Vilket skydd ger försäkringen?

Betalskydd ger ett ekonomiskt skydd vid olika tillfällen i livet då inkomsten kraftigt försämras. 

 • Arbetslöshet eller sjukskrivning
  En person som blir arbetslös eller sjukskriven kommer att få en betydande lägre inkomst än tidigare. Vanligtvis är ersättningen från A-kassan eller Försäkringskassan ca 80 % av tidigare lönenivå men kan i vissa fall vara ännu lägre. 
  Det kan därmed bli extra svårt att få ekonomin att gå ihop och därmed kunna betala kreditkortsräkningen, lån och andra löpande kostnader. Om ersättning ges från betalskydd behöver inte betalning av kreditkortsfakturan att ske under exempelvis upp till 12 månader. 
 • Dödsfall 
  Om kortägaren avlider kan hela skulden skrivas av. Därmed kommer inte skulden att belasta dödsboet vilket annars sker. 
 • (Skilsmässa)
  En del betalskydd kan även ge ett engångsbelopp vid separation eller skilsmässa. Detta utifrån att personerna får en sämre ekonomisk situation.

Ersättning

Om kortinnehavaren uppfyller kriterierna för att få ersättning betalar försäkringsbolaget ut gällande belopp till kreditkortsföretaget som i sin tur månadsvis delbetalar kreditkortsskulden. På detta sätt behöver alltså inget betalas på kreditkortsskulden under tiden som försäkringen ger ersättning. 

Det som skiljer mellan försäkringarna är däremot månadsbelopp, tid som ersättning ges och om skulden helt kan skrivas av. Exempel visas nedan då betalskydd från Norwegian ställs mot Marginalen Banks alternativ. 

Marginalen Bank

Kostar 0,8 % av utnyttjad kredit och betalar 7 % av utnyttjad kredit varje månad. Om personen fortfarande är sjukskriven/arbetslös efter 6 månader skrivs hela skulden av upp till 100 000 kr. Vid dödsfall, av sjukdom eller olycka, betalas hela skulden upp till 100 000 kr. 

Norwegian

Kostar 0,72 % av utnyttjad kredit och betalar 10 % av utnyttjad kredit varje månad i upp till 12 månader. Vid dödsfall av sjukdom eller olycka betalas hela skulden upp till 100 000 kr. Dessutom ges ersättning med 10 000 kr via engångsbelopp vid skilsmässa eller separation. 

På Norwegiankortet ingår även gratis ”Dagligvaruförsäkring” som vid sjukdom/arbetslöshet ger ett engångsbelopp motsvarande kortägarens inköp av dagligvaror under en månad. 

Karenstid

Ersättning ges inte från försäkringen från första dagen som personen är arbetslös eller sjukskriven utan efter exempelvis 30 dagar. Detta kallas för karenstid vilket innebär att de som är sjukskrivna eller arbetslösa under kortare tid än 30 dagar inte kan få någon ersättning.

Begränsningar

Exempel på begränsningar som finns för att kunna få betalskydd är följande:

 • Ålder – Finns oftast en övre åldersgräns
 • Folkbokförd – Personen behöver vara folkbokförd i Sverige
 • Försäkringskassan – Personen behöver ha rätt att få ersättning från Försäkringskassan i Sverige. Även motsvarighet i Norge och Danmark kan accepteras. 
 • Tillsvidare – Krävs tillsvidareanställning, exempelvis sedan minst 6 månader. Andra anställningsformer kan även vara godkända, exempelvis egenföretagare eller vikarie under viss tidsperiod. 
 • Tidigare ersättning – Personen får inte ha fått ersättning för olycksfall eller sjukdom under exempelvis senaste 12 månaderna inför att försäkringen tecknas. Personen får inte heller ha lönebidrag eller anpassad arbetsform utifrån sjukdom/olycksskada. 

Kortfattat ska personen vara fullt frisk och fullt arbetsför för att kunna teckna försäkringen samt inte redan få ersättning för nedsatt arbetsförmåga eller liknande. 

