Den andra maj ändras villkoren för Qreds kreditkort vilket innebär att valutapåslag införs. En kostnad som uppstår vid betalning i utländsk valuta. 

Qred erbjuder ett gratis kreditkort till småföretagare. De två vanligaste kostnader som kan uppstå, vid användning av kortet, är ränta och valutaväxlingspåslag. Uttagsavgift kan däremot inte uppstå eftersom uttag inte är möjligt med företagskortet

Så länge som kreditkortsfakturan betalas till fulla beloppet uppstår ingen räntekostnad. Delas däremot fakturabeloppet upp på flera månader behöver en månadsränta betalas på 1,95 %.

Valutapåslag införs

Utöver förändring i räntenivån införs även valutapåslag. Hittills har kortet inte haft något valutapåslag vilket innebär att inköp i utländsk valuta kunnat ske utan någon avgift. Med de nya villkoren blir valutapåslaget 2%. Ett inköp på 10 000 kronor, i annan valuta än SEK, kommer därmed kosta 200 kronor i valutapåslag. 

Gratis upp till 3 användare

Förutsatt att kreditkortsfakturan betalas, till fulla beloppet, varje månad samt att inköp inte sker i utländsk valuta kan Qred alltså fortfarande användas helt kostnadsfritt. Detta förutsatt att företaget maximalt behöver tre kreditkort. Önskas fler kort kostar dessa 49 kronor per månad per anställd.