Hitta bäst kreditkort med reseförsäkring

Re:member flex
re:member flex
 • Rabatt hos 300 e-butiker
 • Drivmedelsrabatt på Preem
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 120 000 kr
 • Effektiv ränta: 8,12 - 24,95 %
 • Räntefritt: 56 dagar
Mer information
Jämför kort
Bank Norwegian
Bank Norwegian
 • Bonuspoäng eller cashback på alla köp
 • Reseförsäkring
 • Ingen uttagsavgift
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 150 000 kr
 • Effektiv ränta: 24,35 %
 • Räntefritt: 45 dagar
Mer information
Jämför kort
Resurs Gold
Resurs Gold
 • 0.5 poäng per spenderad krona
 • 6 månaders räntefri delbetalning
 • Betala räkningar med kortet
 • Årsavgift: 245 kr
 • Högsta kredit: 150 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,95 - 27,43 %
 • Räntefritt: 60 dagar
Mer information
Jämför kort
Coop Mastercard
Coop Mastercard
 • 0,5 poäng per spenderad krona
 • Flera köpförsäkringa ringår
 • Ingen årsavgift första året
 • Årsavgift: 0 kr 295 kr
 • Högsta kredit: 100 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,51 %
 • Räntefritt: 55 dagar
Mer information
Jämför kort
Collector Easyliving
Collector Easyliving
 • Inget valutapåslag
 • Flera försäkringar för tryggare shopping
 • Gratis årsavgift första året när du söker via oss
 • Årsavgift: 0 kr 195 kr
 • Högsta kredit: 50 000 kr
 • Effektiv ränta: 17,65 %
 • Räntefritt: 56 dagar
Mer information
Jämför kort
Swedbank Mastercard
Swedbank Mastercard
 • Köpförsäkring när du handlar (allrisk, prisskydd, förlängd garanti)
 • Betalningsskydd som tillägg
 • Låg ränta
 • Årsavgift: 0 kr 195 kr
 • Högsta kredit: 60 000 kr
 • Effektiv ränta: 14,54 %
 • Räntefritt: 55 dagar
Mer information
Jämför kort
MoreGolf Mastercard
MoreGolf Mastercard
 • 1 % bonus på alla köp
 • 9 000 poäng i välkomstbonus
 • Utan årsavgift första året
 • Årsavgift: 0 kr 295 kr
 • Högsta kredit: 160 000 kr
 • Effektiv ränta: 20,22 %
 • Räntefritt: 55 dagar
Mer information
Jämför kort
Resurs World
Resurs World
 • Concierge Service & Lounge Access
 • Ca 0,5 % i bonus
 • Räntefri delbetalning i 3 eller 6 månader
 • Årsavgift: 1 068 kr
 • Högsta kredit: 200 000 kr
 • Effektiv ränta: 26,12 %
 • Räntefritt: 60 dagar
Mer information
Jämför kort
Shell Mastercard
Shell Mastercard
 • 15 öre rabatt/liter på bemannade stationer
 • 0,25 % i bonus
 • Flera försäkringar för bilresenären
 • Årsavgift: 0 kr
 • Högsta kredit: 100 000 kr
 • Effektiv ränta: 27,84 %
 • Räntefritt: 30 dagar
Mer information
Jämför kort
Varför lita på Alltomkreditkort.se
 • 190+ kreditkort recenserade och betygsatta av vårt team av experter
 • 10+ års erfarenhet av att täcka kreditkort och personlig ekonomi
 • Objektiva & omfattande betygskriterier

Vårt innehåll om kreditkort, inklusive betyg och rekommendationer, kontrolleras av ett team av skribenter och redaktörer som specialiserar sig på kreditkort. Varje skribent och redaktör följer våra strikta riktlinjer för redaktionell integritet.

Reseförsäkring som komplement till din hemförsäkring

I alla hemförsäkringar ingår även en reseförsäkring och det försäkringsskydd som ingår i kreditkortet ska därmed ses som kompletterande. Generellt kallar kreditkortsföretagen även dessa för ”kompletterande reseförsäkring”. 

