Därför finns inte anonyma kreditkort

Krediten

Den primära orsaken till att det inte finns något anonymt kreditkort är att dessa kort har en inbyggd kredit genom de räntefria dagar som ingår. De inköp som sker ena månaden betalas via faktura kommande månad. 

Om det vore ett helt anonymt kreditkort skulle banken inte veta vem som är ansvarig för att återbetala den utnyttjade krediten. 

Det är inte heller lagligt att teckna kort i en annan persons namn eller teckna ett kort som sedan ges bort till någon. Detta på grund av det personliga ansvaret för de inköp som sker med kortet. 

Penningtvätt

Alla företag som tillhandahåller betalningslösningar måste följa svenska lagar och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett exempel är att företag i vissa fall behöver kunna bevisa varifrån pengarna kommer. Om du exempelvis går in på en bank och vill sätta in 25 000 kronor i kontanter är risken mycket stor att banken kräver dokumentation på varifrån pengarna kommer för att insättning ska få ske. 

Det finns visserligen prepaidkort som kan använda anonymt online. Med dessa har däremot alltid en begränsning gällande summa per transaktion. Se mer om dessa kort under kommande rubrik.

Betala med kort anonymt 

Det är möjligt att genomföra anonyma korttransaktioner med hjälp förbetalda debetkort. I Sverige finns denna möjlighet med bland annat Paysafecard samt Paygoo – vilka bägge har sina fördelar och nackdelar. 

Paysafecard

Så här köper och använder du Paysafecard och genomför inköp i E-butiker. 

 1. Köp kortet hos återförsäljare
  Paysafecard kan köpas hos flera återförsäljare i Sverige. Vid inköp väljs hur stort belopp det ska vara laddat med vilket betalas vid köptillfället. Däremot är det inte ett fysiskt betalkort som köps utan en 16-siffig kod (kortnummer). Paysafecard kan bland annat köpas hos: Coop, Circle K, Willys och OKQ8.
  (Lokala skillnader kan förekomma. De återförsäljare som nämns ovan är några av de som nämns på Paysafecards hemsida)
 2. Betala online
  Betalning kan nu ske hos de E-butiker som tar emot Paysafecard-koder. Ange den 16-siffriga koden varpå beloppet kommer att dras från ditt kort vid betalning. Med dessa koder kan betalning ske anonymt utan registrering med personnummer eller krav på bankkonto. 
 3. Begränsningar vid anonym betalning
  Vid betalning med ett oregistrerat kort från Paysafecard kan maximalt 500 kronor betalas per transaktion. Önskas större belopp kunna betalas, samt betalningar kunna ske med ett fysiskt Mastercard, kan ett konto registreras. Då sker däremot inte betalningarna anonymt längre. 

Paygoo

Så här köper och använder du Paygoo Prepaid Mastercard fysiska kort. 

 1. Köp kort
  Paygoo Prepaid Mastercard kan köpas hos ett flertal återförsäljare i Sverige. Det är även möjlig att beställa det online men i detta fall blir inte köpet anonymt. Vid köp går det maximalt att ha 1 500 kronor på det. Det är ett engångskort och kan alltså laddas på vid ett senare tillfälle. 
 2. Aktivera
  Innan det kan användas behöver registrering ske via SMS eller online via kortets hemsida. Denna registrering sker för att köparen ska vara identifierad. 
 3. Ge bort kortet
  Paygoo Prepaid Mastercard är ett av mycket få fysiska kort som lagligt får ges bort till andra. Detta då det klassas som presentkort och inte som ett bank-, betal-, eller kreditkort. 
 4. Underskrift
  Enligt avtalsvillkoren ska kortet ”undertecknas på baksidan av den som kommer att använda det”. 
 5. Anonym betalning
  Vid betalning kommer alltså mottagaren inte se varifrån pengarna kommer. Det är enbart Paygoo som kan spåra transaktionen vilket då sker till det registrerade mobilnumret.

När kan anonyma betalningar önskas?

Anonyma betalningar förknippas ofta med kriminella handlingar men det finns flera tillfällen då köparen/säljare inte vill uppge sin identitet. Det kan exempelvis vara vid köp på utländska E-butiker. Skulle kortnumret stjälas finns enbart risk att beloppet på kortet stjäls men du kan aldrig förlora mer än så. Detta eftersom anonyma kort alltid är engångskort. 

Dessa förbetalda kort kan även vara uppskattade presenter att ge bort till ungdomar som sedan kan använda dem för att köpa produkter i olika spel. Exempelvis tar både Steam, Roblox och Epic Games emot Paysafecard. 

Vanliga frågor om anonyma kreditkort

Finns det anonyma kreditkort?
Hur skaffar jag ett kort anonymt?
Kan jag ta emot pengar anonymt till mitt kreditkort?
Kan man skicka pengar från kreditkort anonymt?
Lozan Hamid Publicerad 10/3/2022

Mitt namn är Lozan Hamid, och jag är en ekonomistudent vid Handelshögskolan i Göteborg. Jag har varit skribent för Alltomkreditkort.se sedan början av 2023 och ansvarar för att skriva recensioner, nyheter och insiktsfulla artiklar om kreditbranschen. Jag arbetar också med att uppdatera och underhålla kortdatan för att säkerställa att all information är korrekt och uppdaterad.

Utöver mina studier och arbete på Alltomkreditkort.se, har jag även arbetat inom kreditbranschen och fått praktisk erfarenhet av att hantera kundernas behov och förväntningar. Denna erfarenhet, kombinerad med mitt starka akademiska engagemang, har gett mig en djup förståelse för privatekonomi och finansiella tjänster.

Uppdaterad 8/2/2023