Hitta bäst företagskort nedan

Mynt företagskort
Mynt Företagskort
 • Automatiserad bokföring
 • Cashback & rabatter
 • Första kortet gratis
 • Årsavgift: 0 kr
 • Hösta kredit: 0 kr
 • Ränta: 0,00 %
 • Räntefritt: 30 dagar
Mer information
Jämför kort

Hur funkar företagskort? 

Företagskort erbjuder företag möjligheten att förse sina medarbetare med kreditkort vilket i sin tur innebär förenklad fakturering, tydligare översyn över transaktioner samt en rad andra förmåner som rabatter och bonusar. Beroende på storleken på företaget kan betalningsansvaret ligger på medarbetaren eller på bolaget. 

Kreditkort för företag - vem har betalningsansvar? 

Med företagskort kan antingen företaget ha betalningsansvar eller så kan företagskortet ha ett personlig betalningsansvar för varje medarbetare som är försedd med företagskort. 

Personligt betalningsansvar innebär att det är den som använder kreditkortet, alltså medarbetaren, som har betalningsansvaret och som genomgår en kreditprövning. Företaget betalar fortfarande årsavgiften för företagskortet men kreditkortsfakturan skickas till medarbetaren i slutet av månaden. Medarbetaren får sedan kostnadsersättning från företaget för utlägg av exempelvis affärsresor. Personligt betalningsansvar innebär en mindre risk för företaget. 

När företaget har betalningsansvar är det företaget som genomgår en kreditprövning. Företaget står även för årsavgiften samt kreditkortsfakturan. Har företaget betalningsansvar innebär det en större risk för företaget.

Fördelar med företagskort

 • Slipp utläggshantering - Medarbetare har möjlighet att genomföra transaktioner som är arbetsrelaterade med företagskortet. Därmed försvinner processen som involverar utläggshantering, alltså att medarbetare behöver lägga ut sina egna pengar vid köp.  
 • Smidig fakturerings -  Med företagskort samlas samtliga köp som har genomförts på en gemensam faktura. På så vis blir det både enkelt och smidigt att säkerställa ett jämnt betalningsflöde på företaget. Den gemensamma fakturan ger även en tydlig överblick över samtliga transaktioner som genomförts med företagskorten. Därmed kan verksamheten tydligare följa och ha koll på när och för vad företagskortet används. 
 • Anpassa taksumma - Det finns flera företagskort där bolaget har möjlighet att anpassa och begränsa taksumman för specifika kort. Därmed kan verksamheten säkerställa att medarbetare inte utnyttjar företagskreditkortet. 
 • Förmåner - Många företagskort har generösa erbjudanden och rabatter som tillkommer med kortet. Bland annat kan ett företagskort ha allt från cashback till bonusar. Att välja ett kreditkort för företag med dessa förmåner är ett bra sätt för företag att spara pengar. 
 • Enkel bokföring - Företagskort kan vara kopplade till digitala tjänster som förenklar bokföring. Exempelvis att endast behöva ta kort på ett kvitto och sedan kunna sammanställa en färdig rapport som är redo att skickas vidare till en bokföringsbyrå eller bokföringsprogram.
 • Jämna utgifter - Under månader med höga och många utgifter kan man med kreditkort för företag dela upp fakturan. På så vis kan man välja att betala mindre en månad med mycket utgifter och istället betala lite mer en månad med mindre utgifter. På så vis får företaget jämnare utbetalningssummor.
 • Försäkringar - Beroende på vilket företagskort som väljs så kan kortet erbjuda förmånliga försäkringar som skyddar verksamheten. Exempelvis så kan företagskortet ha köpskydd, reseförsäkring och hole-in-one försäkring. 

Företagskort rekommenderas till

För att på bästa sätt utnyttja de fördelar som företagskort erbjuder rekommenderas kortet främst till företag som faktiskt kommer använda företagskortet regelbundet. Det är vanligt att företagskort har en årsavgift eller månadsavgift, därför är det fördelaktigt om kortet används tillräckligt mycket för att förmånerna som kortet har överstiger avgiften.

Välj ett företagskort som passar just din verksamhet. Ett företagskort med drivmedelsrabatt och/eller reseförsäkring är fördelaktigt för ett bolag vars anställda reser mycket i tjänst. Detta är även extra värdefullt då medarbetares hemförsäkring vanligtvis inte omfattar tjänsteresor. 

Företagskort rekommenderas även till alla bolag som vill ha en tydlig och lättillgänglig översyn över de transaktioner som medarbetare genomför. Det blir enkelt för verksamheten att säkerställa att de inte missar utlägg för sina medarbetare. Det är även mycket förmånligt för medarbetare att slippa genomföra utlägg och vänta på att bli återbetalda.

Alternativ till företagskort 

En av de främsta fördelarna med företagskort är att samtliga transaktioner från flera olika kreditkort samlas på en gemensam faktura. Denna förmånen är unik för just företagskort. Däremot kan ett vanligt kreditkort som erbjuder extrakort vara ett passande alternativ för de som vill ha flera kort men endast en gemensam faktura. Kreditkort med extrakort samlar alla månadens transaktioner, som genomför med båda kort, på en centralfaktura. Det finns flera kreditkort som erbjuder extrakort kostnadsfritt, exempelvis re:member flex och Collector Easyliving.