Kreditkortets reseförsäkring bör aldrig ersätta hemförsäkringen.

Hemförsäkringen ger det grundläggande skyddet som krävs vid utlandsvistelse. Detta framförallt vid olyckshändelse eller sjukdom som innebär vårdkostnader. Inför en resa utomlands bör alltså alltid kontroll ske kring hur många dagar hemförsäkringen gäller under resan samt vid vilka tillfällen som ersättning kan ges. 

Räcker inte hemförsäkringen?

Hemförsäkringen omfattar generellt följande delar vid olycksfall eller sjukdom:

 • Sjukvårdskostnader  
 • Hemtransport
 • Ersättning för uteblivna semesterdagar
 • Tandskador – upp till maxbeloppet
 • Evakuering – Vid krig

En del försäkringsbolag erbjuder ”utökat reseskydd” vilket därmed även kan innefatta:

 • Avbeställningsskydd
 • Ersättningsresa
 • Evakuering – Även vid naturkatastrof, terrorhandling eller epidemi.

Som visas ovan ger hemförsäkringen primärt ekonomiskt skydd för kostnader vid olycka eller sjukdom. Det kan ställas mot kreditkortets kompletterande reseförsäkring som ersätter vid ett flertal tillfällen då resan blir krångligare (förseningar, överbokningar) samt även ofta täcker vissa självrisker.

Gratis extraskydd via kreditkortet

Eftersom det finns ett stort antal gratis kreditkort som har reseförsäkring är det mycket enkelt att få det extra ekonomiska skyddet. Teckna kortet, betala resan med det och få möjlighet till ersättning vid en rad olika tillfällen under resan.

Reseförsäkringen ges alltid ut i samarbete mellan kreditkortsföretaget och ett försäkringsbolag. Det innebär att frågor kring villkor ska ställas direkt till detta försäkringsbolag. Många kreditkort har näst intill identiska reseförsäkringar, detta grundar sig i att försäkringarna i många fall ges ut av samma försäkringsbolag.

Vad ingår i reseförsäkringen? Att jämföra!

Nedan beskrivs de vanligaste delarna som ingår i en kompletterande reseförsäkring. Vid varje del anges även villkoren för kreditkortet från Bank Norwegian. Detta som ett exempel på vilka ersättningsnivåer och begränsningar som kan finnas. Det är nivåer som kan ses hos ett stort antal kreditkort. Är det däremot så kallade premiumkort kan ersättning både vara högre och ges vid flera tillfällen. 

Vilka omfattas?

Det är viktigt att i förväg kontrollera vilka som omfattas av försäkringsskyddet. Utöver kortinnehavaren är det vanligtvis dess hemmaboende familj. Utöver dessa kan det även gälla för ett par vänner som följer med på resan. Det viktiga är att resan är betald med kortet för att försäkringen ska gälla. 

Norwegian Reseförsäkring  
Kortets reseförsäkring gäller för kortägaren och dess familj förutsatt att de är skrivna på samma adress. Barn omfattas av skyddet upp till och med 23 år. De som är under 23 år täcks även av försäkringen även om de inte bor på samma adress utan bor hos den andra föräldern. Barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resan omfattas av skyddet även om föräldrarna inte är med på resan. 

Avbeställningsskydd

Vid sjukdom eller olycka som innebär att läkare avråder personen från att resa kan avbeställningsskyddet ersätta resans kostnad. 

Norwegian Reseförsäkring
Avbeställningsskydd gäller med upp till 25 000 kr per person samt totalt 50 000 kr per tillfälle. 

Transportförsening / Försening av allmänt färdmedel

Om förbokat allmänt färdmedel (exempelvis tåg, flyg) är försenat kan ersättning ges från reseförsäkringen. Ofta beror ersättningsnivån på hur länge som personen behövt vänta på transporten. Det kan exempelvis vara olika ersättningsnivåer för 4,8 respektive 24 timmar. 

