Preem och månadsavgiften – Detta är vad som gäller

Publicerad: 2021-05-04

Från och med första september 2019 sker en förändring på vissa kreditkort från Preem. Om kortet ges ut i samarbete med en organisation (exempelvis Motormännen) tillkommer en månadsavgift på 29 kr. Ett kort som till dess varit gratis och gett hög rabatt kostar därefter 348 kr per år. Det är en ändring som skapat upprörda känslor men med flera ändringar finns även vissa nya fördelar.

Om ändringen i avtalet för kreditkortet från Preem berör dig eller inte beror på om du idag har grundrabatten som kortet ger eller om du har förhöjd rabatt. Den förhöjda rabatten hittas på kort som ges ut i samarbete med exempelvis Motormännen.

Ingen ändring för kort med grundrabatt

Har du idag ett Preem-kort som ger 25 öre rabatt på bemannade stationer och 10 öre rabatt på obemannade stationer kommer ingen ändring ske på kortet. Det är fortfarande ingen årsavgift, kortet ger rabatt på drivmedel, 0,5 % i bonus på andra inköp samt har reseförsäkring.

Årsavgift på kort med förhöjd rabatt

Har du idag ett Preem-kort som ger 40 öre rabatt hos Preem är det ett samarbetskort. Det kan exempelvis tecknats via Motormännen eller Aktiespararna. Det är dessa kort som får förändrade villkor från första september.

För det första höjs rabatten från 40 öre till 45 öre. Detta oavsett om tankning sker på bemannade eller obemannade stationer. Från det datumet kommer även en rabatt införas på 20 % på biltvätt, gasol, motorolja och spolarvätska.

För det andra tillkommer en månadsavgift införas på kortet. En avgift på 29 kr per månad vilket innebär 348 kr per år. Det är denna avgift som många kritiserat både i blogginlägg och i kommentarer till vår recension.

Från att tidigare haft 40 öre rabatt med ett gratis kreditkort behöver man alltså nu betala 348 kr för att få 45 öre rabatt per liter.

Försämring eller förbättring?

En biltvätt på medelnivå kostar ca 200 kr hos Preem. Om en tvätt sker fyra gånger per år sparas alltså 160 kr om betalning sker med kreditkortet. Lägg till inköp av gasol, motorolja och gasol och rabatterna kan ge tillbaka årskostnaden. Men då handlar det om att man bör handla dessa produkter just på Preem.

Kortet med förhöjd rabatt kan även vara bättre för dig som tankar mycket stora mängder drivmedel och detta inte minst på obemannade stationer.

Med Preems ordinarie kort ges 10 öre per liter i rabatt på obemannad station medan samarbetskortet ger 45 öre per liter. Tankas ca 1000 liter per år kommer det vara mer lönsamt att få 45 öre i rabatt och betala 348 kr för detta mot att enbart få 10 öre i rabatt. Därtill tillkommer, som nämnts, rabatterna på vissa specifika produkter.

Så byter du kort

Har du idag ett Preemkort via exempelvis Motormännen behöver detta kort sägas upp förutsatt att du inte vill betala kommande årskostnad. Därefter kan ansökan ske om ett kreditkort från Preem med ordinarie rabattnivåer.

Mycket skarp kritik från användarna

Att förändringen har skapat upprörda känslor och att många väljer att byta kort kan tydligt ses i de kommenterar som lämnats till vår recension av kortet. ”Bengt” skriver exempelvis:

” Månadsavgiften på 29 kr från 1:a september gör det helt enkelt olönsamt”

Visserligen höjs rabatten per liter men det krävs att man tankar en stor mängd drivmedel per år för att höjningen av rabatten ska matcha månadskostnaden. Det är något som signaturen ”Leif” påpekar och räknar ut att det skulle krävas 6960 liter per år för att man ska gå plus/minus noll med denna förändring. Han sammanfattar uträkningen med:

”Jag skaffar ett annat kort”.

Det är just månadskostnaden som skapat irritation. En månadskostnad som inte kompenseras tydligt med nya förmåner och rabatter med kortet. Signaturen ”Per” skriver det som kritiken handlar om:

Månadskostnaden käkar med lätthet upp fördelen med högre rabatt mot andra bensinbolags kreditkort med lite lägre rabatt men helt utan månadskostnad

För Per, och många privatkunder, är det helt enkelt inte lönsamt att betala 348 kr för att få dessa rabatter. Då är det bättre att välja det ordinarie kreditkortet och få samma förmåner men lägre rabatt. Detta med ett kort utan årsavgift.