Då gäller aktivitetsförsäkring

Inför en resa är det vanligt att olika aktiviteter bokas, och betalas, i förväg. Det kan exempelvis vara inköp av liftkort eller betalning av greenfee. Om det inte kan utnyttjas, på grund av orsaker som nämns längre ner i texten, kan försäkringen betala ut ersättning. Det gäller exempelvis: 

 • Hyra av skidutrustning
 • Hyra av dykutrustning
 • Hyra av klättringsutrustning
 • Hyra av golfklubbor
 • Köpta liftkort
 • Köpt plats på aktivitetsskola, exempelvis skid- eller klättringsskola

Ersättning kan exempelvis betalas ut vid:

 • Sjukdom eller olycksfall som innebär att försäkrad inte kan utöva aktiviteten. 
 • Försening av allmänt färdmedel som innebär försenad ankomst till planerad aktivitet. 
 • Stöld av utrustning som resulterar i att aktiviteten inte kan utföras. 

(Exemplen ovan är från försäkringsvillkoren på Santander Mitt Kort+. Vid vilka tillfällen som ersättning kan betalas ut varierar mellan olika försäkringbolag)

Ersättning

Ersättningen varierar mellan olika försäkringar men är oftast på maximalt ett par tusen kronor per försäkringstagare. 

Villkor

Nedan presenteras några av de villkor som måste vara uppfyllda för att ersättning ska gå att från den aktivitetsförsäkring som ingår med kreditkortet Santander Mitt Kort+. Dessa bör enbart ses som exempel på villkoren kan skilja mellan olika kort. 

 • Resan måste vara planerad på minst 2 dagar
 • Aktiviteten måste vara betald med kreditkortet till minst 75 %. 
 • Läkarintyg vid sjukdom eller olycksfall
 • Förseningsintyg från transportör för försenat färdmedel
 • Polisanmälan vid stöld. 
 • Hyreskontraktet i original samt eventuella andra kvitton

Topp kreditkort med aktivitetsförsäkring

Nedan presenteras två kreditkort som har aktivitetsförsäkring. Kom ihåg att läsa försäkringsvillkoren noga då det kan skilja stort mellan de olika kreditkorten. 

Alternativ till kort med aktivitetsförsäkring

Utöver att teckna ett kreditkort med denna försäkring finns möjlighet att få ett liknande ekonomiskt skydd via andra försäkringslösningar. Dessutom är det viktigt att skilja aktivitets- samt evenemangsförsäkring. 

 • Skistar Skidåkar- och aktivitetsförsäkring
  Försäkringen gäller vid hyra av skidutrustning från Skistar. Skulle hyrd utrustning skadas, eller stjälas, ges ersättning för detta. Vid skidhyra, SkiPass eller bokning av skidskola, som inte kan utnyttjas på grund av sjukdom eller olycksfall, ersätts de dagar som aktiviteten inte har kunnat utnyttjats. Dessutom ingår en olycksfallsförsäkring.
 • Evenemangsförsäkring
  Det är viktigt att skilja på aktivitet och evenemang. En aktivitet innebär generellt fysisk rörelse så som att utöva en sport eller genomföra en upplevelse. Detta medan ett evenemang handlar om att vara publik för exempelvis en konsert eller ett idrottsevenemang. Det är därmed även skillnad på aktivitetsförsäkring och evenemangsförsäkring.  

Vanliga frågor om aktivitetsförsäkring

Täcker reseförsäkringen outnyttjade aktiviteter?
VIlka kreditkort erbjuder aktivitetsförsärking?
Täcker hemförsäkringen stöld utanför hemmet?
Är det smart att teckna arrangörens avbeställningsskydd?
Mattias Skog
Mattias Skog Publicerad 6/9/2023

Mitt namn är Mattias, och jag har varit innehållsansvarig för Alltomkreditkort.se sedan 2015. En av mina huvudsakliga uppgifter är att säkerställa att all information på vår webbplats är korrekt och uppdaterad. Utöver detta är jag också ansvarig för att hantera alla frågor som våra besökare har om kreditkort. Så om du någonsin undrar över något, tveka inte att kontakta mig!

Uppdaterad 11/16/2023