Vad händer med dina EuroBonuspoäng om SAS går i konkurs?

Den senaste tiden har SAS-krisen förvärrats rejält och risken för konkurs är rekordstor. Som medlem i SAS EuroBonus kommer du påverkas starkt av en konkurs eller ett uppköp. Här nedan kan du läsa om tre möjliga händelseförlopp, enligt Jonas El Said, flyganalytiker på Chatflights. 

Analysen som vi återger här har publicerats på Travelnews och beskriver tre möjliga scenarior.

Euro Bonus dras med i fallet om SAS går i konkurs

Om SAS går i konkurs är risken överhängande att EuroBonus dras med i fallet. Idag tjänar flygbolag storkovan på sina bonusprogram, naturligtvis är SAS inget undantag med sitt EuroBonusprogram. I nuläget är programmet med sina drygt fem miljoner medlemmar SAS mest lönsamma tillgång. SAS gör stora förtjänster på att sälja poäng till banker, shoppingsidor, hyrbilsfirmor, hotell och så vidare.

När poäng säljs bokförs det som en skuld och en kostnad uppstår endast i de fall en medlem använder sina poäng. Eftersom endast en högst liten andel av alla utfärdade bonuspoäng faktiskt används innebär alla förfallna poäng en ren vinst för flygbolagen. 

Viss chans att bonusprogrammet överlever efter konkurs

Sedan 2020 är SAS EuroBonus avdelat i ett eget underbolag som är ägt av SAS-koncernen till 100 procent. Det går än så länge inte att avgöra hur programmet skulle påverkas av en konkurs. I de traditionella scenarierna så blir flygbolagens bonuspoäng obrukbara vid en konkurs, vilket innebär att redan bokade bonusresor kommer att makuleras. Anledningen till detta är att betalningen mellan flygbolagen först sker efter genomförd resa.

Det finns trots allt viss chans att bonusprogrammet kan fortsätta sin existens efter konkurs, något vi har sett vad gäller till exempel Alitalias medlemsprogram. Flygbolagets bonusprogram lever kvar trots att Alitalia upphörde sin verksamhet under hösten 2021. Visserligen kan poängen inte användas för att boka bonusresor eftersom utfärdande flygbolag inte finns längre. Det är däremot möjligt att växla dem till vouchers och presentkort som kan användas hos Alitalias shoppingpartners. En liknande utveckling är inte helt omöjlig för EuroBonus vid eventuell konkurs.

EuroBonus integreras i det uppköpande flygbolagets bonusprogram om SAS blir uppköpt

Om SAS köps upp av en större europeisk aktör som exempelvis Lufthansa Group så ligger det i händerna på den nya ägaren att bestämma vad som ska hända med flygbolagets bonusprogram. Uppköp och fusioner är vanliga i flygbranschen och för det mesta väljer det uppköpande flygbolaget att integrera det befintliga medlemsprogrammet i sitt eget bonusprogram. 

Kort sagt medför detta om till exempel Lufthansa Group köper SAS att poäng från EuroBonus överförs till Miles&More. Även statusnivån som guld, silver eller diamantmedlem överförs till Miles&More.

När British Airways köpte upp British Midland International (BMI) 2012 inträffade detta scenario. Bonusprogrammet BMI Diamond Club avskaffades och medlemmarnas poäng överfördes till British Airways Executive Club till kursen 1:1 och matchad medlemsnivå.

Det är alltså upp till den nya köparen om EuroBonus integrera i det befintliga bonusprogrammet.

EuroBonus blir uppköpt av ett privat equity-bolag eller blir en överförbar poängvaluta 

Det minst sannolika scenariot anser Jonas El Said är att dotterbolaget EuroBonus köps upp av en aktör utanför flygbranschen, till exempel ett privat equity-bolag. Detta är trots allt ett fullt möjligt scenario och i så fall skulle programmet leva kvar i egen regi helt fristående från SAS. Det är fortsatt möjligt att tjäna poäng från till exempel shoppingportaler, hyrbilsfirmor och hotell, men användningen av poängen kommer att vara begränsad till vouchers och presentkort likt fallet med Alitalias före detta bonusprogram Mille Miglia.

En annan möjlighet är att EuroBonus lever vidare som en överförbar poängvaluta likt American Express Membership Rewards, där medlemmar kan växla över poäng till partners inom flyg- och hotellbonusprogram) och boka flygresor och hotellnätter där. Ett måste för att detta är dock att de co-brandade kreditkorten lever vidare efter en potentiell konkurs.

Skydda dina EuroBonuspoäng på bästa sätt

Du som sitter på många EuroBonuspoäng bör snabbt se över möjligheterna att använda poängen. Om SAS går i konkurs blir flygresor bokade långt framåt i tiden obrukbara, därför rekommenderas att du använder poängen till en resa inom närmare tid.

För dig som inte har möjlighet att flyga så finns det även möjlighet att använda poängen för inköp i shoppingportalen eller lösa in dem mot presentkort och vouchers. Detta är dock ett sistahandsalternativ eftersom du endast får ut en liten del av poängens faktiska värde och därmed får dålig valuta för pengarna.

Ett tips för dig som har ett co-branded SAS kreditkort är att lägga över hela eller delar av din konsumering på ett annat kort som alstrar bonuspoäng. Lufthansa Miles&More Prime MasterCard är ett exempel på bra alternativ till SAS American Express och MasterCard.

Sandra Attermo Publicerad 7/18/2022

Mitt namn är Sandra och jag är sedan 2022 skribent på Alltomkreditkort.se. Mitt arbete går ut på att skriva texter, som till exempel recensioner, nyheter och guider. Jag har tidigare arbetat med lån och har tack vare detta stor kunskap om kreditupplysning och kreditbedömning. Ett annat område som jag gillar att skriva om är hur man sparar pengar och förbättrar sin privatekonomi.

Uppdaterad 5/8/2023