Kryptokort 2024

Bitpanda Card
Bitpanda Card
 • Upp till 2 % bonus i Bitcoin
 • Ingen årsavgift
 • Spendera krypto, ädelmetaller, fiat, aktier
 • Årsavgift: 0 kr 0 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
BlockFi
BlockFi
 • 1,5 % bonus på alla inköp
 • Ej valutapåslag eller årsavgift
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 0 kr
 • Effektiv ränta: 0,00 %
 • Räntefritt: 0 dagar
Mer information
Jämför kort
Coinbase
Coinbase
 • Spendera kryptovaluta från Coinbase
 • Världens största kryptoväxlare
 • Fungerar med Google Pay
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Plutus Card Starter
Plutus Starter
 • 3-8% bonus på alla inköp
 • Ladda kortet med ETH, PLU eller EUR
 • Rabatter beroende på staking
 • Årsavgift: 980 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Midnight Blue Crypto.com
Crypto.com - Midnight Blue
 • 1% i bonus
 • Utan årsavgift
 • Utan valutapåslag upp till 2000 EUR/månad
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Swipe
Swipe
 • 1 – 8 % i bonus
 • Gratis Spotify på alla nivåer
 • Köp, sälj eller betala med krypto
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Trasta
Trasta
 • IBAN-nummer & Kryptoplånbok
 • Köp, Sälj eller Betala med krypto
 • Skicka krypto gratis inom TRASTRA
 • Årsavgift: 150 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Wirex
Wirex
 • Upp till 12% på ”sparkonto”
 • 0.5 – 4 % i bonus på alla inköp
 • Betala med ca 50 kryptovalutor och 150 fiatvalutor
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debetkort
Mer information
Jämför kort
Varför lita på Alltomkreditkort.se
 • 190+ kreditkort recenserade och betygsatta av vårt team av experter
 • 10+ års erfarenhet av att täcka kreditkort och personlig ekonomi
 • Objektiva & omfattande betygskriterier

Vårt innehåll om kreditkort, inklusive betyg och rekommendationer, kontrolleras av ett team av skribenter och redaktörer som specialiserar sig på kreditkort. Varje skribent och redaktör följer våra strikta riktlinjer för redaktionell integritet.

Vad är ett kryptokort?

Ett kryptokort är ett betalkort som kan användas för att spendera kryptovalutor. Flera stora kryptobörser har egna kryptokort vilket därmed innebär att den valuta som hålls på börsen snabbt och enkelt kan användas vid kortbetalningar. Det finns även mindre aktörer som specialiserat sig på olika kortlösningar. 

Vad är kryptovaluta?

Kortfattat kan kryptovaluta förklaras med att vara en ”digital, decentraliserad valuta som används på en blockkedja”. Ibland kallas det även för ”internets valuta” utifrån att kryptovalutor inte är knutna till en central stat och kan överföras mellan personer över hela världen – så länge det finns internetåtkomst. 

Den största, och första, kryptovalutan är Bitcoin men det finns tusentals olika kryptovalutor. Dessa har olika funktioner och används inom ett eget monetärt system. På svenska kryptobörser (Trijo, Safello, Btcx m.m.) kan ett par av de fem största valutorna handlas. På större internationella börser (Kraken, Coinbase, Binance m.m.) sker handel med hundratals olika kryptovalutor.

 • Fiat – Traditionell nationell valuta
 • Krypto – Digital kryptovaluta

Hur för man över pengar till kortet / kontot?

Överföring av fiat (nationell valuta) kan vanligtvis ske med SEPA-överföring eller kortbetalning. På plattformen kan sedan kryptovaluta köpas för dessa pengar. 

Överföring av krypto kan ske genom att en mottagaradress hämtas vid varje enskild valuta på plattformen. Denna adress anges sedan i en annan kryptoplånbok, eller kryptobörs, som valuta skickas från. 

Hur sker betalning?

Betalning med ett kryptokort sker på exakt samma sätt som betalning med ett annat kort från Visa eller Mastercard. När kortet används minskas saldot på det konto som kortet är kopplat till. Skillnaden är att kryptovaluta kan spenderas och inte enbart fiat. 

Det finns däremot en funktion som skiljer korten åt gällande betalningsförfarandet. 

1. Växling måste ske manuellt innan

På vissa kryptokort går det att hålla flera olika kryptovalutor samt fiat. Men det är alltid fiat som dras från kontot när en betalning sker. Det betyder därmed att personen behöver växla krypto till fiat, med jämna mellanrum, för att alltid ha pengar på kortkontot. 

