Vad kontrolleras i en kreditupplysning?

Det finns två olika kreditupplysningar, mikroupplysning och personupplysning. Beroende på anledningen till varför en kreditupplysning tas, väljer företaget hur mycket information de vill ha om dig. Vid riskbedömningar som kräver mer information, exempelvis om du ansöker om ett lån, tas en personupplysning. Vid mindre riskfyllda bedömningar tas istället en mikroupplysning.

Mikroupplysning

 • Ditt namn och din adress
 • Om du har en betalningsanmärkning
 • Om du har skulder hos Kronofogden

Personupplysning

 • Namn och adress
 • Äktenskapsförord
 • Aktiva krediter
 • Om du äger en fastighet
 • Inkomst
 • Lån och skulder
 • Eventuella betalningsanmärkningar
 • Eventuell skuld hos Kronofogden
 • Hur många kreditupplysningar du har gjort under senaste 12 månaderna

När tas en kreditupplysning? 

En kreditupplysning tas då ett företag behöver göra en riskbedömning på en persons, eller ett företags, betalningsförmåga. Nedan visas exempel på tillfällen då kreditupplysningar tas

 • Vid ansökan om ett lån.
 • Vid ansökan om en kredit, exempelvis ett kreditkort.
 • Vid ansökan om ett abonnemang.
 • Vid ansökan om ett hyresavtal.

UC - Sveriges största kreditupplysningsföretag

Samtliga kreditkortsföretag använder sig av kreditupplysningsföretaget UC - vilket är Sveriges största företag inom denna bransch. Det är därmed informationen som UC tillhandahåller som till stor del avgör om kreditkortet blir beviljat eller inte.

Vad är UC-Score?

UC-Score är ett sammanvägt betyg på en persons kreditvärdighet enligt UC. Detta mäts från 1-999 där högre tal visar på bättre kreditvärdighet. Betygen delas in enligt följande: 

Utmärkt: 999-745

Mycket bra: 744-635

Bra: 634-559

Mindre bra: 558-455

Svag: 454-1

UC-score används enbart av UC. Det finns även flera kreditupplysningsföretag som använder sig av andra betygssystem för att beräkna kreditscore och kreditbetyg. 

Kontrollera sin UC-Score

Kreditkollen är en tjänst hos UC där privatperson kan följa utvecklingen av sitt UC-Score samt få tips på hur betyget kan förbättras. Kostnaden är 49kr per månad och ger även tillgång till obegränsat antal kreditupplysningar på sig själv. På detta sätt går det att se vilken information som banker och långivare tar del av när de utför en kreditupplysning.

Hur kan man höja sin kreditvärdighet? 

Nedan listar vi flera tillvägagångssätt för att höja sin kreditvärdighet. 

 • Ta färre kreditupplysningar per år - Många kreditupplysningar, under kort tid, påverkar kreditvärdigheten negativt.
 • Samla dina lån till ett stort lån - Ett samlingslån ger även bättre ekonomi och lägre månadskostnad.
 • Betala dina fakturor och räkningar i tid - För att undvika betalningsanmärkningar
 • Gör dig av med outnyttjade krediter - Alla öppna krediter belastar kreditvärdigheten. Gör en kreditupplysning på dig själv, via UC, för att se eventuella öppna krediter. Ett kreditkort belastar kreditvärdigheten med dess fulla kreditnivå - även om kortet inte används.
 • Minska dina befintliga skulder - Detta så som lån, delbetalningar, kreditkort osv.

Vanligt frågor & svar om kreditupplysning

Varför tas en UC upplysning?

En kreditupplysning tas främst på grund av två anledningar. Den första anledningen till att en UC tas är att företaget eller banken vill säkerställa att de endast lånar ut pengar till personer som visar på att de har god möjlighet att betala tillbaka.

Ytterligare skäl till att en kreditupplysning tas är för att säkerställa att en person som redan har både skulder och anmärkningar inte riskerar att hamna i en situation som innebär med fler och högre skulder. Därav är det inte möjligt att få ett kreditkort utan UC.

Kan man ta en kreditupplysning på sig själv?

Ja. Det finns flera digitala tjänster som du kan använda dig av för att kreditupplysning på dig själv.

Vad händer om man har många kreditupplysningar?

Har du många kreditupplysningar innebär det att du ansökt om flera lån och/eller krediter. En kreditupplysning syns även om lånet eller krediten inte blivit godkänd. Att ha flera ansökningar om lån och/eller krediter, särskilt om dessa ansökningar har nekats,  kan försämra din kreditvärdighet. 

Kan vem som helst göra en kreditupplysning?

Nej. För att göra en kreditupplysning krävs ett legitimt behov. Ett legitimt behov innefattar exempelvis om du ska ingå i ett avtal med en person och behöver göra en riskbedömning över personens ekonomi. Det krävs även ett godkännande från Datainspektionen för att kunna göra en kreditupplysning på en privatperson.

Hur länge finns en kreditupplysning kvar?

En kreditupplysning finns kvar i 12 månader.

Hur länge syns en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning på en privatperson finns kvar i 3 år.