Passa på att betala med TUI Card på helger fram till jul. Varje köp ger nämligen dubbelt så många poäng som vanligt. Dessutom täcks alla inköp av en tillfällig otursförsäkring. 

Kampanj varje helg

På alla helger från och med 24 - 26 november till 23 - 24 december ger kortinköp med kreditkortet TUI Card dubbla bonuspoäng. Vanligtvis tjänas 1% på köpesumman vilket alltså höjs till 2% under dessa helger. Ett inköp på 10 000 kronor ger därmed poäng till ett värde av 200 kronor. 

Poängen kan användas för att delbetala resor eller köpa tilläggstjänster som exempelvis transfer eller välkomstpaket på rummet. Används poängen till att betala förbeställd Taxfree är de värda dubbelt så mycket. Ett inköp på 10 000 kronor, under kampanjperioden, ger därmed poäng till ett värde av 400 kronor att använda till förbeställd Taxfree. En bonus på totalt 4% vilket är mycket högt för att vara kreditkortsbonus

Otursförsäkring hela december

Utöver dubbla bonuspoäng omfattas samtliga inköp i december av en tillfällig otursförsäkringen. Denna försäkring gäller på samtliga inköp och alltså inte enbart på helger. 

Skulle varan, som har köpts med kortet, ”bli stulen eller skadad till följd av en plötslig och oförutsägbar händelse” ersätts varans belopp. Detta förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

  • Inköpet har skett mellan 24 november och 31 december
  • Inköp har skett för personligt bruk eller som gåva
  • Kortet är inte uppsagt när ansökan om ersättning sker. 
  • Inköpet gäller på fabriksnya produkter och alltså inte begagnade. 
  • Vid stöld ska stölden direkt ha anmälts till polisen. 
  • Högsta ersättningsbeloppet är 20 000 kronor. 
  • Lägsta ersättningsbelopp är 1 000 kronor. 
  • Produkten är inte inom en kategori som är utanför försäkringsvillkoren, exempelvis levande djur, levande växter, tobak, bränsle och mobiltelefoner.