Pandemin tvingar Rocker till åtgärdsprogram

Publicerad: 2021-07-29

Pandemin har resulterat i marknadsförändringar vilket i sin tur tvingar fintech bolaget Rocker att minska marknadsföringskostnader. Detta på grund av intäktsminskning på 11 % under 2020. Istället har Rocker satsat på att öka deras produktutbud för att möta marknadens behov. 

Domstolen förbjöd "bynka"

Innan Rocker fick sitt namn gick företaget under namnet Bynk. Bynk marknadsförde deras blancolån där reklamen uppmana konsumenter att “bynka”, alltså att ta nya lån, utsöka sin kredit, pausa återbetalningar eller ändra månadskostnader. Enligt konsumentverket framställde reklamen “lån som ett problemfritt sätt att lösa ekonomiska situationer i vardagen”. 

Bynk har sedan kritiken upphört med marknadsföringen. Sedan 2020 bytte verksamheten sitt namn till Rocker, Bynk kvarstår som företagets varumärke för lån. Samma år minskade Rocker sin omsättning med 11%. 

Rocker tar till åtgärdsprogram

Pandemin har enligt Rocker bidragit till förändrade marknadsförhållanden. Därmed har Rocker valt att pausa sina planer för tillväxt samt deras investering i marknadsföring. Di rapporterar att Rocker samtidigt har satsat på att bredda sitt produktutbud för att nå en långsiktig tillväxt. 

Rocker erbjuder nu bland annat budgetverktyg samt kassalösning för e-handel. Rocker erbjuder även Rockerkortet, ett gratis debitkort helt utan valutapåslag och utan avgift för kontantuttag. En ny version av Rockerappen har även lanserats vilket har givit goda resultat. Rocker har kunnat se en kraftig kundtillväxt till följd av Rockerappen.