Exempel på kreditkort med betalskydd

Nedan nämns tre exempel på kreditkort som erbjuder betalskydd. Det finns även flera alternativ att välja på. I samtliga våra recensioner visas om detta tillval finns tillgängligt eller inte. 

 • Marginalen Gold – Ett kreditkort med ett flertal försäkringar samt betalningsalternativ. Utöver betalskydd ingår reseförsäkring, nyckelservice, allrisk, självriskeliminering på fordonsassistans samt tanka-fel-försäkring. Dessutom ges rabatter hos över 200 E-butiker samt flera delbetalningsmöjligheter. 
 • Bank Norwegian – Ett kreditkort som främst kännetecknas av att vara gratis, ha bonus och inget valutapåslag – dvs. ett bra resekreditkort. Det finns däremot ett flertal tilläggsförsäkringar som kan tecknas - så som betalskydd, självriskreducering på hyrbil samt tandvårdsförsäkring.  I kreditkortet ingår även gratis dagligvaruförsäkring som ersätter en månads inköp av dagligvaror i det fall som personen blir arbetslös eller sjukskriven. 
 • Sjöräddningssällskapet Mastercard – Ett kreditkort som ger 0,5 % av köpesumman som bidrag till Sjöräddningssällskapet varje gång det används. Under de två första månaderna är betalskydd gratis och sägs automatiskt upp om det inte förlängs. 

(Information kring korten ovan är från 2022 och kan ha ändrats sedan dess. Kontrollera alltid gällande villkor innan du tecknar en försäkring)

Alternativ till betalskydd

Eftersom betalskydd ersätter vissa kostnader i tillfällen då inkomsten blir lägre (arbetslöshet och sjukskrivning) finns ett par alternativ/komplement:

 • Inkomstförsäkring
  Med inkomstförsäkring ges komplettering till A-kassans ersättning vid arbetslöshet. Detta så att personen får 80 % av tidigare lön även om detta är över A-kassans ersättningstak. 
 • Sjukförsäkring
  En sjukförsäkring kan både ge engångsersättningar vid vissa diagnoser samt löpande ersättningar för kostnader som uppkommer vid sjukdom. 
 • Trygghetsförsäkring
  Trygghetsförsäkring har stora likheter med betalförsäkring. En tydlig skillnad är däremot att försäkringen kan tecknas oavsett om personen har kreditkort eller inte samt att ersättningen betalas ut till personens konto och inte direkt till kreditkortsföretaget. 
 • Använda kreditkortet begränsat
  Ett riktmärke bör vara att inte köpa mer med kortet än vad som kan återbetalas kommande månad via fakturan. På detta sätt undviks både räntekostnad samt risken för att ha en så stor skuld att den blir svår att hantera vid oväntad mindre inkomst. 
 • Dagligvaruförsäkring
  På Bank Norwegians kreditkort ingår ”Dagligvaruförsäkring” gratis. Blir kortägaren sjukskriven eller arbetslös ges en engångsersättning som motsvarar ”en månads konsumtion av dagligvaror” för kortägaren. Banken ser i detta fall på tidigare månader och räknar ut ett genomsnitt för dessa inköp. Kapitalvaror (bilar, vitvaror, datorer osv) ingår inte i denna beräkning. 

Vanliga frågor om Betalskydd

Vad är betalskydd?
Hur betalas ersättningen ut?
Vad kostar betalskydd?
Måste försäkringen tecknas i samband med att kreditkortet beställs?
Lozan Hamid Publicerad 2/11/2022

Mitt namn är Lozan Hamid, och jag är en ekonomistudent vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag har varit skribent för Alltomkreditkort.se sedan början av 2023 och ansvarar för att skriva recensioner, nyheter och insiktsfulla artiklar om kreditbranschen. Jag arbetar också med att uppdatera och underhålla kortdatan för att säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad.

Utöver mina studier och arbete på Alltomkreditkort.se, har jag även arbetat inom kreditbranschen och fått praktisk erfarenhet av att hantera kundernas behov och förväntningar. Denna erfarenhet, kombinerad med mitt starka akademiska engagemang, har gett mig en djup förståelse för privatekonomi och finansiella tjänster.

Uppdaterad 9/14/2023