Med funktionen ”Dual Mode” är Nexo det första kryptoföretaget att erbjuda en kombination av debet- och kreditkort på den europeiska marknaden. 

I slutet av augusti 2023 lanserade Nexo ett kryptokort som är tillgängligt för invånare inom EEA-området, dvs. EU samt Island, Norge och Lichtenstein. Det unika med Nexokortet är dess ”Dual Mode” funktion vilket innebär att det både kan användas som debetkort och kreditkort

Debetkort och kreditkort i samma

I appen väljs om Nexokortet önskas användas med debet- eller kreditfunktion. Väljs debet används saldot på kontot direkt, vilket är hur de flesta kryptokort fungerar. Väljs kreditfunktionen kan ett kreditbelopp utnyttjas beroende på hur stort värde av kryptovalutor som låses som säkerhet. Det blir därmed belåningsgraden som avgör både kreditens storlek samt vilket ränta som betalas. Förutsatt att krediten utnyttjas till maximalt 20 % av säkerhetens värde betalas ingen ränta alls. 

Bonus i bitcoin eller NEXO

Likt andra kryptokort kommer Nexo även med ett bonusprogram. Programmet är uppdelat i fyra nivåer och vilken nivå som kortägaren är inom avgörs av värdet av Nexo i användarens plånbok. På lägsta nivån, Base, tjänas 0,5 % i Nexo eller 0,1 % i Bitcoin. På högsta nivån, Platinum tjänas 2 % i Nexo eller 0,5 % i Bitcoin.  

Kortet – en av flera tjänster

Det kombinerade debet- och kreditkortet är enbart en av de tjänster som erbjuds av Nexo. Företagets app kan exempelvis användas som kryptoplånbok med inbyggd växlingsfunktion. Det går även att få ränta på insatt kapital, belåna sina kryptovalutor samt följa värdeutvecklingen av sin kryptoportfölj. Med kortet skapas därmed ytterligare vägar att använda sin kryptovaluta.