I juni 2023 avslutar Coop samarbetet med EuroBonus. Det innebär att växling till, eller från, EuroBonus måste ske senast 20 juni samt att poäng därefter inte längre kan växlas mellan dessa bonusprogram.

Uppskattat samarbete går i graven

Under många år har Coop och EuroBonus haft ett samarbete som innebär att poängen kan växlas mellan dessa bonusprogram. De som primärt samlat EuroBonus har därmed kunnat handla på Coop, fått dessa poäng, och sedan växlat dem till EuroBonus. Genom att utnyttja kampanjer, hos SAS eller Coop, har antalet intjänade poäng även kunnat maximeras. 

Med denna kombination har dessutom så kallad ”Double dipping” kunnat genomföras. Detta genom att ett kreditkort, som ger EuroBonus-poäng, använts vid inköp hos Coop. Utöver kreditkortets poäng samlas Coop-poäng som kan växlas till EuroBonus. Med andra ord har poäng samlats via två olika vägar – via bara ett enda kortinköp. 

Växling mellan poängen, och möjlighet till Double dipping hos Coop, försvinner i och med att samarbetet mellan dessa företag avslutas. 

Kortinnehavare underrättade via mail

Den 17 maj skickades mail, till de personer som tidigare växlat mellan EuroBonus och Coop, med information om de ändrade förutsättningarna. I mailet framgick även att eventuella växlingar mellan poängprogrammen senast måste ske den 20 juni. Därefter kommer någon växling inte längre att kunna ske mellan dessa bonusprogram.