Tanka bensin i dieselbil – eller tvärtom

Om du råkar tanka bensin i dieselbil, eller diesel i bensinbil, finns mycket stor risk att motorn kan skadas. I detta läge ska absolut inte bilen försöka startas. Tanken behöver tömmas och saneras inför att rätt drivmedel kan tankas. Det är kostnaden för denna sanering som Tanka fel försäkringen täcker. 

Om du tankat fel drivmedel:

 1. Kontakt försäkringsbolaget – Ha numret sparat i mobilen!
 2. Ring bärgare – Starta inte bilen eftersom drivmedlet då kommer ut i systemet.
 3. Meddela eventuella stationsbiträden – Om tankning skett vid bemannad station
 4. (Flytta bilen) – Behöver bilen flyttas, inför att bärgning kan ske, kan den rullas till närmsta parkeringsplats. 

Då gäller inte Tanka fel bränsle försäkring

Exempel på begränsningar som innebär att ersättning kan minskas eller utebli om personen råkar tanka fel bränsle är. 

 • Privatägd och registrerad
  Fordonet (bil eller mc) behöver vara ägd av kortägaren och vara registrerad. Försäkringen kan eventuellt även täcka förmånsbil, däremot inte tjänstebil, taxi eller bil som helt ägs och hanteras av ett företag. 
 • Utanför försäkringsperioden
  Det är mycket vanligt att tankning krävs hos ett specifik drivmedelsföretag för att försäkringen ska gälla ett visst antal dagar. Sker feltankning efter dessa dagar kan inte ersättning ges. 
 • Påverkad
  Är föraren påverkad av alkohol eller andra sorters berusningsmedel över den nivå som är laglig i trafiken gäller inte heller försäkringen. 
 • Laglig körning
  Bilen får ej ha körförbud och föraren måste ha ett giltigt körkort. 

Ersättningsnivåer – Exempel från Shell Mastercard

Nedan beskrivs den Tanka fel bränsle försäkring som ingår i Shell Mastercard. Även om villkoren kan skilja något mellan olika kreditkort är dessa krav och ersättningsnivåer i nivå med vad som erbjuds hos flera andra kreditkort med denna försäkring. 

Ersätter vid:

Om 20 liter bensin/diesel eller 5 kg gas betalas 100 % med kortet aktiveras försäkringen. Därefter är försäkringen aktiv i 60 dagar. Skulle någon råka tanka fel bränsle kan ersättning ges för att sanera tanken, bränslepump m.m. Så fort ny tankning sker, som uppfyller dessa krav, startas en ny period av 60 dagar. 

Ersätter med:

Försäkringen ersätter med maximalt 3 000 kr per tillfälle. 

Exempel på kreditkort med Tanka Fel Försäkring

Tanka fel försäkring är mycket vanligt på så kallade ”bensinkort”, dvs. kort som ges ut av drivmedelsbolag. Men detta försäkringsskydd kan även hittas hos vissa andra kreditkort. Exempel på kreditkort är:

 • Shell Mastercard
  Shell Mastercard har flera försäkringar som gör bilresandet tryggare och billigare. Utöver Tanka fel bränsle försäkring ingår Nyckel-, Rese- samt Självriskförsäkring (vid bärgning eller assistans). Dessutom ges bonus och rabatter. 
 • Marginalen Gold
  Marginalen Gold ger extra trygghet via Allrisk-, Nyckel- samt Reseförsäkring. Dessutom ersätts självrisk vid assistans eller bärgning. Utöver det ges rabatter i över 250 E-butiker. 
 • Komplett Bank
  Med ett gratis kreditkort från Komplett Bank ges försäkringsskydd via Reseförsäkring, Allriskskydd, Tanka fel försäkring samt Nyckelförsäkring. 

Alternativ till Tanka fel försäkring

Även om du inte har kreditkort med Tanka fel bränsle försäkring kan eventuellt ersättning ges via andra försäkringar. 

Bilförsäkringen

En bilförsäkring med ”Allrisk” ger ersättning om ägaren till bilen, av olyckshändelse, råkar vara orsak till en skada på fordonet. Däremot kan självrisken vara på 1000 – 2000 kr. 

Väg- och assistansförsäkring

Väg- och assistansförsäkring kan tecknas hos bärgningsföretag och innebär att hjälp ges vid tillfällen då bilen inte kan/bör köras vidare. Inom denna försäkring kan även hjälp ingå vid feltankning. 

Vanliga frågor om Tanka fel försäkring

Ersätter försäkringen för kostnaden för det felaktiga bränslet?
Gäller det om jag tankar 10 liter två dagar i rad?
Var hittas villkoren?
Bilmekanikerna anger att priset blir 25 000 kr – är det rimligt?
Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 8/31/2022

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.