Kort du kan ansöka om under en skuldsanering

Lunar Standard
Lunar Standard
 • Fritt valutapåslag
 • Gratis årsavgift
 • Ingen uttagsavgfit
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort
PFC Freemium
PFC Freemium
 • Räntefri delbetalning & Möjlighet till kontokredit
 • Mycket bra ekonomisk översikt
 • Utan årsavgift, uttagsavgift och valutapåslag !
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort
Revolut Standard
Revolut Standard
 • Inget valutapåslag - Ingen uttagsavgift
 • Tjänster som underlättar i privatekonomin
 • Investera i guld/silver, aktier och råvaror
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort
N26 Standard
N26 Standard
 • Både virtuellt och fysiskt prepaid-kort
 • Budget- och kategoriseringsfunktioner
 • Snabba och billiga SEPA-överföringar
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort
Curve
Curve
 • Ingen årsavgift
 • Varken valutapåslag eller uttagsavgift
 • Utnyttja förmåner från alla dina kort
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: Debitkort
Mer information
Jämför kort

Vad betyder Skuldsanering?

Personer som har så stora skulder att de inte förväntas kunna återbetala dessa under ”överskådlig framtid” kan få skuldsanering. Ansökan om detta sker till Kronofogden och de avgör om ansökan beviljas eller inte utifrån personens totala ekonomiska situation. 

Skuldsanering innebär i korthet att Kronofogden gör löneutmätning under fem år och att personen under denna tid behöver klara sig ekonomiskt på det som kallas för existensminimum (förbehållsbelopp). Efter dessa år stryks resterande skulder och personen blir helt skuldfri. 

För att kunna få skuldsanering krävs:

 • Skulden kan inte återbetalas under överskådlig framtid. 
 • Personen har gjort egna försök att förbättra sin ekonomiska situation. 
 • Det finns giltiga orsaker till att skulderna har uppstått. 
 • Skuldsanering har inte genomförts tidigare. (Enstaka undantag kan ske)

Blir ansökan beviljad gör Kronofogden upp en ekonomisk återbetalningsplan som personen förväntas hålla sig till under tiden under dessa fem år. När en skuldsanering är genomförd ska kreditupplysningsföretagen ta bort betalningsanmärkningar och resterande skulder stryks.  

Kronofogden kan även bryta pågående skuldsanering. Detta exempelvis om personen tydligt försämrar sin ekonomiska situation frivilligt. 

Om du inte betalar som du ska kan borgenären ansöka om att Kronofogden ska avbryta sin skuldsanering.

Tips

Genomför Kronofogdens skuldsaneringstest för att se om du troligtvis har möjlighet att få denna hjälp. Kom ihåg att det enbart är ett test. Slutgiltigt besked ges om ansökan skickas in. 

Orsak – Ofta en lånespiral

Det finns självklart flera olika orsaker till att personer hamnar i så dålig ekonomisk situation att de ansöker om skuldsanering. Det är däremot mycket vanligt att de hamnat i en ”lånespiral”. Begreppet syftar på att ett nytt lån tecknas för att ha råd med att betala aktuella lån. Att låna för att återbetala lån skapar däremot en ond cirkel som långsiktigt enbart ökar det totala lånebeloppet. I värsta fall till den grad att beloppet inte förväntas kunna återbetalas under ”överskådlig framtid”. 

Går det att få kreditkort med skuldsanering?

Nej, inget kreditkortsföretag godkänner kortansökningar från personer med betalningsanmärkningar. Detsamma gäller om skulder finns hos Kronofogden – vilket är fallet vid skuldsanering.  Däremot finns det alternativ till kreditkort om du har betalningsanmärkningar.

Skulle en person ändå lyckas teckna ett kredit, eller ett lån, kommer den summan inte att omfattas av skuldsaneringen. Den behöver därmed återbetalas enligt ordinarie avtal. 

Alternativ till kreditkort

Det är extremt sällan fördelaktigt att teckna lån eller krediter under pågående skuldsanering. Det finns även ytterst få långivare som ger lån till personer i denna situation. Varken kreditkort eller lån bör alltså tecknas under fem år. Istället bör fokus ligga helt på att följa avbetalningsplanen eller till och med göra extra inbetalningar om ekonomisk möjlighet ges. 

Önskas kortbetalningar ske kan eventuellt debetkort tecknas. Eftersom dessa inte har någon kredit kan de beviljas utan att någon kreditupplysning genomförs. 

Vanliga frågor om kreditkort med skuldsanering

Vilket kort kan jag få med skuldsanering?
Kan jag få kreditkort med skuldsanering?
Kan jag ta lån med skuldsanering?
Vad händer med mitt pågående kreditkort vid skuldsanering?
Mattias Skog
Mattias Skog Uppdaterad 12/19/2022

Mattias ansvarar för att de uppgifter som presenteras på Alltomkreditkort.se är aktuella. Han har god kännedom om den svenska kreditkortsmarknaden och håller hemsidan uppdaterad med alla nyheter om kreditkort.