Vad ger allriskförsäkring för skydd?

Allrisk kallas ibland för ”Otursförsäkring” vilket även tydligt speglar vilket ekonomisk skydd som ges. Ersättning går nämligen att få vid oturstillfällen i livet. Det kan exempelvis vara att TV:n tappas i golvet, skorna blir stulna eller att du ramlar och skrapar sönder en finare skinnjacka. 

Allriskförsäkring via ett kreditkort

Börjar gälla vid inköpsdatumet av en produkt och är sedan aktiv i exempelvis 60, 90 eller 180 dagar. Det är även vanligt att försäkringen gäller längre tid för hemelektronik och hushållsmaskiner än på övriga produkter. Det kan exempelvis innebära att produkter inom dessa två kategorier försäkras under 2 år eller 5 år. 

Allriskförsäkring via hemförsäkringen

Gäller löpande för samtliga hemmets produkter. I detta fall finns alltså inte någon begränsning i tid så länge som försäkringspremien betalas. 

Exempel:

Anna köper en ny vinterjacka för 2700 kr på Stadium. En månad senare fastnar hon med jackan i bildörren och drar sönder jackan i så stor utsträckning att den inte kan användas. Hon hade sparat kvittot från Stadium och laddade därmed upp detta, tillsammans med bilder på jackan, till försäkringsbolaget. Tack vare kreditkortets försäkring fick hon tillbaka 2700 kr. 

Täcker inte hemförsäkringen?

Förutsatt att hemförsäkringen har ”Allrisktillägg” kan ersättning betalas ut vid olyckshändelser som innebär skador på egendom. Detta alltså vid samma tillfällen som kreditkortets allriskförsäkring ger ersättning. Det finns däremot ett par tydliga skillnader:

 • Självrisk – Kortets försäkring har generellt ingen självrisk – Det har hemförsäkringen. 
 • Åldersavdrag – Kortets försäkring har generellt inget åldersavdrag – Det har ofta hemförsäkringen. 
 • Försäkringstid – Kortets försäkring gäller en begränsad tid, exempelvis 90 dagar eller 24 månader medan hemförsäkringen ger ett heltäckande skydd så länge som försäkringspremien betalas. 

Så begär du ersättning

Ersättning söks via det försäkringsbolag som kreditkortsföretaget samarbetar med. Information kring bolag och kontaktuppgifter brukar finnas på kortföretagets hemsida. Ofta finns det guider som följs online där även kvitton och andra bevis kan laddas upp. Kom ihåg att spara kvitton samt ta bilder och dokumentera direkt när olyckan är framme. Det brukar bli betydligt enklare att påvisa skadan än om detta sker långt senare.

Begränsningar

Som alla försäkringar finns begränsningar kring vid vilka tillfällen som ersättning kan ges samt hur stora belopp som kan ersättas.

 • Betala helt eller delvis med kortet
  För att försäkringen ska gälla behöver produkten vara betald med kortet. Oftast gäller att betalning ska ha skett till 100 % med kortet men det förekommer även exempelvis gränser på minst 75 %. 
 • Lägsta pris på produkt
  En vanlig lägsta nivå på inköpt produkt är 1000 kr. Det innebär därmed att produkter med ett värde under denna nivå inte ersätts vid skada eller stöld. 
 • Geografisk begränsning
  Generellt behöver inköpet vara genomfört i Sverige, alternativt inom något av de nordiska länderna. 
 • Omfattas av garantier
  Köpet ska ha omfattats av sedvanliga garantier. Med andra ord garantier som alltid ingår vid köp av konsumentprodukter från en svensk återförsäljare. 
 • Vilka produktkategorier omfattas?
  Det finns kreditkort där Allrisk gäller för samtliga produkter men även de där försäkringen enbart täcker inköp av elektronik och hushållsapparater. 
 • Försäkringstid
  En vanlig försäkringsperiod är 90 dagar. Men som visas nedan finns kort med både kortare och betydligt längre försäkringsperiod. På de kreditkort med bäst villkor går det att få allrisk som gäller i exempelvis två år. 

