Sedan Revolut introducerades har de erbjudit ett brett utbud av investeringsalternativ. Under våren lanserades ännu en tjänst inom denna kategori, ett automatiserat portföljhanteringsverktyg. 

Oavsett vilket kort från Revolut som används ges möjlighet att investera i ett flertal olika tillgångar via appen. Det går exempelvis att investera i guld och silver, aktier eller flera olika kryptovalutor. Med Revoluts nya tjänst ”Robo-Advisor” blir investeringarna ännu enklare. Detta framförallt för de som prioriterar diversifiering och riskhantering. 

Anpassar och automatiserar sparandet

Likt andra sparrobotar är första steget att svara på ett par frågor om det egna sparandet. Detta exempelvis om det sker till pension, som skydd mot inflation eller som ett allmänt sparande. Därefter anges bland annat risktolerans på låg, mellan eller hög nivå. 

Utifrån svaren kommer Robo-Advisor att rekommendera en passande investeringsportfölj. Några av de portföljer som finns är ”Defensiv”, ”Balanserat paket” samt ”Djärv stack”. När kontot är öppnat går det att överföra pengar dit varpå dessa investeras brett i de tillgångar som ingår i portföljen. Lägst summa att börja med är 100 Euro. Det är även möjligt att skapa ett automatiskt månadssparande via ett konto hos Revolut. 

Automatisk ombalansering

Innehavet i de olika portföljerna ombalanseras automatiskt utifrån värdeförändringar på innehavet. En ombalansering som ser till att ett innehav aldrig väger för tungt i portföljen vilket i praktiken skapar en bättre riskbalans. 

En nackdel är däremot att sparandet inte sker inom ISK. De flesta sparekonomer rekommenderar att långsiktigt sparande sker inom ISK på grund av enklare och bättre skatteregler.