Vad kollas i en kreditupplysning?

Det finns två olika kreditupplysningar som kan tas: en mikroupplysning eller en personupplysning. Beroende på anledningen till varför en kreditupplysning tas, väljer företaget hur mycket information de vill ha om dig. Vid riskbedömningar som kräver mer information om dig, exempelvis om du ansöker om ett lån, tas en personupplysning. Vid mindre riskfyllda bedömningar tas istället en mikroupplysning.

En kreditupplysning - personupplysning mäter och bedömer flera delar av din ekonomi.

 • Ditt namn och din adress.
 • Äktenskapsförord.
 • Dina aktiva krediter.
 • Om du äger en fastighet.
 • Din inkomst.
 • Dina lån och skulder.
 • Om du har en betalningsanmärkning.
 • Om du har skulder hos Kronofogden.
 • Hur många kreditupplysningar du har gjort inom 12 månader.

En kreditupplysning - mikroupplysning mäter och bedömer färre delar av din ekonomi.

 • Ditt namn och din adress
 • Om du har en betalningsanmärkning.
 • Om du har skulder hos Kronofogden.

När tas en kreditupplysning? 

En UC tas då ett företag eller en person behöver göra en riskbedömning på din betalningsförmåga. Nedan hittar du exempel på tillfällen då kreditupplysningar tas:

 • Vid ansökan om ett lån.
 • Vid ansökan om en kredit, exempelvis ett kreditkort.
 • Vid ansökan om ett abonnemang.
 • Vid ansökan om ett hyresavtal.

Varför tas en UC upplysning?

En kreditupplysning tas främst på grund av två anledningar. Den första anledningen till att en UC tas är att företaget eller banken vill säkerställa att de endast lånar ut pengar till personer som visar på att de har god möjlighet att betala tillbaka.

Ytterligare skäl till att en kreditupplysning tas är för att säkerställa att en person som redan har både skulder och anmärkningar inte riskerar att hamna i en situation som innebär med fler och högre skulder. Därav är det inte möjligt att få ett kreditkort utan UC.

Vad är UC-Score?

UC-Score, kan även kallas kreditscore eller credit score, är en bedömning av din kreditvärdighet utifrån Upplysningscentralens mått. Man kan säga att UC-Score är betyget från din uc upplysning. UC-Score mäts från 1-999 där högre tal visar på bättre kreditvärdighet. Betygen delas in enligt följande: 

Utmärkt 999-745

Mycket bra 744-635

Bra 634-559

Mindre bra 558-455

Svag 454-1

Det finns flera kreditupplysningsföretag som använder sig av andra betygssystem för att beräkna kreditscore och kreditbetyg. 

Kreditbetyget talar om din förmåga att betala tillbaka en kredit eller ett lån i tid. Har du en bra eller hög kreditvärdighet anses du har en god förmåga att betala tillbaka lånade pengar. Därav har personer med bra kreditvärdighet större chans att bli beviljade lån. En låg eller svag kreditvärdighet menar på att det finns en större risk att du inte betalar tillbaka ditt lån i tid. Att inte kunna betala tillbaka i tid innebär en risk för det företag som lånar ut pengar till dig.  Därav kan företag i större utsträckning välja att neka personer med låg kreditvärdighet att få ett lån eller att få ett hyresavtal.  

Vad är UC Riskprognos?

UC Riskprognos visar på den procentuella risken att en person får en betalningsanmärkning inom ett år. Risken bedöms på en skala mellan 1-5 där 5 innebär lägst risk. 

Skulle du exempelvis ha en betalningsanmärkning anser de flesta företag och banker att risken är stor för att du ska få en till anmärkning. De anser även att risken är stor att du inte kommer betala tillbaka ett lån eller en kredit i tid. Därav bedöms ditt UC-score som svagt och din UC riskprognos som hög och du kommer med störst sannolikhet nekas att få ett lån eller ett kreditkort. 

Hur kan man höja sin kreditvärdighet? 

Nedan listar vi flera tillvägagångssätt för att höja sin kreditvärdighet. 

 • Ta färre kreditupplysningar per år. 
 • Samla dina lån till ett stort lån.
 • Betala dina fakturor och räkningar i tid.
 • Gör dig av med outnyttjade krediter.
 • Minska dina befintliga skulder.
 • Ta inga onödiga lån eller krediter.

Vanligt frågor & svar om kreditupplysning

Kan man ta en kreditupplysning på sig själv?

Ja. Det finns flera digitala tjänster som du kan använda dig av för att kreditupplysning på dig själv.

Vad händer om man har många kreditupplysningar?

Har du många kreditupplysningar innebär det att du ansökt om flera lån och/eller krediter. En kreditupplysning syns även om lånet eller krediten inte blivit godkänd. Att ha flera ansökningar om lån och/eller krediter, särskilt om dessa ansökningar har nekats,  kan försämra din kreditvärdighet. 

Kan vem som helst göra en kreditupplysning?

Nej. För att göra en kreditupplysning krävs ett legitimt behov. Ett legitimt behov innefattar exempelvis om du ska ingå i ett avtal med en person och behöver göra en riskbedömning över personens ekonomi. Det krävs även ett godkännande från Datainspektionen för att kunna göra en kreditupplysning på en privatperson.

Hur länge finns en kreditupplysning kvar?

En kreditupplysning finns kvar i 12 månader.

Hur länge syns en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning finns kvar i 3 år.