att ”självriskskydd på hem- och bilförsäkring” ingår i kreditkortens reseförsäkring. För att reseförsäkringen ska aktiveras krävs i regel att resan betalas med kreditkortet till minst 50 % eller 75 %. De flesta reseförsäkringar gäller även enbart vid utlandsresa. Under resevistelsen är därmed försäkringen aktiv och ger ersättning för eventuella självrisker som uppstår. 

Vissa kreditkort har även självriskskydd vid bärgning eller assistans vilken även gäller i Sverige. Läs mer om den nedan. 

….eller som separat försäkring

Det är även möjligt att teckna självriskskydd via tilläggsförsäkringar. Detta antingen via det försäkringsbolag där hem- och bilförsäkringen tecknats eller som ett externt tillägg. Läs mer under rubriken ”Alternativ till självriskreducering via kreditkort” nedan. 

De vanligaste självriskskydd som erbjuds via kreditkort

Självriskskydd på Hemförsäkring och bilförsäkring (under restiden)

Om ett kreditkort har ”Självriskskydd på hem- och bilförsäkring” är det i regel en försäkringsdel inom dess reseförsäkring. Därmed behöver vissa kriterier vara uppfyllda vilket exempelvis kan vara att resan ska vara betald med kortet samt att det ska vara en utlandsresa.

Det finns däremot undantag. Ett fåtal kreditkort ger kortägaren detta skydd både vid inrikes- och utrikesresor samt utan att resan måste varit betald med kortet. 

Självriskskydd på Hyrbilsförsäkring (vid utlandsresa)

Även ”Självriskskydd på hyrbilförsäkring” kan ingå i kreditkortets reseförsäkring. Den gäller generellt enbart vid hyra av bil utomlands. 

Önskas samma skydd vid hyra inom Sverige kan antingen ett kreditkort väljas med detta skydd eller en självriskförsäkring tecknas hos hyrbilsbolaget. 

Självriskskydd på Bilbärgning och assistans (Sverige)

Om denna försäkring ingår i ett kreditkort följer det i regel med ett krav på att drivmedel behöver betalas med kortet för att skyddet ska bli aktivt. Det är exempelvis vanligt att det automatiskt blir aktivt när ”kortet används till 100 % för betalning vid tankning av drivmedel med minst 20 liter eller 5 kg gas per gång” (exempel från Nordea Gold). Vid dessa tillfällen är försäkringen aktiv i 60 dagar. Vid varje nytt tankningstillfälle aktiveras alltså en ny period av 60 dagar. 

Vad skiljer sig mellan försäkringarna?

 • Vilka självrisker ersätts?
  Den primära skillnaden är vid vilka olika tillfällen som försäkringen ger ersättning. De vanligaste tillfällena nämns ovan. 
 • Gäller enbart på resa eller även i Sverige?
  Som nämnts ingår självriskskydd på hem- och bilförsäkring inom ett flertal kreditkorts reseförsäkring. Det kan innebära att de enbart gäller under utlandsresan. Det finns även försäkringar som gäller inom Sverige. 
 • Vad är högsta ersättningsbeloppet?
  Det högsta ersättningsbeloppet bör vara högre än självrisknivån på försäkringen. I annat fall kommer inte ersättningen kunna täcka hela självriskkostnaden. 

Exempel på kreditkort med självriskskydd

Nedan presenteras ett par kreditkort med självriskskydd – från olika kategorier av kort. 

 • Nordea Gold (Försäkringar) – Ett kort med stora fördelar i dess försäkringsskydd. Här ingår allrisk, leveransförsäkring, reseförsäkring samt självriskskydd vid bärgning. Dessutom ges rabatter hos flera samarbetspartners. 
 • Resurs World (Resekreditkort) – Ett kort med flera reseförmåner, exempelvis concierge service, samt flera försäkringar som gör resan tryggare. Även det billigare kreditkortet från Resurs (Resurs Gold) har denna självriskskydd. 
 • Everydaycard – (Vardagskort) – Ett kort som både ger bonus, rabatter och flera försäkringar. Ett av de bästa kreditkorten utifrån bonus. De försäkringar som ingår är allrisk, reseförsäkring, leveransförsäkring samt självriskskydd vid bilbärgning och assistans. 
 • Carpay – Ett kort som framförallt ger fördelar för dig med en Volvo eller Renault. Dess självriskskydd gäller för hem, bil samt hyrbil. Kortet, som inte har någon årsavgift, ger även bonus samt en rad rabatter kopplat till att äga och använda bilen. Ett sätt att få smidigare, billigare och säkrare bilägande.

Alternativ till självriskskydd via kreditkort

Vill du ha självriskskydd, vid ovan nämnda tillfällen, men inte via kreditkortet? Det finns ett par alternativ:

 • Tilläggsförsäkring till bilförsäkringen - Flera försäkringsbolag erbjuder tillägg som innebär att självrisken på bilförsäkringen minskas. Det går även att tecknas separata försäkringar som ger detta extra ekonomiska skydd. Ett exempel är OKQ8 BackUp som är en tilläggsförsäkring som kan tecknas oavsett bolag för bilförsäkringen. Detta tillägg ger även mer ekonomiskt skydd än bara självriskreducering. 
 • Tillägg hos hyrbilsföretaget - När hyrbil bokas erbjuds nästan alltid att ett tillägg för självriskskydd tecknas. Utan detta tillägg kan det bli mycket dyrt vid eventuell skada. 
 • Försäkring hos assistansbolag - Flera assistansbolag erbjuder en tjänst som innebär att gratis hjälp ges vid behov av bärgning eller assistans. Detta utan att någon självrisk tillkommer. Det kan däremot finnas begränsningar för hur ofta tjänsten får användas per år. 

Vanliga frågor om självriskskydd

Vad händer om kostnaden för reparation är 3000 kr och självrisken är på 4000 kr?
Vad kostar självriskskydd?
Vad är skillnaden mellan försäkring via kreditkort eller tilläggsförsäkring?
Gäller skyddet oavsett ersättning från gällande försäkring?
Lozan Hamid Publicerad 2/11/2022

Mitt namn är Lozan Hamid, och jag är en ekonomistudent vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag har varit skribent för Alltomkreditkort.se sedan början av 2023 och ansvarar för att skriva recensioner, nyheter och insiktsfulla artiklar om kreditbranschen. Jag arbetar också med att uppdatera och underhålla kortdatan för att säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad.

Utöver mina studier och arbete på Alltomkreditkort.se, har jag även arbetat inom kreditbranschen och fått praktisk erfarenhet av att hantera kundernas behov och förväntningar. Denna erfarenhet, kombinerad med mitt starka akademiska engagemang, har gett mig en djup förståelse för privatekonomi och finansiella tjänster.

Uppdaterad 4/17/2024