Den 15:e november börjar nya avtalsvillkor att gälla för Curve. Bland annat påverkas GBiT på Curve X och både månadsavgifter samt valutaväxlingspåslag ändras. 

Alla Curvekort påverkas

Samtliga kortnivåer hos Curve påverkas av de nya avtalsvillkoren, bland dessa ingår Curve Standard, Curve X, Curve Black och Curve Metal Två av de nivåer som påverkas mest är Standard och X. Nedan beskrivs några av förändringarna.

Curve Standard

Curve Standard är fortfarande gratis och ger tillgång till samma förmåner som tidigare. Däremot införs höjning av vissa avgifter samt förbättringar, och försämringar, i flera förmåner. 

 • Leveranskostnad
  Curve Standard är det enda kortet från Curve med leveranskostnad. Avgiften höjs nu från 4,99 Euro till 5,99 Euro. Samma kostnad är det för ett ersättningskort. 
 • Antal kort
  En förbättring sker gällande antal kort som kan registreras i appen och därmed debiteras vid inköp med Curvekortet. Detta med en ändring från två till tre kort. 
 • Smart Rule
  Med ”Smart Rule” kan de olika registrerade korten debiteras automatiskt beroende på var inköp sker. Det har tidigare varit möjligt att ha en regel vilket nu höjs till två.
 • GBiT
 • Någon ändring i Go Back in Time sker inte. Det är fortfarande möjligt att maximalt göra tre transaktioner under en 30 dagars period. Detta kan ske på transaktioner som är maximalt 30 dagar gamla.  
 • Kontantuttag i automat
  Förr var de första 10 uttagen gratis per månad. Nu införs en kostnad på samtliga uttag på 2% av beloppet och som minst 2 Euro. 
 • Valutaväxling
  Inköp i utländsk valuta, måndag till fredag, var tidigare gratis upp till inköp på 1000 Euro under en 30-dagars period. Därefter tillkom en valutaväxlingsavgift på 2%. Nivån är nu sänkt till 250 Euro och därefter kostar det 2,5%. 
 • Curve Fronted
  Med Curve Fronted är det möjligt att betala räkningar och fakturor med kreditkortet. Kostnaden har tidigare varit 1,5% och höjs nu till 2,5%. 

Curve X

Curve X har länge varit populärt utifrån att det inte haft samma begränsningar i GBiT som Standard. Detta ändras däremot nu och de som vill ha större flexibilitet behöver uppgradera sitt konto. Några av de viktigaste förändringarna är följande:

 • Månadsavgift
  Månadsavgiften höjs från 4,99 Euro till 5,99 Euro. Det innebär en höjning med 12 Euro per år. 
 • Ersättningskort
  Även avgiften för ersättningskort höjs från 4,99 Euro till 5,99 Euro. 
 • Antal kort
  Någon ändring sker inte i antal kort som kan registreras i appen. I Curve X gäller fortfarande fem kort. 
 • GBiT
  Ändringen i GBiT är kanske den största förändringen i avtalsvillkoren för Curve X. Förr var det möjligt att använda denna funktion på obegränsat antal transaktioner, upp till 60 dagar bakåt i tiden. Nu införs en begränsning som innebär att det enbart går att genomföra 3 gånger per 30 dagar. 
  De som använder Curve för att utnyttja kreditkortens poängkampanjer behöver därmed uppgradera sig till Curve Black för att återigen kunna utnyttja funktionen obegränsat. 
 • Smart rules
  Någon förändring sker inte gällande antal ”Smart Rules” vilket alltså fortfarande är fem. 
 • Automatuttag
  Förr var de tio första uttagen, per rullande 30 dagars period, gratis. Därefter kostade det 0,5 Euro per uttag. Detta ändras nu till att det är gratis upp till 300 Euro per 30 dagar. Därefter kostar det 2% av uttaget belopp men minst 2 Euro. 
 • Valutaväxling
  Med tidigare avtal kunde inköp i utländsk valuta ske i upp till 2000 Euro, per 30 dagar, utan att någon kostnad uppstod. Därefter kostade det 2% av beloppet. Med nya avtalet är gränsen på 1000 Euro och därefter kostar det 2,5%. 
 • Curve Fronted
  I likhet med Curve Standard höjs avgiften för Curve Fronted med detta kort från 1% till 2,5% av beloppet.