Fördelen är enbart skattemässig. Det blir färre transaktioner att hålla reda på mellan krypto och fiat. Användarmässigt är alternativ 2 däremot bättre. 

2. Växling sker automatiskt vid betalning

Det andra alternativet är att växling sker automatiskt i betalningstillfället. Om en person ska köpa en vara för 100 kr på ICA kommer 100 kr i Bitcoin att säljas till fiat varpå kortbetalningen sker i fiat.  Med andra ord kommer ICA få 100 SEK. Denna växling sker alltså helt automatiskt i bakgrunden och är inget som kortägaren märker av. På dess konto kommer saldot av Bitcoin ha minskats. 

Vid detta alternativ kommer kryptovaluta att automatiskt säljas av från konton i en förutbestämd ordning. Exempelvis först Bitcoin, sedan Ether osv. Som användare går det däremot att ändra denna ordning. 

Fördelen är användarvänligheten. Någon manuell växling behöver inte ske i förväg. 

Avgifter

Kryptokort har liknande avgifter som på klassiska betal- eller kreditkort. Exempel är:

 • Årsavgift
 • Uttagsavgift
 • Valutaväxlingspåslag

Utöver dessa kan även följande förekomma:

 • Kryptoväxlingsavgift
  I det fall som ”växling sker automatiskt vid betalning” (se rubriken ovan) tar vissa kortutgivare en avgift för denna växling. 

Fördelar

 • Bonusen
  Det finns flera kryptokort som ger bonus på 2 – 15 %. Det är betydligt högre än kreditkort, vilka ger bonus på 0,5 – 1,5%. Utöver bonus kan korten ge rabatter och andra förmåner. 
 • Enkel tillgång till krypto
  Att betala med ett kryptokort är det snabbaste och enklaste sättet att spendera kryptovalutor eller växla till fiat. Det andra alternativet är att sälja valutan till fiat och sedan genomföra ett bankuttag (1 – 3 dagar) och betala med ett klassiskt bankkort. 
 • Uttag när banken vägrar
  Kryptokort kan även användas för att kunna ta ut fiat via automatuttag, eller betala med krypto, vid de tillfällen som banker vägrar ta emot uttag från kryptobörser. 

Nackdelar

 • Skatten
  Varje försäljning och växling av kryptovaluta räknas som beskattningsunderlag. Dessa ligger därmed till grund för vilken kapitalvinstskatt som uppstår. Att använda ett kryptokort i vardagen innebär därmed ett mycket stort antal transaktioner att hålla reda på. 
 • Avgifterna
  I likhet med andra debetkort, samt kreditkort, finns det kort med mycket låga avgifter – samt de med höga avgifter. I vissa fall betalas 3 – 5 % vid varje transaktion vilket är mycket högt. Det är även viktigt att kontrollera kortets primära fiat-valuta. Ett kort som primärt laddas med Euro eller krypto kan exempelvis ha valutaväxlingspåslag på samtliga köp som sker i Sverige. Detta eftersom köpen sker i SEK. 
 • Utländsk support
  De allra flesta kryptokort ges ut av utländska banker, betalförmedlare och kryptobörser. Det betyder att support ges på engelska och det inte ges samma konsumenttrygghet som när svenska företag anlitas. 

Välja kort – Vad skiljer korten åt?

I likhet med att jämföra debet- och kreditkort bör kryptokorten ställas mot varandra utifrån avgifter och förmåner. 

Avgifter / Nivåer

Avgifterna varierar kraftigt mellan de olika korten. Flera kort finns även på olika nivåer där lägsta nivån är gratis och högre nivåer kan ha högre årsavgift och därmed fler förmåner. Ett annat alternativ är att årsavgiften är samma men att användarens nivå avgörs av hur många coin, av kortutgivarens egen kryptovaluta, som hålls i plånboken. 

Ett exempel är Binance Card där kortets bonus avgörs utifrån vilken nivå som kortägaren är på. Detta i sin tur avgörs utifrån hur många BNB (Binance Coin) som hålls i plånboken. 

(Se även ”Vilka avgifter finns?” högre upp i texten.)

Vilka valutor som kan spenderas

Även om en kryptobörs erbjuder handel med hundratals valutor så kommer kortet bara hantera ett par av dessa. Vilka, och hur många, kryptovalutor som kan spenderas med kortet varierar alltså mellan de olika korten. Generellt kan alltid BTC och ETH spenderas. 

Bonus

En punkt som karaktäriserar kryptokort är bonus/cashback. De allra flesta kort har någon slags bonus och överlag är nivån betydligt högre än på klassiska debet- och kreditkort. Ofta ges bonusen i kortutgivarens egen kryptovaluta. 