Norwegian Reseförsäkring
Efter 4 timmars försening ges 500 kr (schablonsumma) per person och maximalt 6 500 kr per kort. Efter 8 timmar ges 500 kr (max 6500 kr) och efter 24 timmar 1500 kr (originalkvitton krävs) och maximalt 6500kr 
Ett krav är att förseningen beror på ”väderförhållanden, tekniskt fel, nödlandning eller terrorhandling” samt att inte ersättning även ges från transportbolaget. 

Bagageförsening

Om incheckat bagage (vid utresa med flyg) inte kommer fram i tid kan ersättning ges. I likhet med transportförsening kan olika nivåer ges beroende på hur länge personen behövt vänta på sitt bagage. 

Norwegian Reseförsäkring
Norwegians reseförsäkring ersätter när bagaget är minst 6 timmar försenat. I detta fall med upp till 1 000 kr per person samt 7 000 kr per kreditkort. Är bagaget försenat minst 48 timmar gäller nivåerna 2 000 kr respektive 7 000 kr. Behöver hyra ske av ”nödvändig utrustning” kan detta ersättas med upp till 2 000 kr. Exempel på detta anges vara barnvagn eller golfutrustning. 

Självriskskydd

Skulle skada uppstå på bil eller hem, medan personen är på resa, ersätter reseförsäkringen självrisken på hem- och/eller bilförsäkringen. Detta exempelvis vid skadegörelse, stöld eller inbrott. 

Norwegian Reseförsäkring
Ersättning går att få med upp till 10 000 kr för självrisk på hem- och villaförsäkring samt bilförsäkring. Exempel på krav som måste vara uppfyllda är att bilen ska ha varit parkerad vid bostaden eller betald parkeringsplats samt att ingen har bott i bostaden under resan. 

Reseolycksfall

Reseolycksfall ger en engångsersättning vid olycka/sjukdom som resulterar i medicinsk invaliditet Hur stort belopp som betalas ut beror på hur många procents invaliditet som läkare anger att skadan innebär. Dessutom kan ett fast ersättningsbelopp betalas ut vid dödsfall. 

Norwegian Reseförsäkring
Vid 100 % bestående men och personen är 0 – 64 år ges 1 000 000 kr. 
Vid 100 % bestående men och personen är över 64 år ges 100 000 kr. 
Vid dödsfall och personen är 0 – 17 år ges 30 000 kr.
Vid dödsfall och personen är 18 år och uppåt ges 100 000 kr. 

Andra försäkringar som är värda att nämna?

Utöver reseförsäkringen så erbjuder en del kreditkort även andra fördelaktiga som kan vara bra att känna till.

Kreditkort Re:member Flex Resurs Gold
Årskostnad 0 kr245 kr
Högsta kredit 120 000 kr150 000 kr
Effektiv ränta 8,12 - 24,95 %20,95 - 27,43 %
Reseförsäkring
Avbeställningsskydd
Självriskskydd
Id-skyddsförsäkring
Recension
Ansök nu

Ytterligare försäkringar

De ovan nämnda försäkringsdelarna är ”grunden” i en kompletterande reseförsäkring. De ingår därmed hos de allra flesta kreditkort. 

Nedan presenteras ytterligare försäkringsdelar som kan ingå, inte minst inom de lite bättre kreditkorten. 

