Under 2022 har Riksbanken höjt styrräntan vid flera tillfällen. Det innebär även att räntenivån på många lån och krediter, som har rörlig ränta, justerats uppåt. Bland annat har Swedbank höjt räntan med ca 2 %-enheter. 

Samtliga kreditkort i Sverige har rörlig ränta. Det innebär att kreditgivarna justerar räntenivån utifrån förändringar i styrräntan. Eftersom styrräntan har höjts vid ett flertal tillfällen under 2022 har därmed flera kreditkort även fått en högre räntenivå. 

Höjda räntor

I september 2022 var räntan på Swedbank Guld på 10,95 %. Den hade då varit på samma nivå i över 2,5 år dvs. sedan februari 2020. Den första oktober höjdes däremot räntan till 11,70 % och bara en månad senare höjdes den ytterligare till 12,70 %. Liknande höjningar kan ses på flera av storbankernas kreditkort. 

Det är däremot inte alla kreditkort som fått en högre räntenivå. Exempel på kort där någon förändring inte skett är bland annat Morrow och Norwegian. En orsak till att de inte höjt kan eventuellt vara att dessa kreditkortsutgivare länge haft betydligt högre räntenivå än exempelvis Swedbank. 

Så kontrolleras bankens tidigare räntor

På bankernas och kreditbolagens hemsidor presenteras alltid aktuell räntenivå på deras kreditkort. Det är däremot sällan som de visar historiska nivåer. Men det går att kontrollera via webbaserade tjänster på följande sätt:

  1. Sida med ränta
    Sök upp den sida där kreditföretaget presenterar sitt kreditkort och dess ränta.
  2. Archive.org
    Gå til Archive.org. Det är en webbplats som läser av och sparar historisk information om webbplatser. Klistra in adressen till Swedbank Guld i sökrutan och tryck Enter. 
  3. Välj år och datum
    Nu kommer en ”kalender” visas med blåa punkter på de datum som Archive har sparat information om hemsidan. Genom att klicka högst upp går det även att välja årtal. Genom att klicka på dessa datum visas hemsidan så som den såg ut valt datumet. I detta fall går det exempelvis att se att räntan på Swedbank Gold, i oktober 2021, var 10,95 %.