Bonus är något som många jämför i val av kort. Men det är även viktigt att se på kryptovalutans stabilitet gällande värdeförändring (volatilitet). Om bonusen ges i en valuta som faller i värde spelar det ingen större roll om det är 2 % eller 8 % som ges på varje kortinköp.   

Ränta / Swap - Finansiella tjänster

Utöver kort kan kortutgivarna erbjuda andra finansiella tjänster, vilka nås via appen eller hemsidan. Exempelvis kan ränta ges på vissa kryptovalutor eller swap (växling mellan två valutor). 

Hur kortet laddas med fiat/krypto

Hur laddas kortet? Går det att ladda med både fiat och krypto? Vilka betalningsalternativ finns? Vilken står som betalningsmottagare?

Länder att beställa kortet till

Alla kort kan inte beställas av användare i alla länder. En del kan exempelvis enbart beställas av personer i USA, andra kort enbart inom EU osv. För personer som bor i Sverige finns däremot ett stort antal kort att välja på. 

Centraliserat eller decentraliserat ägande

Fler kryptobörser har egna kryptokort. Men det kräver därmed att kortägaren litar på kryptobörsens säkerhet, hantering av privata nycklar osv. 

Ett alternativ är att välja ett kort där tillgångarna (och de privata nycklarna) hålls separerade från kortkontot. I detta fall säljs kryptovalutan mot fiat hos aktören varpå inköp sedan kan ske med kortet i fiat. Kortkontot kan exempelvis interagera med Metamask eller liknande plånbok.

Kryptokort passar för dig som...

…vill maximera avkastningen

En del personer sätter in hela sin lön på ett kryptokort och spenderar sedan pengarna löpande under månaden. Därmed kan de få ränta på insatt kapital, bonus på alla köp och samtidigt ta del av värdeökning av de valutor som hålls. Med tanke på att kryptovalutor har hög volatilitet innebär detta däremot en hög risk. 

…vill ta ut krypto – när banken säger nej

Flera svenska banker nekar överföringar till/från kryptobörser. Detta trots att innehav, växling och användning av kryptovalutor inte är olagligt.  Att använda ett kryptokort är därmed ett sätt att ”ta ut” krypto från en kryptobörs. Detta antingen genom att betala med kortet eller göra ett bankomatuttag. 

…vill ta steget ut till ”framtidens ekonomi”

Synen på kryptovalutor är väldigt delad i samhället, hos politiker och banker. En del anser att kryptovalutor kommer att regleras i så stor utsträckning att de inte längre fyller någon unik funktion – andra ser kryptovalutor och blockkedjor som framtidens ekonomiska system. För dessa personer är det självklart att redan nu ta steget och skaffa ett kryptokort. 

Alternativ till kryptokort

Vilka kort som är alternativ till kryptokort beror på vilka funktioner som önskas. Kreditkorten har fler försäkringar, rabatter och förmåner medan vissa prepaidkort erbjuder enkel kryptoväxling. 

 • Kreditkort – Fler försäkringar och förmåner
  Fördelen med kreditkort, i förhållande till kryptokort, är att det ingår fler försäkringar, förmåner och tjänster. På den svenska marknaden erbjuds även generellt fler rabatter. Dessutom ges 40 – 50  dagars räntefri tid och möjlighet till delbetalning. 
 • Prepaidkort – Med kryptoväxling 
  Ett annat alternativ är att teckna ett prepaidkort som erbjuder köp/sälj av kryptovalutor via kortets app/hemsida. I appen kan fiat användas för att köpa flera olika kryptovalutor och när dessa sedan säljs tillbaka till fiat kan pengarna användas vid kortbetalning. 

Kortens primära funktion är inte hantering av kryptovalutor (vilket gäller för klassiska kryptokort) men funktionen gör det ändå möjligt att köpa och sälja.

Vanliga frågor och svar om kryptokort

Vad är kryptokort?
Vad kostar kryptokort?

Är kryptokort säkert?

Är det värt att skaffa kryptokort? 
Vad är skillnaden mellan crypto kort och kryptokort?
Varför stavar man kryptokort och crypto kort olika?
Med vilket kryptokort kan jag handla med Bitcoin?
Håkan Eriksson Publicerad 11/26/2021

Mitt namn är Håkan och jag har varit skribent på Alltomkreditkort.se sedan 2021. Mina huvudsakliga uppgifter är att skriva recensioner av kreditkort på webbplatsen där jag grundligt går igenom alla för- och nackdelar för att hjälpa besökarna att välja rätt kort. Jag håller mig även uppdaterad kring vad som händer i kreditkortsvärlden och skriver nyheter.

Uppdaterad 8/1/2023