 • Resestart 
  Kan ge ersättning för exempelvis taxiresa för att hinna fram till planerad avresetid (exempelvis flygavgång). Detta vid tillfällen då det fordon som personen reser i försenas på grund av tekniskt fel, väder eller oförutsägbara trafikhinder. 
 • Strejkskydd
  Om avresa, eller hemresa, blir kraftigt försenad på grund av strejk, eller liknande fackliga åtgärder, kan ersättning ges för skäliga merkostnader. Exempel kan vara mat och logi.
 • Evakuering - Eftersökning och räddning
  Ersätter merkostnader vid evakuering från semesterorten på grund av exempelvis pandemi eller naturkatastrof. I vissa fall ingår även ”eftersökning och räddning” vilket därmed även omfattar ytterligare kostnader som kan uppkomma för att hitta personen vid dessa katastrofer. 
 • Hole-in-One
  Är turen framme och personen lyckas slå en Hole-in-One kan ett engångsbelopp betalas ut som är tänkt att användas till champagne och eller liknande för att fira slaget. 
 • Flygbolagskonkurs
  Skulle flygbolaget gå i konkurs ersätts hela resans kostnad. Har redan utresa skett ersätts hemresan. 
 • Läke- och resekostnader
  Ger ersättning vid läkarvård och sjukhusvistelse. Dessutom kan ersättning ges för resor till och från behandling, akut tandvård, hemresa vid olycksfall samt merkostnader för mat och logi. Det är därmed ett liknande (men bredare) skydd än vad som ges via hemförsäkringen. 
 • Överbokat hotellrum
  Är hotellet överbokat kan ersättningen täcka kostnaden för annat boende. 
 • Privat rättsskydd
  Rättskydd kan täcka kostnaderna vid en tvist som går till domstol. Detta förutsatt att händelsen har skett under en resa som täcktes av reseförsäkringen. 
 • Hyrbil
  Täcker kostnad vid skada på hyrbil under utlandsvistelse.
 • Outnyttjad aktivitetaktivitet 
  Har evenemangsbiljetter, liftbiljetter eller andra biljetter betalats, och sedan inte kan utnyttjas, ersätts dessa till fulla värdet. Orsaken till att de inte kan utnyttjas ska vara olycksfall eller sjukdom. 
 • Besök vid sjukhusbesök
  Om en person som omfattas av försäkringen blir inlagd på sjukhus kan anhöriga åka till för att där besöka personenen i upp till 7 – 10 dagar. 
 • Sjukhusförmån
  Få en fast summa per natt som du vistas på sjukhus utomlands. En summa som därmed kan användas för att få en behagligare vistelse. 
 • Vikarie
  Bekostar resekostnaden för en vikarie som därmed kan åka till resmålet och ta över arbetet. 
 • Akutservice i hemmet
  Skulle något hända i hemmet som kräver omedelbar åtgärd täcker försäkringen för kostnaden. Det kan exempelvis vara för snickare eller glasmästare. 

Få bäst reseförsäkring via kreditkort – Välj premiumkort

Bäst reseförsäkring, på kreditkort, hittas hos så kallade premiumkort. Det är kreditkort med högre årsavgift (1000 – 6000 kr) och ett stort antal reseförmåner. Korten kan ge tillgång till flygplatslounger, concierge service, rabatter och den bästa kompletterande reseförsäkring som går att få via kort. Exempel är:

Handelsbanken Platinum

Handelsbanken Platinum är ett så kallat ”Premiumkort” som har ett flertal reseförmåner. Reseförsäkringen är betydligt bredare än hos de billigare kreditkorten. De flesta av de försäkringsdelar som presenteras ovan under ”Ytterligare försäkringar” ingår. Dessutom ges tillgång till både flygplatslounger och concierge service. 

American Express Platinum

American Express anger att deras kort American Express Platinum har ”En av marknadens starkaste reseförsäkringar” och de har goda belägg att hävda detta. Exempelvis gäller deras försäkringsskydd i 120 dagar (45 dagar är standard) och ger ersättning för medicinsk behandling på upp till 10 miljoner. Skulle en av de försäkrade personerna hamna på sjukhus bekostas besök av vän eller släkting i upp till tio nätter på resmålet. 

Med kortet ges även tillgång till flygplatslounger, förtur till vissa evenemang, bonus, rabatt på hotell och ett flertal andra reseförmåner. 