Då gäller inte Allriskförsäkringen

Exempel på tillfällen då det inte är möjligt att få ersättning från denna försäkring är:

 • Skada på grund av slitage
 • Skada på grund av att personen varit oaktsam
 • Skada som inte påverkar användbarheten av produkten
 • Skada som leverantör är ansvarig för
 • Skada där ersättning kan ges från annat håll

Hur stort belopp ersätts?

Försäkringsvillkoren kan skilja stort mellan olika försäkringsbolag. Det finns däremot alltid begränsningar för hur stort belopp som kan ersättas. 

Är det en försäkring via ett kreditkort finns generellt en gräns per produkt, en gräns per tillfälle samt en gräns per år. Ett exempel kan visas från Marginalen Gold där ersättningen är följande:

 • 20 000 kr per produkt
 • 40 000 kr per inköpstillfälle
 • 400 000 kr per år 

Exempel på kreditkort med allriskförsäkring

Generellt har kreditkort med allriskförsäkring även ytterligare köpförsäkringar som därmed skapar en extra trygghet i vardagen. Ett par av de kort med Allrisk är följande:

 • Collector Easyliving ger tryggare och billigare shopping. Extra trygghet ges via Allrisk, Förlängd garanti, Evenemangs-, Leverans- samt Reseförsäkring. Allriskförsäkringen gäller i 2 år från inköpsdatum och enbart på inköp inom kategorin hemelektronik och hushållsmaskiner. 
 • Marginalen Gold har ett flertal försäkringar samt ett fördelaktigt rabattprogram. Allriskförsäkringen gäller vid inköp av hushållsmaskiner och hemelektronik och gäller då i 3 år från inköpsdatum. På produkter inom andra kategorier ges 90 dagars Allrisk. Ytterligare försäkringar som ingår är Nyckelförsäkring och Reseförsäkring. Dessutom ges rabatter via ett cashbackprogram som innefattar över 250 E-butiker. 
 • Refunder Pay har Allrisk som gäller i 60 dagar. Andra försäkringar som ingår är rese-, och tanka-fel-försäkring. Kortets största styrka är däremot dess bonusprogram som ger 1% på alla inköp. 
 • Swedbank Platinum är ett så kallat Premiumkort vilket bland annat innebär ett bredare och mer generöst försäkringsutbud. Detta kan även ses inom dess Allriskförsäkring som gäller i 5 år för hemelektronik och hushållsmaskiner samt 180 dagar för resterande produktkategorier.

Alternativ till kreditkort med Allrisk

Det finns minst två alternativ till att använda allriskförsäkringen som ingår i kreditkortet:

Hemförsäkringen

I en hemförsäkring ingår det antingen automatiskt Allriskförsäkring eller så kan detta tecknas som ett tillägg. Genom att ha detta ekonomiska skydd går det att få ersättning för skador som uppkommer av olyckshändelse – oavsett om det sker i eller utanför hemmet. 

Ett alternativ till kreditkortets försäkring är alltså att utnyttja det ekonomiska skydd som hemförsäkringen ger. Däremot innebär detta högre självrisk. 

Produktförsäkring

Vid köp av hemelektronik eller hushållsmaskiner erbjuds mycket ofta en produktförsäkring som kan ersätta för skadad eller stulen produkt i ett år i taget. Det är därmed ett sätt att få ett extra ekonomiskt skydd på enstaka produkter. Däremot täcks även dessa av hemförsäkringen förutsatt att Allrisk ingår. Produktförsäkringar får ofta kritik för att vara dyra i förhållande till vilket skydd som ges.

Vanliga frågor om Allriskförsäkring

Går det att få ersättning för skador på begagnade produkter?
Gäller skyddet om produkten köpts inom ett företag?
Vad menas med att reparation kan ersättas?
Vad innebär ”oaktsamhet”?
Håkan Eriksson Publicerad 2/3/2022

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.

Uppdaterad 11/16/2023