Swedbank Platinum

Swedbank Platinum har concierge service, bonusprogram, rabatter och en mycket bred reseförsäkring. Ett prisvärt kort för de som uppskattar extra service och trygghet både hemma i Sverige och på utlandssemestern. 

I likhet med de två ovan nämnda kreditkorten har reseförsäkringen betydligt fler försäkringsdelar i jämförelse med de billigare kreditkorten. Exempelvis ingår Strejkskydd, Akutservice i hemmet, och Outnyttjade aktiviteter, 

Kom ihåg att…

 • Betala resan/boendet med kortet
  Det brukar krävas att resan betalas med kortet till minst 50 % eller 75 % för att försäkringen ska bli aktiv. 
 • Ej länder UD avråder ifrån
  Försäkringsskyddet gäller generellt inte vid resor till länder som UD avråder resor till. 
 • Antal dagar
  Kontrollera hur många dagar som försäkringen gäller. Det vanligaste är 45 dagar men det finns även de med upp till 120 dagars ekonomiskt skydd. 
 • Dokumentation
  Dokumentera vad och när olyckan hände. Spar kvitton, foton osv. 
 • Uppgifter
  Ha alltid tillgång till telefonnummer till försäkringsbolaget, kortnummer, resehandlingar och eventuella läkarintyg. 
 • Vilka omfattas av försäkringen
  Kontrollera alltid, innan resan betalas, vilka som omfattas av försäkringen.  

Kreditkort med reseförsäkring passar till:

Kreditkort med reseförsäkring passar till alla som ska åka utomlands. Det finns ingen anledning att inte använda detta extra gratis försäkringsskydd. 

Eftersom reseförsäkringen ofta även gäller inom Sverige, exempelvis vid bokning av stugor och annat boende, finns en fördel att betala med kortet så fort som resor eller boende ska bokas. 

Kreditkort med reseförsäkring passar till:

Alternativ till kreditkort med reseförsäkring

Eftersom kreditkortets reseförsäkring ger extra trygghet på resan finns exempelvis följande alternativ:

Enbart hemförsäkringen

Ett alternativ är att enbart förlita sig på det ekonomiska skydd som ges via hemförsäkringen. Den ersätter primärt för kostnader som uppstår vid sjukvård samt för del av resa som inte kunnat utnyttjats. Ibland kan även avbeställningsskydd ingå. Däremot ersätts mycket sällan exempelvis försenat bagage, försenat flyg och liknande tillfällen. 

Förbättrad reseförsäkring – Via hemförsäkringen

Flera försäkringsbolag erbjuder ”tillägg” till den reseförsäkring som ingår hemförsäkringen. På detta sätt förbättras villkoren och ett skydd kan exempelvis gälla i 60 dagar istället för 45 dagar. Även högre ersättningsnivåer kan nås. 

Specialförsäkring – vid riskfyllda aktiviteter

Det finns alltid undantag då ersättning inte ges även om olyckan skulle vara framme. De flesta reseförsäkringar har exempelvis begränsningar för ”riskfyllda aktiviteter”. Det kan bland annat vara fallskärmshoppning, grottdykning eller bergsklättring. Ska liknande aktiviteter utföras på resan bör begränsningarna kollas upp och eventuellt specialförsäkring tecknas för just detta.

Vanliga frågor om kreditkort med reseförsäkring

Vilket kreditkort har bäst reseförsäkring?
Hur funkar Mastercard reseförsäkring?
Vad kostar Norwegians reseförsäkring?
Är American Express reseförsäkring bra?
Sandra Attermo Publicerad 1/24/2022

Mitt namn är Sandra och jag är sedan 2022 skribent på Alltomkreditkort.se. Mitt arbete går ut på att skriva texter, som till exempel recensioner, nyheter och guider. Jag har tidigare arbetat med lån och har tack vare detta stor kunskap om kreditupplysning och kreditbedömning. Ett annat område som jag gillar att skriva om är hur man sparar pengar och förbättrar sin privatekonomi.

Uppdaterad 2/1/2024